Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2007 - 07 - PARTNERKAPCSOLATI SZERZŐDÉS ALÁÍRÁSA ÁGFALVÁN

Aktuális

PARTNERKAPCSOLATI SZERZŐDÉS ALÁÍRÁSA ÁGFALVÁN

Ágfalva és Loipersbach (Lépesfalva) evangélikusságának nyilatkozata

A két, egymástól légvonalban mindössze másfél kilométerre fekvő község evangélikus gyülekezetei a trianoni határok meghúzása előtt összetartoztak. Ágfalva volt az anyagyülekezet. Templomának méretei impozánsak, ennek oka, hogy régen Lépesfalváról és Bánfalváról a leánygyülekezetek az anyagyülekezetbe jártak istentiszteletre. Aztán jött a sok évtizedes elzártság egymástól, amikor az anyát nemcsak a lányától való elszakítottsága miatti könnyek fojtogatták, hanem a kitelepítés során megfosztották többségükben azoktól, akik a helyi gyülekezet életében az anyai örömöket is jelentették, vagyis a jövőt!

A kitelepítettekkel 1989 után erősödött meg a kapcsolat. De a sok évtizedes elzártságot követően megnyílt a lehetőség arra is, hogy az egykori leánygyülekezettel – amely maga is anyává lett – ismét szorosabb kapcsolat épüljön ki. Sághy Balázs ágfalvi-sopronbánfalvi és Jakob Kruse lépesfalvi lelkészek intenzív, lelkes szolgálata az elmúlt években hidat épített gyülekezeti szinten, de egyúttal a két falu lakossága közötti kapcsolatban is. Ezzel a két ország közötti alapszintű regionális együttműködés példájává is vált. Május 19-én délután az ágfalvi evangélikus templomban istentisztelettel kezdődött a szerződés-aláírási ünnepség. Ezen Herwig Sturm osztrák püspök és Gabnai Sándor, a soproni egyházmegye esperese köszöntötte a templomot megtöltő két határ menti gyülekezetet és a vendégeket. Sturm püspököt a templom oltárképe ragadta meg, mert nevéhez kapcsolódik a viharos tengert lecsendesítő Jézus szolgálata. Jézus sokszor csendesítette le a történelem viharában (Sturm) az övéi hajóját elnyelni akaró hullámokat. A partnerkapcsolati szerződés aláírása a határon, az egykori vasfüggöny helyén történt. Ezen köszöntőt mondott Manfred Koch szuperintendens, valamint Gaál István és Herbert Tschürtz polgármesterek. Az ünnepen közreműködött a lépesfalvi Heimatklänge zeneegylet fúvószenekara, nemcsak hangulatos keretként, hanem záróénekünket is kísérte, hálánk kétnyelvű kifejezéseként. (Áldjad, én lelkem... – Lobe den Herren...) Végül a lépesfalvi gyülekezet vendégei lehettünk, ahol az egykori leánygyülekezet nemcsak az anyát látta vendégül terített asztalok mellett, hanem a helyi lelkész (egykori soproni lelkésztársam) és felesége (volt konfirmandusom) a régi szeretettel fogadta a kissé távolabbi szomszédot is. Évtizedek elzártsága után az egymás felé nyitottság szép jelképe volt, amikor a két szomszédos gyülekezet átadta egymásnak temploma kulcsmásolatát, hogy bármikor beléphessenek mindegyikbe, és testvéri közösségben lehessenek egymással. Imádkozzunk azért, hogy a példaadó szerződés munkálja az elzártságból szabadultak háláját, a bénító határt áttörő nyitott szeretetet, valamint a kulcsfontosságú tények: a szívbeli békesség és az igazságosság érvényesülését a szomszédok között – ezzel közvetítve a Szentlélek tisztító erejét szennyezett világunkban, közösségi kapcsolatainkban.

Szimon János (ny. ev. lelkész, Sopron)

Regionális hozzárendelés: Ágfalvi és Sopronbánfalvi Társult Evangélikus Egyházközség

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster