Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2007 - 07 - A Gyurátz-szellemiség Kőszegen

Iskoláink

A Gyurátz-szellemiség Kőszegen

A kőszegi Evangélikus Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskolában a 2006/2007-es tanévzáró ünnepi alkalmainak mindegyikére jutott egy-egy olyan mozzanat, amelyik a mai iskolát a Dunántúli Evangélikus Egyházkerület 1899-ben alapított intézményével, a mai iskola elődjével köti össze. Immár öt éve alapította a Kőszegi Gyurátz Ferenc Evangélikus Leánygimnázium Volt Növendékeinek Egyesülete azt az alapítványt, amelynek igazi küldetése az iskolaalapító szellemi örökségének, az akkori iskola értékeinek megőrzése. Az alapítvány kuratóriuma évente ösztöníj-támogatást nyújt az iskola azon tanulóinak, akik ezeket az értékeket a leginkább hordozzák, akik magatartásukkal, tanulmányi munkájukkal és hitéleti tevékenységükkel a legjobb példát mutatják társaiknak.

A végzősöket búcsúztató ballagáson Tóközi Eszter, 12.d osztályos tanuló részesült az alapítvány ösztöndíjában. A hitoktatói és az osztályfőnöki munkaközösség a javaslatában Eszter példamutató keresztény életvitelét és kiemelkedő hittan tanulmányait emelte ki. A kőszegi evangélikus templomban tartott tanévzáró istentiszteletet követő évzáró ünnepélyen pedig Sztehló Adrienn, 10.d osztályos tanuló vehette át (képünkön) Keveházi Lászlótól, a kuratórium tagjától a 25.000 Ft-os ösztöndíjat. Adrienn a büki gyülekezet aktív ifjúsági tagja, négy testvérével rendszeres résztvevője és segítője az egyházmegye által szervezett programoknak. A Gyurátz Ferenc Alapítvány a Fiatalok Támogatásáért Kuratóriuma továbbra is várja azok támogatását, akik fontosnak tartják, hogy a mai középiskolások erős, vallásos értékrenddel bíró felnőttekké váljanak. Ezért szeretnénk felhívni olvasóink figyelmét erre az alapítványra, és szeretnénk mindenkit arra kérni, hogy – akik megtehetik – adományukkal erre a jövőt célzó, fontos Gyurátz alapítványra is gondoljanak. Csekket az iskolától lehet kérni az iskola címén (9730 Kőszeg, Árpád tér 7. Tel: 94/563-492).

Horváth Antal igazgatóhelyettes

Regionális hozzárendelés: K?szegi Evangélikus Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster