Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2007 - 07 - Új könyv a hitoktatásban!

Könyvbemutató

Új könyv a hitoktatásban!

Örömmel adjuk hírül, hogy a KERESZTFA TITKA TÜNDÖKÖL című bibliaiolvasókönyv-sorozat egyházismereti kötettel folytatódik! Idén szeptembertől lesz kapható a hatodik rész, mely az egyházismeret anyagát tartalmazza könyv és munkafüzet formájában. Ez a könyv első abból a háromrészes egységből, melynek második része az egyház története, a befejező pedig az egyház tanítása lesz. A három rész összefoglaló címe: KRISZTUS NÉPE ISTEN NAGY CSODÁJA. Ezzel a három résszel, a könyvsorozat az általános iskola 1-8. osztályát lefedi…

Isten csodája, hogy az egyház létezik. Már a létrejötte is csodálatos eseményhez kötődik, a Szentlélek hitet ébresztő ereje teremtette meg. Azóta is – több mint kétezer éven át – Krisztus egyházát a Szentlélek vezette, tartotta meg az emberi bűnök ellenére. Isten nagy ajándéka, hogy Krisztus népe ma is él, hogy vannak gyülekezetek, amelyhez tartozhatunk. Az egész tanévet átölelő, különleges és izgalmas utazás első állomásain a diákok és családok a tankönyv alapján a templomtól kezdve megismerkedhetnek az istentisztelet alapvető részeivel, az egyházi esztendő felépítésével, az egyes időszakok és ünnepek liturgikus színeivel, amelyek a templomban, az oltárterítőn is megjelennek. Betekintést nyerhetünk ezek után a gyülekezet mindennapi életébe, hogy az ünnepnapok, va-sárnapok közötti időben mennyi különféle alkalom van még, amelyeken az evangélium szolgála-tán keresztül gazdagon élhető meg a keresztyén hitben erősítő és megtartó közösség. Az egyházzal való ismerkedés érdekében tett utazás fontos és meghatározó állomása a Biblia, mely a gyülekezet könyve is. A Szentírás Isten igéjét tartalmazza, ezért hitünknek és az egyház tanításának is a legfontosabb forrása. Igen hasznos megismerni azt, hogyan keletkezett, milyen könyvek találhatók benne, és hogy mi a legfontosabb üzenete a számunkra. A Biblia mellett az énekeskönyvet használják gyülekezeteink a leggyakrabban. Ezen az újabb állomáson keresztül lelket gazdagító és hitet erősítő megtudni, hogy milyen hatalmas és csodálatos ének- és imádságkincs gyűlt össze az egyház születésétől kezdve a mai napig, és hogy milyen sokféle jelképpel fejezhető ki hitünk alapvető tartalma, melyek nemcsak az énekeskönyv lapjain, hanem a templomokban és az oltárterítőkön is megjelennek. Hasznos állomásnak ígérkezik az utazás során az egyházunk felépítéséről és munkaterületeiről szóló rész. Ebből megtudhatjuk, hogy az egyház legalapvetőbb szervezeti egysége a gyülekezet, hiszen az evangélium hirdetése és a szentségek kiszolgáltatása miatt ebben a közösségben él az egyház. A gyülekezetek nagyobb szervezeti egységeket alkotnak, ezek közül hazánkban legnagyobb a Magyarországi Evangélikus Egyház, melynek számos különféle munkaterülete van, többféle egyesület és szolgálat formájában. Magyarországon kívül, a világban található evangélikusság fontos állomás, hiszen jó tudni, hogy földünkön mintegy 75 millió evangélikus él, és Európában a skandináv országokban, valamint Németországban élnek a legtöbben. A legszínesebb állomás mindegyik közül a 'Keresztyénség családfája' címet viselő, hiszen itt Krisztus egyházának különböző részekre szakadt tagjaival ismerkedhetünk meg. Igen színes ez a kép, mivel sok különféle tag alkot egy családot, Krisztus népét. Többféle nyelvű, sokféle szokással és tanítással rendelkező felekezet található benne. Vannak kicsik és nagyok; latin és görög szertartásúak; a reformációt követők és akik attól messze eltávolodtak; vannak, akik a Bibliának egy részüzenetét emelik ki; vannak, akik keresztet vetnek magukra, vagy éppen sokféle képet, jelképet használnak, és mellette vannak, akik semmit sem, vagy csak egyet-egyet tisztelnek. Krisztus népe nagy csodájának bemutatása után az egységtörekvésekről is szól egy fejezet, mely fontos evangélikus vonatkozást tartalmaz, és természetesen az eredményeket is. Kihagyhatatlanul fontos az egyháztól elkülönülve élők csoportjának állomása, hiszen a róluk való ismeret hiánya miatt sokakat – köztük gyülekezeti tagjainkat is – megtévesztenek. Tanulságos állomás az utazás során a világvallásoké, mivel az Ószövetség népének, Mohamed követőinek, hinduknak, buddhistáknak és Krisna-tudatúaknak életéből, tanításaiból sok olyan ismeretet szerezhetünk, amelyek segítenek eligazodni a vallások mai világában. Végül az utolsó állomás a valláspótlékoké, melyben azokat a káros és veszedelmes jelenségeket, hiedelmeket és babonákat ismerhetjük meg, amelyek az emberek vallásos érdeklődését kihasználva rombolnak lelket, életet. Hitünk védelme érdekében nélkülözhetetlen, hogy tudjunk ezekről. Igazán szép, érdekes és tartalmas út az, amelyiken megismerhetjük Krisztus népének, az egyháznak életét és azt a környezetet, amelyben él és végzi szolgálatát. Izgalmas és jó utazást kívánunk mindenkinek Tubán József: Krisztus népének élete c. könyve és a hozzá kapcsolódó, Licsauerné Gyenge Katalin által készített munkafüzete alapján! Fraternitás Lelkészegyesület vezetősége A könyv megrendelhető: a Veszprémi Lelkészi Hivatalban, tel.: 88/421-618; Isó Zoltánnál, tel.: 20/824-5898; Isó Dorottyánál, tel.: 20/824-5896.

Isó Zoltán (ev. lelkész, Veszprém)

Regionális hozzárendelés: Veszprémi Evangélikus Egyházközség

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster