EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2003 - 24 - Missziói nap Békéscsabán

Egyházunk egy-két hete

Hozzászólás a cikkhez

Missziói nap Békéscsabán

A kondorosi Ten Sing csoport
A Szentírás szeretetét, a bibliaolvasás fontosságát, a miszszió jézusi parancsát kapták üzenetként a június 7-én Békéscsabán megtartott missziói nap résztvevői. A Déli Egyházkerület gyülekezeteiből érkezett közel négyszáz testvér tartalmas és változatos programnak lehetett fül- és szemtanúja. A házigazda szervezők és valamennyi, az egyházunk megújulását szorgalmazó hívő reménye szerint ők tovább is adják majd a hallottakat...

A nap vezérfonala – az elmúlt heti missziói napok témájához hasonlóan – az Apostolok cselekedeteiről szóló könyv egyik epizódja, az etióp kincstárnok megtérésének története volt. Ez elevenedett meg a békéscsabai Kistemplom közössége előtt. Minden előadó és igehirdető más-más részletét világította meg az ismert történetnek. Hittudományi egyetemünk gyakorlati intézetének vezetője, dr. Szabóné Mátrai Marianna az etióp kincstárnok és Fülöp apostol találkozásából – egyebek mellett – azt emelte ki, hogy mi, mai keresztények hol Fülöpök, hol etióp kincstárnokok vagyunk. Néha olyanok, akik isteni útmutatásra vágynak, olyan testvérre, aki megkérdezi: „Érted is, amit olvasol?”, és ezután kész tanítani minket az Írás alapján; hol pedig ránk vár ez a tanító, Jézusról bizonyságot tevő feladat. Tudhatjuk, hogy Isten ma is előkészít ilyen találkozásokat, és mindig két embert indít útnak. Az egyik Fülöp-lelkületű, bizonyságtételre alkalmas személy, akit a Szentlélek tesz alkalmassá erre, a másik pedig a benső sivárságában gyötrődő, az útmutatást befogadni kész tanítvány.

A Szegedről érkezett lelkész, ifj. Cserháti Sándor előadásában a bizonyságtételből indult ki. Bizonyára sok mai kereszténynek okoz gondot, hogy miként mondhatja el vagy adhatja tovább szavaival és cselekedeteivel, egész életével az általa már valóságosan megélt isteni szeretetet olyanoknak, akik még nem Krisztus követői. Fülöp ebben a történetben a miattunk és helyettünk szenvedő Jézust prédikálva juttatja el hite megvallásáig útitársát, és kérdés, hogy nekünk is így kell-e cselekednünk. „Lehet, hogy nem a szenvedő Jézusról kell szólnunk ma, amikor az egész világ szenved…” – vélte az előadó. Többek között erről a gondolatról lehetett kiscsoportokban folytatni a beszélgetést az evangélikus gimnázium tantermeiben.

Az ebédet követően arról szóltak és énekeltek az erre felkértek, hogy miképpen elevenedett meg számukra a Biblia. A békéscsabai gyülekezet énekkara és a kondorosi ifjúság Ten Sing csoportja mellett hallhattuk Bolla Árpád kórházlelkészt, T. Pintér Károlyt, az Evangélikus Élet főszerkesztőjét, valamint az éveken át külmissziói szolgálatban, Indiában tanítóskodó Joó Andrást és Angelikát. Láthattuk továbbá Győri János Sámuel, illetőleg a Zákeus Médiacentrum Családi Biblia című filmjét.

A záró-istentisztelet igehirdetője D. dr. Harmati Béla püspök az etióp kincstárnok Bibliában leírt történetének befejező soraira helyezte a hangsúlyt. Arra a mondatra, amelyben azt olvassuk, hogy a Fülöp tanúságára hitre jutott – és az útközben megkeresztelt – etióp kincstárnok „örvendezve haladt tovább”. A Déli Egyházkerület nemrég nyugalmazott püspöke arra buzdította a missziói nap résztvevőit, hogy legyenek ők is felemelt fejű, örvendező, úton haladó keresztények. Van miért örülnünk akkor is – hangsúlyozta Harmati Béla –, ha csak az elmúlt másfél évtized egyházi változásait, a visszanyert lehetőségeket tekintjük. És tovább kell mennünk! Nem elég a nagymamák hite vagy a nagyapák imája, a család régi Bibliája. Hitre, imára, bibliaolvasásra nekünk van szükségünk. Halottaink élő hite lehet példa, de mit sem ér, ha az élőknek halott a hite! Az egyház az úton lévők közössége. Isten népének tovább kell haladnia, amíg csak szeretet által munkálkodó hit él bennünk. Isten nem megállást és üresjáratot rendelt el nekünk, személyünkben és az egyház egészében, hanem a továbblépést munkálja velünk együtt.

Az úrvacsoravételt követően a püspököt és az egyházkerület éléről ugyan- csak visszavonult dr. Sólyom Jenő felügyelőt Kondor Péter esperes köszöntötte meleg szavakkal a szolgatársak, illetve a Kelet-Békési Egyházmegye gyülekezetei nevében.

E forró júniusi szombatot együtt, közösségben eltöltött hívek személyes ismeretségeket kötve, lélekben megerősödve indulhattak haza az ország legnagyobb evangélikus gyülekezetéből.

Szegfű Katalin

Regionális hozzárendelés: Déli Evangélikus Egyházkerület


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
ÚJ NAP - ÚJ KEGYELEM
Liturgikus sarok
Az ambó
Élő víz
"Önök kérték..."
Egyházunk egy-két hete
Erdélyi hét Mosonmagyaróváron
Kondoros
Hagyományteremtő kezdeményezés
Missziói nap Békéscsabán
Keresztutak
Misina püspök Nyíregyházán
Vándorlásaink
Tanúságtételünk Európában
Keresztény-zsidó konferencia Grazban
Zarándoklat a reformáció szülőhelyén
Pünkösd közeli élmények Szlovákiában
Pünkösdi istentisztelet Nyíregyházán
Tót atyafiak
Evangélikusok
In memoriam Molnár Rudolf
Márta néni
Találkozó
Pályám emlékezete
e-világ
Új, merész úton az egyház
Keresztény szemmel
A hit: magánügy?
Hiányos falfirka
Egy paptanár monológja
Keresd a nőt! De mihez kezdjünk vele?
A hét témája
Áldássá kell lennetek
Kultúrkörök
Jörg Zink: Feltámadás. Útban a fény felé
A felvilágosodás korának magyar irodalma és a szabadkőművesség
Szervátiusz Jenőre emlékeztünk
14. Bach-hét Budapesten
A vasárnap igéje
Titok?
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2003 24 Missziói nap Békéscsabán

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster