Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2007 - 01 - VÍZKERESZT ÜNNEPE UTÁN 1. VASÁRNAP HETE

Fáklyafény

Hozzászólás a cikkhez

VÍZKERESZT ÜNNEPE UTÁN 1. VASÁRNAP HETE

„Ügyelni akarok a tökéletes útra. (Zsolt 101,2/a)

A vízkereszt utáni vasárnapok mindegyike az Isten Fia, a mennyei király dicsősége nagyságát árasztja, és jelenlétével megszenteli mindennapi életünket.

Ennek a zsoltárnak az a címe, hogy a helyes királyi uralkodás. Ezek szerint a királyi uralkodók lelki tükrének lehet ezeket a mondatokat tartani. Bizony nagyon boldog lehet az a nép, amelynek ilyen uralkodója van, aki beletekintve ebbe a lelki tükörbe, igyekszik munkálkodni népe javán! Olyan megszívlelendő vezérgondolatok olvashatók e zsoltárban, amelyek egy igazságos, egyenes lelkű, önzetlen uralkodó képét állítják elénk. Magyar történelmünk emlékei között közismert szent Istvánnak fiához, Imre herceghez intézett levele, amelyben őt az imádkozás gyakorlására inti, és többek között ezt ajánlja: „ ha becsületet akarsz szerezni a királyságodnak, szeresd az igaz ítéletet; ha hatalmadban akarod tartani a lelkedet, türelmes légy. A türelmes királyok királykodnak, a türelmetlenek pedig zsarnokoskodnak”. Tegyük hozzá ehhez azt, amit e zsoltár 7. verse mond, hogy „aki hazugságot beszél, nem állhat meg a szemem előtt”. Íme, ezzel együtt előttünk áll egy igaz királyi magatartás! Érdemes ezen elgondolkodni és ezt az útmutatást mind-annyiunk számára elfogadni, hiszen ma már alig vannak királyok, az ő idejük lejárt, de a Szentírás arról beszél nekünk, hogy akik Jézus Krisztusban hisznek, azok királyi nemzetség, mivel ő a vérén vásárolta meg őket, és tett bennünket királyokká (Jel 5,10 a régi fordítás szerint). Ezért a helyes királyi magatartás számunkra is lehetséges. A Szentlélek elvezet bennünket ennek meglátására és gyakorlására.

Völgyes Pál (ny. ev. lelkész, Bakonycsernye)

Regionális hozzárendelés: Bakonycsernyei Evangélikus Egyházközség


::Nyomtatható változat::

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster