Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2007 - 07 - - Lelkészbeiktatás Kemeneshőgyészben

Hírek

- Lelkészbeiktatás Kemeneshőgyészben

A Kemeneshőgyész-Magyargencsi Evangélikus Társgyülekezet parókus lelkészi állásába június 9-én, szombaton délelőtt iktatta be Ördög Endre, a veszprémi egyházmegye esperese Szabó Ferencet, aki már két éve helyettes lelkészként szolgált a gyülekezetekben.

Az istentisztelet igehirdetőjének Ittzés János püspököt kérték fel, aki Jn 15,12–16 alapján tartott igehirdetésében óvott attól a kísértéstől, hogy úgy érezzük, mi döntöttünk egy-egy szolgálati viszony létrejöttéről. Az a tudat, hogy Jézus dönt felettünk, alázatosságra int, és ugyanakkor fel is szabadít. Lelkészt és gyülekezetet egymás számára rendelte Jézus, és így járja át őket ebben a gyülekezetben is a felelős szeretet melege! – kérte igehirdetése zárásaként a püspök. A beiktatási liturgia után Szabó Ferenc Zsolt 139,1–5 alapján elmondott igehirdetésében hangsúlyozta, hogy sokan gyülekezeti tagjaink közül is Isten nélkül élnek. Nem egyértelműen tagadják vagy hiszik Isten létét, inkább a maguk módján hisznek. Életünkből elveszett Isten, csak a bajban kiáltunk hozzá. Titokban mindannyian vágyódunk a transzcendens után. Ő azt szeretné hirdetni erről a szószékről is, hogy ezt a csodát ne máshol keressük, hanem Jézusban találjuk meg! – zárta igehirdetését a beiktatott lelkész. Szabó Ferenc a bakonycsernyei gyülekezetben nőtt fel. Az általános iskolát Budapesten, a szlovák-magyar kéttannyelvű iskolában végezte, majd az újrainduló Fasori Evangélikus Gimnázium első végzős évfolyamán érettségizett. Műszaki főiskolai tanulmányait megszakítva jelentkezett az evangélikus teológiára. Közben egy évet a bécsi egyetemen töltött ösztöndíjasként. A pilisi gyülekezetben töltött hatodéves képzése után Ittzés János püspök avatta lelkésszé – feleségével, Szabóné Nyitrai Mártával együtt – a bakonycsernyei templomban 2003. július 5-én. Ezután a marcalgergelyi parókiára költöztek, innen látják el a rájuk bízott szórványterületen az evangélikusok lelkigondozását. A helyi gyülekezet meghívására feleségét tavaly szeptemberben iktatták be a marcalgergelyi templomban. Szabó Ferenc ordinációja után az Evangélikus Hittudományi Egyetem hároméves doktori képzésére jelentkezett, miközben 2005 októberéig Csöglén volt helyettes lelkész. De 2005 augusztusától már a Kemeneshőgyész-Magyargencsi Társgyülekezetet is rá bízta püspö-ke. A doktori iskola befejezése után – lelkipásztori teendői mellett – óraadó tanárként is szolgál teológiánkon, miközben doktori disszetációját készíti.

Regionális hozzárendelés: Kemenesh?gyész–Magyargencsi Társult Evangélikus Egyházközség

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster