Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2007 - 07 - SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI 10. VASÁRNAP HETE

Fáklyafény

Hozzászólás a cikkhez

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI 10. VASÁRNAP HETE

„Védj meg a gonoszok ármánykodásától, a gonosztevők dühögésétől.” (Zsolt 64,3)

Nem készült statisztika rólunk, de azt hiszem, a panaszkodó zsoltár-íróban sokan magunkra ismerünk. A pár száz évvel ezelőtt zászlót bontott „felvilágosodás” a vallásos tömegektől elvette az isteni gondviselésbe vetett hit biztonságérze¬tét. A felvilágosodásból szüle-tett liberalizmus pedig olyan hajtásokat produkált, amelyek a sza-badság helyett szabadossággal árasztották el az emberi társadalmat. Tegye mindenki azt, ami neki jólesik, valósítsd meg önmagadat! Ez a jelszó, ennek jegyében nevelődik az ifjúság, ennek hatása alatt alakul át a társadalmilag elfogadott norma az élet minden területén. Aki nem áll be a sorba, azt maradinak ítélt életfelfogása miatt lenézik a családban és a munkahelyen, legfeljebb a szeretet vagy a tisztes élet inti türelemre az elutasítás stílusát, kifejezésmódját.

Az a világ megszűnt, amelyben a keresztyén hit szabta normáknak elsőbbséget biztosító tekintélyük volt. Panaszkodjunk, de hiszen a keresztyénség első három évszázadában kifejezetten rosszindulatú társadalmi környezetben növekedett az egyház, és kivívta az elismertetést! És ezután történt egy jóvátehetetlen dolog: a korábban üldözött egyház kezdte el a nem keresztyének üldözését. Ennek egyenes következménye lett a hitetlen tömegek beáramlása az egyházba. Így kerülhették el pogány voltuk hátrányait! Panaszkodunk hát most amiatt, hogy megszűntek az egyház kiváltságai, sőt ott támad ránk a hitetlen világ, ahol lehet? Vagy elutasítunk minden kivételezést, még ha lehetőség nyílik is erre? Tudom, hogy ma a puszta megmaradás érdekében az egyenlő elbírálásért folyik a küzdelem. De ne feledjük, hogy a rossz felsőbbségen keresztül az Úr neveli népét! A zsoltáríró Dávid végigjárta Isten szenvedő népének útját. Az ő korának társadalma úgy látta, hogy Isten tettei Dávidot igazolták. Hogy ez bekövetkezik, a zsoltárban még a jövő reménysége.

Tekus Ottó (ny. ev. lelkész, Győr)


::Nyomtatható változat::

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster