Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek

Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2007 - 07

7. szám - 2007/07/02

   

Hírek

- Nyugdíjaslelkész-találkozó Győrben
A Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület területén koráb- ban szolgáló vagy jelenleg ott lakó nyugdíjas lelkészeket – házastársaikkal együtt –, valamint a lelkészözvegyeket ebben az esztendőben 2007. június 16-ra hívta meg ... >>

- Lelkészevangélizáció egyházkerületünkben
2007. június 11. és 14. között volt a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerületben a lelkészevangélizáció. A Gyenesdiáson tartott alkalmon – melyen a lelkipásztorok házastársai is jelen voltak – előadást tartott dr. Bándy ... >>

- A Veszprém megyei evangélikusok találkozója Pápán
A veszprémi egyházmegyében az elmúlt évi tisztújításnál úgy vezetőség állt fel. Egyik első kezdeményezésük az volt, hogy az elnökség a gazdasági bizottság tagjaival együtt meglátogatta a megye gyülekezeteit. (Erről lapunk 2006. ... >>

- Lelkészbeiktatás Kemeneshőgyészben
A Kemeneshőgyész-Magyargencsi Evangélikus Társgyülekezet parókus lelkészi állásába június 9-én, szombaton délelőtt iktatta be Ördög Endre, a veszprémi egyházmegye esperese Szabó Ferencet, aki már két éve helyettes lelkészként szolgált a ... >>

Könyvbemutató

Új könyv a hitoktatásban!
Örömmel adjuk hírül, hogy a KERESZTFA TITKA TÜNDÖKÖL című bibliaiolvasókönyv-sorozat egyházismereti kötettel folytatódik! Idén szeptembertől lesz kapható a hatodik rész, mely az egyházismeret anyagát tartalmazza könyv és munkafüzet ... >>

Lelki táplálék

Július hónap igéje: Jézus Krisztus mondja: „Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.” (Mt 5,16)
Ebben a nagyon egyszerűen és tömören megfogalmazott felszólításban benne van a biztatás, a nevelés, a tanítás, a figyelmeztetés és a felhívás. Így, kiragadva a Szentírásból, önmagában olvasva is tartalmas, de az ezt megelőző mondatok ... >>

Luther gondolatai
Hazugság és csábítás egyedül azáltal lesz semmivé, ha szemmel láthatólag napvilágra kerül. Mihelyt a hazugságot megismertük, nincs szükség többé annak megsemmisítésére, önmagától galádul megsemmisül és eltűnik. Luther Márton >>

Augusztus hónap igéje: „Napkeltétől napnyugtáig di-csérjétek az Úr nevét!” (Zsolt 113,3)
Egyszer egy presbiteriánus lelkész az istentisztelet minden résztvevője kezébe héliummal töltött léggömböt nyomott. Arra kérte őket, hogy ha az istentisztelet bármely pontján úgy érzik, hogy ki szeretnék fejezni a szívükben lévő ... >>

Szent István király intelmei Imre herceghez:
Legyen a király kegyes, irgalmas és a többi erényekkel megtelt és ékes. Mert a kegyetlenséggel és gonoszsággal fertőzött király hiába követel magának király nevet, zsarnoknak kell az ilyet mondani. (...) Légy irgalmas minden erőszakot ... >>

Aktuális

PARTNERKAPCSOLATI SZERZŐDÉS ALÁÍRÁSA ÁGFALVÁN
A két, egymástól légvonalban mindössze másfél kilométerre fekvő község evangélikus gyülekezetei a trianoni határok meghúzása előtt összetartoztak. Ágfalva volt az anyagyülekezet. Templomának méretei impozánsak, ennek oka, hogy régen ... >>

Egyháztörténet

Az istentisztelet története
Pál már Krisztus-hívőként, Krisztus apostolaként is mélységes tisztelettel emlegeti Izráel előnyét, „előjogait” a pogányokkal szemben. Elsőként azt említi, hogy Isten rájuk bízta „igéit” (Róm 3,1). Majd ... >>

Iskoláink

A Gyurátz-szellemiség Kőszegen
A kőszegi Evangélikus Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskolában a 2006/2007-es tanévzáró ünnepi alkalmainak mindegyikére jutott egy-egy olyan mozzanat, amelyik a mai iskolát a Dunántúli Evangélikus Egyházkerület ... >>

Versek

ÜZENET EGYKORI ISKOLÁMBA
Június volt s ujjongtunk,
nincs tovább,
Most gyertek szabad mellű örömök
S pusztuljatok bilincses iskolák.

De elcsitul a jókedv-förgeteg
S helyére ült a döbbent némaság:
Köröttünk már az Élet csörtetett.

Óh, ifjui, ... >>

Visszhang

Példaértékű gyülekezeti kapcsolat
A Dunántúli Harangszó legutóbbi számában megjelent felhívásra küldök egy rövid cikket, valamint a Túróczy-Hagyaték Alapítvány felhívására (l. lapunk 2. oldalán) egy dokumentumot. >>

Egyéb

Keresztyén etika - mindenkinek
Azok a kérdések, melyekkel előző alkalommal zártuk gondolatmenetünket, három irányból közelítik meg az állam etikájának témakörét. Egyrészt az államhatalom lehetőségeire és korlátaira kérdeznek rá; másrészt az állampolgár ... >>

Az erdélyi Medgyes városa
Dél-Erdély három nagy lélekszámú, történelmi hagyományokban igen gazdag, szászok által felvirágoztatott nagyvárosa, a Nagyszeben–Segesvár–Brassó triumvirátus mellett mind a magyarországi utazások, mind a határon túli témákkal foglalkozó ... >>

Aryana – Ariák országa
– „Kaka tut méhuri?” – rajzzák körül a gyermekek a terepjárót. Bácsi, eszel még faepret? Gazon faluban vagyunk, ami a nevezetes Szalang főút mellett fekszik, kitűnő adottság a gyönyörű, öntözött teraszokon ... >>

Pakson „paxoltunk”
Véget ért a feltámadott Jézus köszöntésének mottójával – „Békesség néktek!” – rendezett 5. Országos Evangélikus Találkozó, amelyet idén a tíz évvel ezelőttivel azonos helyszínen, Pakson rendeztek. (Emlékeztetőül: ... >>

Fáklyafény

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI 12. VASÁRNAP HETE
Ady sorai: „Csöndesen és váratlanul átölelt az Isten”, megtéveszthetnek. Ennél sokkal többet akar az Úr. Tartós, állandó kapcsolatot. Nem sok ez? – riadozunk. Az még elfogadható, hogy hiszek a megközelíthetetlen magasságban lakozó ... >>

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI 11. VASÁRNAP HETE
Ne tévesszük meg magunkat, nem politikai agitációból vett idézet ez, hanem bibliai zsoltár. A zsoltáríró „az ÚR szolgáit” szólítja Isten dicséretére, mert nekik tudniuk kell, hogy Isten a szegények pártfogója. A mammon szolgái vakok és ... >>

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI 10. VASÁRNAP HETE
Nem készült statisztika rólunk, de azt hiszem, a panaszkodó zsoltár-íróban sokan magunkra ismerünk. A pár száz évvel ezelőtt zászlót bontott „felvilágosodás” a vallásos tömegektől elvette az isteni gondviselésbe vetett hit ... >>

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI 9. VASÁRNAP HETE
Ma már legtöbben csak olvasmányaikból ismerik azt a kétségbeejtő helyzetet, ami a zsoltárvers mondataiból felrémlik előttünk. Régi időkben, a lápok világában megtörtént, hogy valaki elvétette a lépést, és az iszap feneketlennek ... >>

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI 8. VASÁRNAP HETE
Öreg szolgák vagyunk, akik írjuk ezt a rovatot. Akik sok mindent megéltek, sokat tapasztaltak. Őrlődött lelkünk, mert vágyódtunk világosan látni, mi is történik életünkben, egyházunkban, hazánkban? Emlékezünk és emlékeztetünk kommünre, ... >>

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 7. VASÁRNAP HETE
Hol is kezdődik? Hogyan is kezdődik? Mi életünk alapja, személyiségünk meghatározója? Ma sokunknak kérdése ez családban, közösségeinkben társadalmi gondjaink között. Örömmel figyeljük gyermekeink, unokáink fejlődését: ... >>

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 6. VASÁRNAP HETE
Mindig kereste az ember, az emberiség a „kék madarat”. Ma mintha nem lenne nyilvánvaló a boldogság utáni vágy. Ma az élet értelmét legfeljebb közeli, materiális célok elérésében látja. A pénz vagy a karrier érdekében fut. Miért a ... >>

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 5. VASÁRNAP HETE
A legtöbb növény, a fák gyökereiken keresztül táplálkoznak. Az embernek, a családnak, nemzetnek és gyülekezetnek is van gyökere: a múltja. Ha jó és erős az emlékezete, az erősíti az élettevékenységeket. Reformátoraink is ismerték a magyar ... >>

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 4. VASÁRNAP HETE
Közlekednek, kereskednek, háborúskodnak a tengereken, mi legfeljebb a Balatonon élünk át vihart. Ismerjük a történetet: Jézus lecsendesíti a tengert. Ő megtart a viharban. Az elveszettségben egyetlen szilárd pont a hitünk: Istené a hatalom. ... >>

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI 13. VASÁRNAP HETE
Az 1940-es évek végén egyhetes evangélizációs szolgálatra küldött püspököm Nagysimonyiba. Délelőttönként a gyülekezeti lelkésszel öregeket, betegeket látogattunk. A nyugdíjas öreg tanító friss fájdalmát panaszolta: négy gyermekét itthagyva, ... >>

Arcképcsarnok

Szeretetmorzsák az egyházkerületi felügyelő naplójából
Első szavam a köszönet azért a szeretetért, amivel a kerületben lévő esperesek, lelkészek, felügyelők, presbiterek, egyházközségi tagok, korábbi és új ismerősök elhalmoztak. A közel tíz hónappal ezelőtt történt beiktatásom ... >>

Az ének misszionáriusai
- Meglepő, ha egy embert idős korában is mosolyogni látunk… - Isten egykor otthon, Sopronban az énekeken keresztül olyan életörömöt adott nekem, amely minden indulatot és szomorúságot legyőz bennem. Olyan családi körbe ... >>

A tolnai esperes

Előző számunkban Torkos Andrásról írtunk, „a magyar pietizmus atyjáról”. A magyar, pontosabban a dunántúli pietista lelkészek sorából kiemelkedett Szeniczei Bárány György élete és alakja is. Érdemes ebben a sorozatban róla ... >>

Régebbi számaink archívuma (1998-tól 2003 októberig)

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster