Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2007 - 02 - Felvétel az Evangélikus Hittudományi Egyetemre a 2007-2008-as tanévre

Iskoláink

Hozzászólás a cikkhez

Felvétel az Evangélikus Hittudományi Egyetemre a 2007-2008-as tanévre

Egyházunk lelkészeinek és hittanárainak képzése az Evangélikus Hittudományi Egyetemen folyik. Várjuk azok jelentkezését, akik Jézus Krisztusban hisznek, és elhívást éreznek, hogy az evangélikus egyházban szolgáljanak. Az Evangélikus Hittudományi Egyetemen a képzés lehetőségei a következők:

A) Nappali tagozaton teológus-lelkész szakon a lelkészi szolgá-latra felkészítő egyetemi szintű (osztatlan) teológiai tanulmányok. A tanulmányi idő hat év. A képzés helye: Budapest. B) Nappali tagozaton bachelor szintű katekéta- lelkipásztori munkatárs alapszak. A tanulmányi idő három év. A képzés helye: Budapest C) Nappali tagozaton bachelor szintű katekéta-lelkipásztori munkatárs alapszak A tanulmányi idő három év. A képzés helye az EHE Nyíregyházi Főiskolára kihelyezett tagozata D) Nappali tagozaton bachelor szintű kántor alapszak. A ta-nulmányi idő három év. A képzés helye: Budapest Az érdeklődők számára az egyetem a tavaszi szemeszterben elő-zetes egyeztetés alapján konzultációs lehetőséget biztosít. Érdeklőd-ni a teologia@lutheran.hu e-mail címen, vagy a 06/20/824-4900 telefonszámon lehet. A nyíregyházi kihelyezett képzés alkalmassági vizsgájáról dr. Cserháti Mártától (tel: 06/20/824-2432) kérhető információ. A hozott pontok kiszámítása a magyar nyelv és irodalom, törté-nelem, matematika, idegen nyelv és választott tárgy utolsó előtti év végi és utolsó félévi érdemjegye, valamint az érettségi átlaga alapján történik. Az emelt szintű érettségi vizsgáért felvételi tantárgyanként 7, a nyelvtudásért legfeljebb két nyelvből középfokú C típusú államilag elismert nyelvvizsga esetén 7, felsőfokú C típusú nyelvvizsga esetén 10 pluszpont jár. Jelentkezési lap és a hozzá csatolandó okmányok listája az EHE rektori hivatalában szerezhető be. A felvételhez szükséges annak a lelkésznek az ajánlása a jelent-kező alkalmasságáról, aki az illetőnek az utóbbi időben lelkipásztora volt. Az ajánlást a lelkész a kérvénnyel egyidejűleg küldje meg kü-lön levélben közvetlenül az EHE rektorának címezve. A mellékletekkel ellátott kitöltött jelentkezési lapnak, vala-mint a piros postautalványon feladott 3000Ft felvételi eljárási díjnak 2007 február 15-ig kell az Evangélikus Hittudományi Egyetem Rektori Hivatalába beérkeznie (1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3. Tel. 469-1051, 3834-537). Az alkalmassági és az esetleges hittan tantárgyi felvételi vizsgára 2007 július 2-án és 3-án kerül sor. Dr. Csepregi Zoltán rektor s.k.


::Nyomtatható változat::

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster