EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 

Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2002 - 41

41. szám – 2002/10/13

   Szentháromság utáni 20. vasárnap

"Határtalan" Izsóp
Első ízben adott koncertet az Izsóp együttes az ország jelenlegi határain túl. Az Evangélikus Missziói Központ által szervezett délutánnak a szabadkai Bunyevác Kultúrház adott otthont. A pilisi gárda – földrajzi, nemzetiségi, kulturális és generációs határokon átívelve – az Istent dicsőítő éneklés sugárzó örömével ajándékozta meg a vajdasági evangélikus gyülekezetekből érkezett több mint száz fős hallgatóságot. A koncert végén a lelkes publikum hosszú perceken át fennállva ünnepelte az anyaországból érkezett „énekes-misszionáriusokat”. >>

Napról napra

Új nap - új kegyelem
„Nagyobb örömöt adsz szívembe azokénál, akiknek bőven van búzájuk és boruk.” Zsolt 4,8 (1Jn 3,17; 1Thessz 4,1–8; Zsolt 75) Egy bank „oxigén” névre „keresztelte” legújabb hitelkártyáját, melyet egy víz alól ... >>

Liturgikus sarok

Megbecsült ajándék nyomán születik a hálaadás
„Valóban méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk, a Jézus Krisztus által…” >>

Élő víz

Szent angyalod legyen velem!
Csodálatosan szép, „angyalos” hete lehetett a Szentháromság ünnepe utáni 18. hét mindazok számára, akik a Szentírást az Útmutató szerint (is) rendszeresen olvassák. >>

Születésnapra...
Kedves Tamás! Születésnapi levelemben először egy zseblámpáról akarok írni. >>

Mi lenne, ha...?
Vajon hogyan folytatódott Zákeus élete, miután Jézus búcsút vett tőle Jerikóban? >>

Egyházunk egy-két hete

Országos tábortalálkozó Lágymányoson
Hagyománnyá vált egyházunkban, hogy egy kora őszi hétvégén alkalmat teremtenek a találkozásra, beszélgetésre, Isten igéjének hallgatására mindazok számára, akik a nyár folyamán részt vettek valamelyik konferencián, Gyenesdiáson vagy Révfülöpön. Az idei országos tábortalálkozót múlt hétvégén rendezték meg Lágymányoson, az újonnan épült Ökumenikus Központban. >>

Celldömölk
Sághy Balázst avatta lelkésszé Ittzés János, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke Celldömölkön október 5- én, szombaton délelőtt 10 órakor. >>

Siófok
Közel egy évtizedes Balaton-parti lelkészi szolgálat után Baranyay Csaba és felesége – a pécsi gyülekezet meghívását elfogadva – búcsúzott el nyáron a siófokiaktól. Az egyházközség közgyűlése úgy döntött, hogy meghívás útján kívánják betölteni a megüresedett paró-kusi állást. Keresésük nem tartott sokáig, hiszen Lampért Gábor várpalotai segédlelkész személyének bizalmat szavaztak a hívek. Az új lelkipásztort istentisztelet keretében október 5-én iktatta be hivatalába Szemerei János, a Somogy-Zalai Egyházmegye esperese. >>

Érdektelenségbe fulladó lelkészkonferencia?
Négynapos országos lelkészkonferencia helyszíne volt a révfülöpi Evangélikus Oktatási Központ. >>

Templomszentelési emlékünnep Telekgerendáson
Ünnepre virradtak a Békés megyei kis település, a múlt század közepén alapított Telekgerendás lakosai szeptember 22-én. >>

Keresztutak

A vallásszabadság emlékoszlopa Budahegyvidéken
Budapesten, a XII. kerületi János Zsigmond utcában 2000 őszén helyezett el emléktáblát a Magyarországi Unitárius Egyház az egykori fejedelem emlékére. >>

Evangélikusok

Új ajtót nyitott előtte az Isten
A közelmúltban iktatták be a győri evangélikus Öregtemplomban Klell Erzsébet diakonissza testvért, akit egyhangúlag választottak meg a Győri Diakonissza- anyaház főnökasszonyának. Baba néni – ahogy Klell Erzsébetet mindenki ismeri – a Soproni Evangélikus Vendégház vezetői állását cserélte fel erre az új szolgálatra. Mint mondotta: „Ha egy ajtó becsukódik, Isten mindig nyit egy másikat. Az Isten most ezt az ajtót nyitotta ki előttem.” >>

Haubner Máté emlékezete
Haubner Máté 1794. szeptember 19-én született Veszprémben, Haubner Mátyás szűcsmester és Ulich Klára gyermekeként. Bár a szülők szegények voltak, gyermekeik taníttatására mindig áldoztak. Máté fiuk Győrben végezhette elemi iskoláit, 11 éves korától pedig a soproni líceum lett alma matere, ahol kitűnő eredménnyel végzett. >>

e-világ

Levélváltás romaügyben
Az oktatási miniszter szeptember végén – az országos visszhangot kiváltó jász-ladányi iskolaügy kapcsán – levelet intézett a történelmi egyházak vezetőihez. Magyar Bálint társadalmi összefogást sürgetett, ehhez kérte az egyházak részvételét, a jelenlegi magyar társadalom legsúlyosabb előítélete, a cigányságot kirekesztő magatartás visszaszorítása érdekében. Hivatkozott a Szentírásra és a magyar alkotmányra. A legnagyobb hangsúlyt a gyerekekre tette, akik biztosan vétlenek hátrányos helyzetükben. Az egyházi válasz nemcsak általánosságban volt pozitív, de tömören összegezte azokat a konkrét lépéseket is, amelyeket az egyházak, egyházi szervezetek a cigányság felzárkóztatása érdekében tettek és tesznek. >>

SOS-anyakereső kampány
SOS-anyakereső kampány Az SOS-Gyermekfalvak Magyarországi Egyesülete október 2-án délelőtt tartotta anyakereső kampányának sajtótájékoztatóval egybekötött megnyitóját. Az eseményen jelen volt a kampány védnöke, a Republic együttes, valamint egy kecskeméti SOS-anyuka a gyermekeivel. A kampány mellett felhívták a figyelmet egy – a hazai SOS-gyermekfalvak javára rendezendő – jótékonysági verses-zenés estre is, melyre „Himnusz minden időben” címmel október 17-én, 19 órakor a BM Duna Palotában kerül sor. Közreműködik: Császár Angéla, Bánffy György, Ráckevei Anna, Szersén Gyula és a budapesti vonósok. A műsorban válogatás hangzik el a 19–20. század lírájából, továbbá Vivaldi, Mozart és Beethoven műveiből. Helyfoglalás és információ: SOS-Gyermekfalvak Magyarországi Egyesülete, 1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 53. Tel.: 325-9412, 325-9418, e-mail: pr@sos.hu >>

Határállomás föld és ég között
Bizonyára kevesen tudják evangélikus egyházunkban, hogy a budapesti Ferihegyi repülőtéren rendszeres lelkészi „ügyelet” működik a történelmi egyházak közreműködésével. Evangélikus részről immár második éve láthatom el ezt a sokoldalú és érdekes feladatot. Nemcsak Magyarországon van ez így, hanem a világ szinte minden országában működik hasonló szolgálat. Az ilyen beosztású lelkészeket foglalja egybe az a nemzetközi szervezet, amely évente tart konferenciát a világ különböző pontjain. >>

Keresztény szemmel

Vándorlások
– Casa – kiáltja a kislány, és ránevet a másikra, aki mérgesen abbahagyja az üldözést. Három fiúcska és két lány. Fogócskáznak. Csak percek múlva eszmélek. Azt kiáltotta olaszul: ház. >>

A hét témája

Ünnepélyes nyilatkozat az Ökumenikus Charta elfogadásáról
Az európai egyházak képviselői az elmúlt év tavaszán - 2001. április 22-én - Strasbourgban írták alá az Ökumenikus Charta néven számon tartott, egyháztörténeti jelentőségű közös nyilatkozatot. A dokumentumot kézjegyével látta el a földrész szinte valamennyi protestáns, anglikán és ortodox felekezetét magában foglaló Európai Egyházak Konferenciájának elnöke, illetőleg - a római katolikus egyház részéről - az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának elnöke. Fejezeteiben a Charta a közös hit megvallásáról, az egység érdekében teendő konkrét feladatokról, valamint az ökumenikus szolgálatról szól. Október elsején Budapesten, az Ökumenikus Központban azért gyűltek össze a legjelentősebb magyarországi keresztény egyházak képviselői, hogy - istentisztelet keretében - az ünnepélyes nyilatkozat aláírásával deklarálják csatlakozási szándékukat a másfél évvel ezelőtt megfogalmazott Charta szellemiségéhez. >>

Ünnepélyes nyilatkozat
A kereszténység legújabb kori történetének kiemelkedő eseménye volt, amikor az Európa csaknem valamennyi protestáns, anglikán és ortodox egyházát magában foglaló Európai Egyházak Konferenciájának elnöke, valamint a kontinensünk római katolikus ... >>

Margójegyzetek a Charta Oecumenicához
2001. április 22-e, a Charta aláírása után a magyar Duna Televízió kétszer is közvetített a strasbourgi konferenciáról. Később magam is írtam róla – két ízben is – az Evangélikus Élet Ökumenikus Figyelő rovatában, a Charta teljes szövege pedig megjelent az Evangélikus Élet augusztus 19-i számában, majd később a Theológiai Szemlében (2001/3.) dr. Békefi Lajos fordításában. (A szöveget Kránitz Mihály, Reuss András és Görög Tibor lektorálta.) A Charta aláírója Jeremiás metropolita, az Európai Egyházak Konferenciájának elnöke és Miloslav Vlk bíboros, az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának elnöke volt. >>

Ünnepélyes Nyilatkozat
Az Európai Egyházak Konferenciája Központi Bizottságának tagjaként lehettem ott Strasbourgban 2001 áprilisában a Charta Oecumenica születésénél. Már ezt az ünnepet is sok munka előzte meg. >>

E heti Luther-idézet

Luther idézet
"Amennyiben még nem tudnád, megismétlem: az emberi rendelkezések nem tarthatók meg Isten igéjével együtt, mivel az előbbiek megkötik, az utóbbiak viszont feloldják a lelkiismeretet, ezért örök harcban állnak egymással, mint tűz és víz, kivéve, ha szabaddá válunk ezen rendelkezések alól, és mint nem kötelezőket tartjuk meg őket." Luther Márton: A szolgai akarat (Jakabné Csizmazia Eszter, Weltler Ödön, Weltler Sándor fordítása) >>

Kultúrkörök

Muzsikáló Podmaniczkyak-Rekviem a város atyjáért
Udvardi István legújabb művének – „Muzsikáló Podmanicz-kyak – Rekviem a város Atyjáért” című könyvének a bemutatójára került sor október 1-jén a Pilvax történelmi termében. A szép kiállítású, Udvardi Erzsébet képeivel illusztrált, a veszprémi Kollázs Kiadó gondozásá- ban megjelent könyvet Czigány György ismertette, közreműködött Mohai Gábor. A bemutató díszvendége Schmitt Pál főpolgármester-jelölt volt. >>

A vasárnap igéje

A Szőlősgazda Hűsége
Ismét elérkezett az ősz gyönyörű színeivel, és elérkezett a szüret ideje is. >>

E számunk tartalma
"Határtalan" Izsóp
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Megbecsült ajándék nyomán születik a hálaadás
Élő víz
Szent angyalod legyen velem!
Születésnapra...
Mi lenne, ha...?
Egyházunk egy-két hete
Országos tábortalálkozó Lágymányoson
Celldömölk
Siófok
Érdektelenségbe fulladó lelkészkonferencia?
Templomszentelési emlékünnep Telekgerendáson
Keresztutak
A vallásszabadság emlékoszlopa Budahegyvidéken
Evangélikusok
Új ajtót nyitott előtte az Isten
Haubner Máté emlékezete
e-világ
Levélváltás romaügyben
SOS-anyakereső kampány
Határállomás föld és ég között
Keresztény szemmel
Vándorlások
A hét témája
Ünnepélyes nyilatkozat az Ökumenikus Charta elfogadásáról
Ünnepélyes nyilatkozat
Margójegyzetek a Charta Oecumenicához
Ünnepélyes Nyilatkozat
E heti Luther-idézet
Luther idézet
Kultúrkörök
Muzsikáló Podmaniczkyak-Rekviem a város atyjáért
A vasárnap igéje
A Szőlősgazda Hűsége
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2002 41

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster