Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2005 - 4 - Rettegéstől szabadító (Ézs 12,2a)

Lelki táplálék

Hozzászólás a cikkhez

Rettegéstől szabadító (Ézs 12,2a)

A zalaegerszegi templom oltárképe
Ha arra gondolunk, hogy Isten haragszik ránk bűneinkért, bizony elfog a Félelem és reszketés. Ezt a címet adta SÖREN KIRKEGAARD (svéd lelkész-filozófus) annak a nagyszerű könyvnek, amely Izsák feláldozásáról szól. Mert ha arra gondolunk, amit Isten tőlünk kér, akkor akár Ábrahám helyzetében vagyunk, akár egyszerűen a magunk bűneit kéri számon Urunk, bizony van mitől rettegnünk. Nincs varázspálca a kezemben, hogy ezeket a félelmeket elhessegessem. Mi több, azt kell mondanom, némely aggodalmunk teljesen jogos! Ennek ellenére a próféta nem feltételes módban, nem kérdő mondatban fogalmaz, hanem kijelentésként: „Íme, Isten az én szabadítóm, bízom és nem rettegek.” (Ézs 12,2a)

Valóban teljes meggyőződéssel mondhatjuk ezt ki bármikor? Akkor is, amikor az előttünk égig tornyosuló feladatainkra tekintünk? Tudunk e erőt meríteni belőle a szolgálathoz? Bizonyossággal mondhatjuk ki ezt akkor is, amikor épp egyre ellehetetlenülő gazdasági helyzetünkre gondolunk? Szilárd hittel mondhatjuk ezt ki akkor is, amikor a napi megélhetés egyre nehezebb voltára gondolunk? Kétségek nélkül mondhatjuk ezt akkor is, amikor a világpolitika feszültségeire gondolunk, hogy az emberiség akár ki is pusztíthatja önmagát egy modern Armaged¬donban? Igen, igen és igen! „Íme, Isten az én szabadítóm, bízom és nem rettegek.” Lehet, hogy furcsának, elfogadhatatlannak tűnik sokszor, de hidd el: Isten igéje és annak érvényessége nem függ a külső környezettől. Benne való bizalmunk és épp ezért rettegéstől való félelmünkből megszabadulásunk független attól, mit prognosztizálnánk a világ eseményei alapján. Sőt, még nagyobbat mondok, melynek igazságát bizonyára többen megkérdőjelezik, ugyanakkor remélem, hogy lesz alkalmad arra, hogy életed során eljuss arra a bizalomra, ami már teljesen független a külső körülményektől, és általa még akkor is Istenbe tudsz kapaszkodni, amikor úgy érzed, hogy nemcsak magadra hagyott Isten, hanem egyenesen rád támadott, és küzdened kell vele, mint Jákóbnak a Jabbók révénél. „Íme, Isten az én szabadítóm, bízom és nem rettegek.”Meg lehet szabadulni a rettegéstől. Lehet bízni, mert van Szabadító. Elsősorban a bűn rabságából akar megszabadítani, de ezzel egyúttal félelmeinktől is megszabadulunk. Ezért tudtak bátran farkasszemet nézni az egykori keresztyének akár az oroszlánokkal is az arénákban. Mert tudták, hogy még ha meg is kell halniuk, akkor is bízhatnak Istenben, aki Szabadító, és akire tekintve nincs miért rettegniük még a halál torkában sem. Van szabadulás hát a rettegéstől, félelemtől, aggodalomtól — Krisztusban, mert ő a Szabadító! Félünk a rettegéstől, igyekszünk elkerülni. Nem biztos, hogy mindig helyesen tesszük ezt. A rettegés pl. Ábrahám esetén a bizalom-hit próbája! Ha komolyan vesszük Istent, akkor pontosan ez az utunk: a megrettenés bűneink és büntetése felett. És aztán mégis a hihetetlen történik meg, hogy az összetört szív előtt feltárul a megtérés lehetősége, amely végül a ‘mégis-bizalomhoz’ érkezik. Ezt a bizalmat viszont már nem veheti el senki. Hiszen nem a külső körülményekre alapozódik, nem attól függ, ki mit ígér, mellénk áll e valaki vagy sem. Ez a bizalom egyedül Isten szeretetén alapul, ez pedig sziklaszilárd, minden látszat és minden körülmény ellenére. A tenger alaposan dobálja ugyan az egyház hajóját, a vihar hullámai hányják ide-oda, mégis, ha Krisztus a horgony, mint ahogyan a szép keresztyén jelkép a reménység horgonyát festi meg, akkor nem kell félned és rettegned, hanem bízhatsz, és nem szégyenülsz meg! „Íme, Isten az én szabadítóm, bízom és nem rettegek.” Ámen.

Imádkozzunk! Szabadító Urunk! Olyan jó, hogy benned bízhatunk és megkapaszkodhatunk! Sok minden rettenti szívünket, és sok mindennel szemben érezzük tehetetlen gyengeségünket. Nélküled el is vesznénk, és nem volna menekvésünk. Ám igéd hatalma mégis velünk lehet és megvédhet minden bajtól és gonosztól, megszabadíthat a rettegéstől, hiszen te magad küldtél az emberiségnek Szabadítót Fiadban. Ámen.

Szakács Tamás (ev. lelkész, Felsőpetény)

Regionális hozzárendelés: Fels?petényi Evangélikus Egyházközség


::Nyomtatható változat::

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster