Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2005 - 9 - Hálaadás Sopronban

Hírek

Hozzászólás a cikkhez

Hálaadás Sopronban

A soproni gyülekezet minden bizonnyal egyházunk legrégebbi evangélikus közösségének tekinthető. Luther tételeinek kitűzése után öt évvel, 1522-ben már a Fő téri – akkori – Kecske-templomban egy Krisztoforosz nevű szerzetes a reformáció szelle-mében prédikált. A gyülekezetté szerveződés éve viszont csak 1565, amikor az első evangélikus lelkész – Gerengel Simon – érkezett a városba. Idén, augusztus 21-én ünnepi istentisztelet keretében emlé-keztek meg a soproniak egyházközségük fennállásának 440. évfor-dulójáról.

Az évforduló alkalmából tartott úrvacsorás ünnepi istentiszteleten igét hirdetett Ittzés János, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöke. A liturgiában Gabnai Sándor, Hegedűs Attila és Volker Menke soproni lelkészek szolgáltak.
A püspök Jel 3,1-6 alapján tartott igehirdetésében hangsúlyozta, hogy a Jelenések könyvében címzett egykori gyülekezetek nyomai ma már ásóval sem találhatók meg, legfeljebb turista-látványosságok csupán. Az, hogy nálunk még vannak egyházközségek, nem azt jelenti, hogy mi jobbak lennénk. Ez kegyelem. A bizonyságtévő Lélek üzenetének terjednie kell.
A püspök figyelmeztette a soproniakat, hogy az egyház jövője a nagyvárosokban dől el. A megroskadt kis vidéki közösségek hadd lássanak élő hitű, nagy múltú gyülekezetet maguk előtt. Így a példamutatással más gyülekezetek sorsa is rajtuk múlik. Például a soproni iskolákban tanuló diákok az itt látottak alapján mennek haza, és lesznek – esetleg – gyülekezeti tisztségviselők.
Végezetül Ittzés János reménységét fejezte ki. Mint mondta: „Ha körülnézünk, reménytelenül beszűkül a jövő. De Jézus irgalmas keze megnyitja a jövő ajtaját. Ő közbenjár értünk, és jövőről álmodozik, mert ő velünk marad örökké. Legyen ez az évforduló az előretekintés, a vigasztalás. Hiszen a Mester jövőt szán a gyülekezetnek…”


::Nyomtatható változat::

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster