Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2002 - 41 - A vallásszabadság emlékoszlopa Budahegyvidéken

Keresztutak

A vallásszabadság emlékoszlopa Budahegyvidéken

Kopjafa - a vallásszabadság emlékeként
Budapesten, a XII. kerületi János Zsigmond utcában 2000 őszén helyezett el emléktáblát a Magyarországi Unitárius Egyház az egykori fejedelem emlékére.

A kerület polgármestere, Mintyán György már akkor kifejezte szándékát, hogy a Rácz Aladár téren egy honfoglalási emlékligetet létesítsenek. A tenyérnyi zöld park első emlékoszlopát most október 5-én állították fel, ám nem a honfoglalás, hanem a vallásszabadság jelképeként...

Az 1568-as tordai országgyűlés emlékére állított kopjafa nemcsak a kerület, de annak testvérvárosa, Székelykeresztúr érdeme is.

Szombatfalvi József unitárius esperes elmondta, hogy amikor először járt Budapesten, meglepte az a tény, hogy a XII. kerületben János Zsigmond utca és Torda tér is létezik. Ez adta számára azt az ötletet, hogy ne csak a közigazgatási elnevezések őrizzék dicső múltunk momentumait, hanem – a készülő emlékparkba – állítsanak egy kopjafát a lelkiismereti és vallásszabadság kihirdetésének emlékére. Mivel Székelykeresztúron mesteremberben nincs hiány, szinte minden második ember fúr-farag (még a lelkészek közül is), a kopjafa elkészítését is helyi művész, Sali József vállalta a XII. kerület ifjúsági alkotótáborában.

Az avatóünnepségen Rázmány Csaba, a Magyarországi Unitárius Egyház püspöke kifejezte abbéli reményét, hogy ez a hely akár a magyarországi unitáriusok zarándokhelyévé is válhat.

Az esemény mindemellett egy újabb mérföldkő az anyaország és Erdély kapcsolatában, amelyet a két nemzetrész így is épít. Lépésről lépésre, avatásokon, megemlékezéseken, ünnepi eseményeken keresztül is.

A kopjafa avatását a székelykeresztúri Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet tagjainak rövid műsora tette teljessé és még ünnepélyesebbé.

Veres Emese-Gyöngyvér