Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2003 - 24 - Missziói nap Békéscsabán

Egyházunk egy-két hete

Missziói nap Békéscsabán

A kondorosi Ten Sing csoport
A Szentírás szeretetét, a bibliaolvasás fontosságát, a miszszió jézusi parancsát kapták üzenetként a június 7-én Békéscsabán megtartott missziói nap résztvevői. A Déli Egyházkerület gyülekezeteiből érkezett közel négyszáz testvér tartalmas és változatos programnak lehetett fül- és szemtanúja. A házigazda szervezők és valamennyi, az egyházunk megújulását szorgalmazó hívő reménye szerint ők tovább is adják majd a hallottakat...

A nap vezérfonala – az elmúlt heti missziói napok témájához hasonlóan – az Apostolok cselekedeteiről szóló könyv egyik epizódja, az etióp kincstárnok megtérésének története volt. Ez elevenedett meg a békéscsabai Kistemplom közössége előtt. Minden előadó és igehirdető más-más részletét világította meg az ismert történetnek. Hittudományi egyetemünk gyakorlati intézetének vezetője, dr. Szabóné Mátrai Marianna az etióp kincstárnok és Fülöp apostol találkozásából – egyebek mellett – azt emelte ki, hogy mi, mai keresztények hol Fülöpök, hol etióp kincstárnokok vagyunk. Néha olyanok, akik isteni útmutatásra vágynak, olyan testvérre, aki megkérdezi: „Érted is, amit olvasol?”, és ezután kész tanítani minket az Írás alapján; hol pedig ránk vár ez a tanító, Jézusról bizonyságot tevő feladat. Tudhatjuk, hogy Isten ma is előkészít ilyen találkozásokat, és mindig két embert indít útnak. Az egyik Fülöp-lelkületű, bizonyságtételre alkalmas személy, akit a Szentlélek tesz alkalmassá erre, a másik pedig a benső sivárságában gyötrődő, az útmutatást befogadni kész tanítvány.

A Szegedről érkezett lelkész, ifj. Cserháti Sándor előadásában a bizonyságtételből indult ki. Bizonyára sok mai kereszténynek okoz gondot, hogy miként mondhatja el vagy adhatja tovább szavaival és cselekedeteivel, egész életével az általa már valóságosan megélt isteni szeretetet olyanoknak, akik még nem Krisztus követői. Fülöp ebben a történetben a miattunk és helyettünk szenvedő Jézust prédikálva juttatja el hite megvallásáig útitársát, és kérdés, hogy nekünk is így kell-e cselekednünk. „Lehet, hogy nem a szenvedő Jézusról kell szólnunk ma, amikor az egész világ szenved…” – vélte az előadó. Többek között erről a gondolatról lehetett kiscsoportokban folytatni a beszélgetést az evangélikus gimnázium tantermeiben.

Az ebédet követően arról szóltak és énekeltek az erre felkértek, hogy miképpen elevenedett meg számukra a Biblia. A békéscsabai gyülekezet énekkara és a kondorosi ifjúság Ten Sing csoportja mellett hallhattuk Bolla Árpád kórházlelkészt, T. Pintér Károlyt, az Evangélikus Élet főszerkesztőjét, valamint az éveken át külmissziói szolgálatban, Indiában tanítóskodó Joó Andrást és Angelikát. Láthattuk továbbá Győri János Sámuel, illetőleg a Zákeus Médiacentrum Családi Biblia című filmjét.

A záró-istentisztelet igehirdetője D. dr. Harmati Béla püspök az etióp kincstárnok Bibliában leírt történetének befejező soraira helyezte a hangsúlyt. Arra a mondatra, amelyben azt olvassuk, hogy a Fülöp tanúságára hitre jutott – és az útközben megkeresztelt – etióp kincstárnok „örvendezve haladt tovább”. A Déli Egyházkerület nemrég nyugalmazott püspöke arra buzdította a missziói nap résztvevőit, hogy legyenek ők is felemelt fejű, örvendező, úton haladó keresztények. Van miért örülnünk akkor is – hangsúlyozta Harmati Béla –, ha csak az elmúlt másfél évtized egyházi változásait, a visszanyert lehetőségeket tekintjük. És tovább kell mennünk! Nem elég a nagymamák hite vagy a nagyapák imája, a család régi Bibliája. Hitre, imára, bibliaolvasásra nekünk van szükségünk. Halottaink élő hite lehet példa, de mit sem ér, ha az élőknek halott a hite! Az egyház az úton lévők közössége. Isten népének tovább kell haladnia, amíg csak szeretet által munkálkodó hit él bennünk. Isten nem megállást és üresjáratot rendelt el nekünk, személyünkben és az egyház egészében, hanem a továbblépést munkálja velünk együtt.

Az úrvacsoravételt követően a püspököt és az egyházkerület éléről ugyan- csak visszavonult dr. Sólyom Jenő felügyelőt Kondor Péter esperes köszöntötte meleg szavakkal a szolgatársak, illetve a Kelet-Békési Egyházmegye gyülekezetei nevében.

E forró júniusi szombatot együtt, közösségben eltöltött hívek személyes ismeretségeket kötve, lélekben megerősödve indulhattak haza az ország legnagyobb evangélikus gyülekezetéből.

Szegfű Katalin

Regionális hozzárendelés: Déli Evangélikus Egyházkerület