EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2002 - 41 - A vallásszabadság emlékoszlopa Budahegyvidéken

Keresztutak

Hozzászólás a cikkhez

A vallásszabadság emlékoszlopa Budahegyvidéken

Kopjafa - a vallásszabadság emlékeként
Budapesten, a XII. kerületi János Zsigmond utcában 2000 őszén helyezett el emléktáblát a Magyarországi Unitárius Egyház az egykori fejedelem emlékére.

A kerület polgármestere, Mintyán György már akkor kifejezte szándékát, hogy a Rácz Aladár téren egy honfoglalási emlékligetet létesítsenek. A tenyérnyi zöld park első emlékoszlopát most október 5-én állították fel, ám nem a honfoglalás, hanem a vallásszabadság jelképeként...

Az 1568-as tordai országgyűlés emlékére állított kopjafa nemcsak a kerület, de annak testvérvárosa, Székelykeresztúr érdeme is.

Szombatfalvi József unitárius esperes elmondta, hogy amikor először járt Budapesten, meglepte az a tény, hogy a XII. kerületben János Zsigmond utca és Torda tér is létezik. Ez adta számára azt az ötletet, hogy ne csak a közigazgatási elnevezések őrizzék dicső múltunk momentumait, hanem – a készülő emlékparkba – állítsanak egy kopjafát a lelkiismereti és vallásszabadság kihirdetésének emlékére. Mivel Székelykeresztúron mesteremberben nincs hiány, szinte minden második ember fúr-farag (még a lelkészek közül is), a kopjafa elkészítését is helyi művész, Sali József vállalta a XII. kerület ifjúsági alkotótáborában.

Az avatóünnepségen Rázmány Csaba, a Magyarországi Unitárius Egyház püspöke kifejezte abbéli reményét, hogy ez a hely akár a magyarországi unitáriusok zarándokhelyévé is válhat.

Az esemény mindemellett egy újabb mérföldkő az anyaország és Erdély kapcsolatában, amelyet a két nemzetrész így is épít. Lépésről lépésre, avatásokon, megemlékezéseken, ünnepi eseményeken keresztül is.

A kopjafa avatását a székelykeresztúri Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet tagjainak rövid műsora tette teljessé és még ünnepélyesebbé.

Veres Emese-Gyöngyvér


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
"Határtalan" Izsóp
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Megbecsült ajándék nyomán születik a hálaadás
Élő víz
Szent angyalod legyen velem!
Születésnapra...
Mi lenne, ha...?
Egyházunk egy-két hete
Országos tábortalálkozó Lágymányoson
Celldömölk
Siófok
Érdektelenségbe fulladó lelkészkonferencia?
Templomszentelési emlékünnep Telekgerendáson
Keresztutak
A vallásszabadság emlékoszlopa Budahegyvidéken
Evangélikusok
Új ajtót nyitott előtte az Isten
Haubner Máté emlékezete
e-világ
Levélváltás romaügyben
SOS-anyakereső kampány
Határállomás föld és ég között
Keresztény szemmel
Vándorlások
A hét témája
Ünnepélyes nyilatkozat az Ökumenikus Charta elfogadásáról
Ünnepélyes nyilatkozat
Margójegyzetek a Charta Oecumenicához
Ünnepélyes Nyilatkozat
E heti Luther-idézet
Luther idézet
Kultúrkörök
Muzsikáló Podmaniczkyak-Rekviem a város atyjáért
A vasárnap igéje
A Szőlősgazda Hűsége
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2002 41 A vallásszabadság emlékoszlopa Budahegyvidéken

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster