EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 

Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2003 - 24

24. szám – 2003/06/15

   Szentháromság ünnepe

Napról napra

ÚJ NAP - ÚJ KEGYELEM
„Térj meg Istenedhez, tartsd meg hűségesen a törvényt, és reménykedj szüntelenül Istenedben!” Hós 12,7 (Róm 12,8; Jn 3,1–8/9–15/; Róm 11,/32/33–36; Zsolt 111) Életünk során jó néhány használati utasítást olvasunk el, és ... >>

Liturgikus sarok

Az ambó
Az oltár és a szószék megszokott „bútordarabok” a magyar evangélikus templomokban. A megújuló liturgiában azonban egyre nagyobb hangsúlyt kap az ambó, azaz az olvasópult. Néhány templomban mívesebb darabot találunk. Máshol egy masszívabb kottatartóval helyettesítik. Szerepe fontos, fontos lehet. A liturgiatörténet templommal foglalkozó résztudománya gazdag tradícióról árulkodik. Nekünk ma szinte a semmiből kell újra valamivé tennünk. Templomunk – azon belül a liturgikus tér – fontos alkotóelemévé.(HK) >>

Élő víz

"Önök kérték..."
A televízió egyik népszerű műsorában kedvelt zeneszámok, kabaréjelenetek szerepelnek, amelyeket a nézők kívánságai szerint válogatnak össze. Sokan szeretnék, ha az élet is egy ilyen „Önök kérték” műsor lenne, ám Istennek célja van életünkkel, ezért a „programot” is Ő állítja össze. Bizony nem csak kedvenc számainkból választ… >>

Egyházunk egy-két hete

Erdélyi hét Mosonmagyaróváron
Egy hét leforgása alatt három olyan esemény is történt a mosonmagyaróvári gyülekezetben, amely Erdélyhez köthető. Aláíratott egy testvér-gyülekezeti dokumentum, Székelyföldről érkezett kórus adott hangversenyt az evangélikus templomban, a templom mellett pedig – az evangélikus gyülekezet tulajdonában lévő területen – felállíttatott egy, a trianoni békediktátumra emlékeztető kereszt. >>

Kondoros
Mint minden esztendőben, idén is ünnepi istentisztelettel emlékeztek meg Kondoroson a nyugdíjasház alapításának évfordulójáról. Pünkösd vasárnapján ezúttal dr. Szabó Lajos, az Evangélikus Hittudományi Egyetem rektora volt az igehirdető. A templomi istentiszteletet követő hagyományos állófogadás közel 400 (!) helybélit vonzott az immár nyolcesztendős nyugdíjasház udvarán. >>

Hagyományteremtő kezdeményezés
Sportnapot szervezett a napokban a pécsi Evangélikus Regionális Ifjúsági Központ (ERIK) a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium sportudvarán, ahol a tízévesek és a harmincasok egyaránt kipróbálhatták ügyességüket, tudásukat. >>

Missziói nap Békéscsabán
A Szentírás szeretetét, a bibliaolvasás fontosságát, a miszszió jézusi parancsát kapták üzenetként a június 7-én Békéscsabán megtartott missziói nap résztvevői. A Déli Egyházkerület gyülekezeteiből érkezett közel négyszáz testvér tartalmas és változatos programnak lehetett fül- és szemtanúja. A házigazda szervezők és valamennyi, az egyházunk megújulását szorgalmazó hívő reménye szerint ők tovább is adják majd a hallottakat... >>

Keresztutak

Misina püspök Nyíregyházán
Mgr. Igor Mišina személyében szlovákiai püspök szolgált múlt vasárnap a nyíregyházi nagytemplomban (képünkön), míg Szlovákiában D. Szebik Imre elnök-püspök – televízió által is közvetített – lévai szolgálata fémjelezte pünkösd fényében a magyar–szlovák evangélikus testvérkapcsolatok elmélyítésének szándékát és lehetőségeit. >>

Vándorlásaink
Vándorok vagyunk a földön. Előbb vagy utóbb mindenkinek készülődnie kell a nagy útra – az e világi lét behatárolt, az örök élet a reménység. De itt a földön is sokszor, sokféle okból kényszerülünk vándorlásra. Ez lehet valóban kényszer, erőszak vagy éppen az erőszak előli menekülés következménye, ám számos pozitív motiváció – hivatásból, szerelemből, élmények kereséséből fakadó törekvések – is késztethetnek erre. >>

Tanúságtételünk Európában
Az Európai Egyházak Konferenciája (CEC) Egyház és Társadalom Bizottsága (CSC) 2003. április 6–8. között tartotta ülését Brüsszelben. A találkozónak két célja volt: egyrészt a közelgő CEC-nagygyűlés (Trondheim, 2003. június 25–július 2.) témáinak előkészítése, másrészt egy olyan hálózat kiépítése, amely lehetővé teszi az Egyház és Társadalom Bizottság, valamint a CEC tagegyházai közötti kommunikációt és együttműködést. E választmány munkája azért is jelentős, mert 126 európai tagegyház (anglikán, ortodox, ókatolikus, protestáns – így a Magyarországi Evangélikus Egyház is) európai uniós képviseletét látja el. A tanácskozáson Rüdiger Noll német evangélikus lelkészt az Egyház és Társadalom Bizottság elnöki tisztébe iktatták be. >>

Keresztény-zsidó konferencia Grazban
Herwig Sturm osztrák püspök már három évvel ezelőtt meghívta az Európai Lutheránus „Egyház és Zsidóság” Bizottságot (LEKKJ) kontinensünk kulturális fővárosába, Grazba. A bizottság május 8–12. között tett eleget az invitálásnak. Szívesen fogadták el a meghívást, hiszen egyértelmű volt az Osztrák Evangélikus Egyház érdekeltsége: egyrészt abban, hogy láthatóan jelen legyenek az európai egyházi vérkeringésben; másrészt abban, hogy ők maguk is hangsúlyozzák a keresztény–zsidó párbeszéd fontosságát mind az egyházra, mind a társadalomra nézve. >>

Zarándoklat a reformáció szülőhelyén
Az Európai Protestáns Gyűjtemények idei találkozója Wittenbergben, az európai reformáció talán legfontosabb városában, Luther Márton (1483–1546) működési helyén zajlott. A francia reformátusok által közel húsz éve útjukra indított összejövetelek 13 éve váltak nemzetközi, európai találkozóvá. A több mint száz résztvevő nagy része francia református volt, a többi elzászi evangélikus, olasz valdens, belga és spanyol protestáns, cseh testvéregyházi, svájci, továbbá meghívták a németországi hugenotta és valdens emlékhelyek képviselőit is. Magyarországról Harmati Béla László, az Evangélikus Országos Múzeum igazgatója és Czenthe Miklós, az Evangélikus Országos Levéltár vezetője, valamint Kovács Teofil, a debreceni református nagykönyvtár munkatársa volt jelen ezen a májusi konferencián. >>

Pünkösd közeli élmények Szlovákiában
Ivan Osusky zólyomi püspök tavalyi látogatásának viszonzásaként egyházunk héttagú küldöttsége négynapos látogatást tett Szlovákiában. A delegációt Szebik Imre elnök-püspök vezette, akit elkísért felesége, valamint Gáncs Péter missziói lelkész, Hafenscher Károly, az országos iroda igazgatója, Kutyej Pál békéscsabai és Nagy Zoltán bakonytamási lelkész, továbbá Szirmai Zoltánné, a Magyarországi Evangélikus Egyház külügyi osztályának vezetője. >>

Pünkösdi istentisztelet Nyíregyházán
Pünkösd vasárnapján, június 8-án nemcsak a szlovákiai Léván, de a magyarországi Nyíregyházán is tanúi lehettünk annak, hogy a Szentlélek ma is eggyé kovácsolhatja a különböző nemzethez tartozó keresztényeket. Míg Szlovákiában D. Szebik Imre elnök-püspök, hazánkban Mgr. Igor Mišina püspök prédikált. >>

Tót atyafiak
Az evangélikus Mikszáth Kálmán által egykor csak tót atyafiaknak nevezett hazai szlovákság mintegy kétharmada evangélikus. Többségükben Nógrád és Pest megye, valamint a Dél-Alföld településein élnek. Életükről, szokásaikról az Országos Szlovák Önkormányzat (ÖSZO) munkatársát és szlovák nyelven is szolgáló lelkészeket kérdeztünk. >>

Evangélikusok

In memoriam Molnár Rudolf
Molnár Rudolf 1915. augusztus 14-én született Budapesten. Budapesten járt iskolába, ott is érettségizett 1933-ban. Teológiai tanulmányait Sopronban végezte, majd 1938-ban avatták lelkésszé. Ezt követően először a Budapest-Deák téri evangélikus templomban szolgált. >>

Márta néni
Az Evangélikus Naptár 270. oldalán, az elhunyt papnék között olvastam a nevét. Egy hír, egy név. De ki is volt ő? A szívem arra késztet, hogy – így a pedagógusnap tájékán – papírra vessem mindazt, amit tudok róla, amilyennek megismertem őt. >>

Találkozó
Nagy örömmel készülnek a szervezők és a vendéglátók a IV. országos evangélikus találkozó megrendezésére. Több okból is jelentőségteljes ez az alkalom: mert országos, mert evangélikus, de azért is, mert a három egyházkerületben élő gyülekezetek tagjainak nagy találkozási lehetősége lehet. >>

Pályám emlékezete
Feri bácsi szerkesztőségünk „állandóan visszatérő” vendége. Mindig pontosan, időben hozza a húsvéti, karácsonyi, pünkösdi szám szlovák mellékletébe szánt anyagot, majd gondosan átnézi a már betördelt szöveget. Id. Cselovszky Ferencet 1974-ben bízták meg a budapesti szlovák evangélikus közösség gondozásával. Csaknem harminc esztendei szolgálat után, 2003. június közepén azonban átadja a „stafétabotot” utódjának, Szpisák Attilának. Ennek apropójából találkoztunk vele a szlovák gyülekezet Rákóczi úti központjában, ahol tapasztalatokban, élményekben és feladatokban gazdag életútjáról mesélt. >>

e-világ

Új, merész úton az egyház
Amint arról lapunkban is beszámoltunk, a környezetvédelmi világnap alkalmából 2003. május 30–31. között került sor – mintegy hatvan érdeklődő részvételével – a Jézus Testvérei Ökumenikus Diakóniai Rend szervezésében immár hagyománnyá vált teremtés ünnepére. Az alábbi írásban a konferencia elnökének a rendezvény kapcsán felmerült gondolatait olvashatjuk. >>

Keresztény szemmel

A hit: magánügy?
Mielőtt bárki unottan továbblapozna, hadd biztassam mégis az alábbi sorok elolvasására. Nem abba az évtizedek óta folyó társasjátékba kívánok ugyanis beszállni, amelyben mindenki mondja a magáét, és közben elbeszélünk egymás feje felett. >>

Hiányos falfirka
Sokan szeretik a falfirkákat, de talán még többen vannak, akiket megbotránkoztat ez a fajta kommunikációs forma. Ám tagadhatatlan, hogy léteznek művészi „graffitik” is. Azzal, hogy ezt elismerem, persze még nem támogatom az ízléstelen és a köztulajdont (vagy magánvagyont) megkárosító ocsmány krikszkrakszokat. Csupán elismerem, hogy ennek a lassan művészetté nemesülő irányzatnak is megvan a helye és értelme. >>

Egy paptanár monológja
Gimnáziumi lelkészként és tanárként a legkülönbözőbb témákról beszélgetek diákjaimmal. És rengeteg témáról nem, pedig kellene. Karinthy szavaival élve: nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek. >>

Keresd a nőt! De mihez kezdjünk vele?
„Amit Isten egybeszerkesztett, ember azt el ne válassza.” >>

A hét témája

Áldássá kell lennetek
Berlin felett az égen több helyütt is hatalmas, gumiból készült narancssárga „glória” lebegett. A szentek szimbóluma az első ízben megrendezett német ökumenikus egyházi napokat (Ökumenischer Kirchentag) népszerűsítő plakátokra kívánt utalni. A képeken hétköznapi embereket láthattunk: egy férfi karjában kisgyermeket tart, egy idős hölgy a virágait öntözi stb. Az egyedüli szokatlan dolog a fejük feletti lámpa vagy parabolaantenna, amely dicsfényre emlékeztet. A reklámkampány üzenete: mindenki áldássá lehet a többi ember számára. Az áldás – egészen pontosan az „Áldássá kell lennetek” mottó – jegyében zajló, május 28–június 1. között tartott nagyszabású alkalmon csaknem 200 ezer állandó résztvevő volt jelen: 63%-uk protestáns, 36%-uk pedig katolikus volt, de a találkozóra érkeztek ortodox, ókatolikus és anglikán meghívottak is. Magyarországról – a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervezésében – mintegy 170-en utaztak ki Berlinbe. >>

Kultúrkörök

Jörg Zink: Feltámadás. Útban a fény felé
A neves keresztény író új könyve a feltámadás titkát kívánja közelebb hozni mindenkihez. >>

A felvilágosodás korának magyar irodalma és a szabadkőművesség
Az Irodalomtörténeti füzetek sorozatában az Argumentum Kiadó a napokban jelentette meg a budafoki evangélikus gyülekezet tagjának, dr. Jászberényi Józsefnek „A Sz: Sophia’ templomában látom én felszentelve nagysádat” című művét. A fiatal irodalomtörténész a 18. század magyar irodalmának tanulmányozása során a kor jeleseinek a szabadkőművességhez fűződő viszonyát vizsgálta meg, igen gondosan felkutatva a rendelkezésre álló eredeti forrásokat. Ezzel Jancsó Elemérnek, Erdély egyik legjelesebb irodalomtörténészének, a kolozsvári Bolyai Egyetem egykori dékánjának, az „Unio” szabadkőműves páholy főmesterének „A magyar szabadkőművesség irodalmi és művelődéstörténeti szerepe a XVIII. században” című, 1936-ban Kolozsvárott megjelent nagy jelentőségű munkáját folytatta. >>

Szervátiusz Jenőre emlékeztünk
Csendes csodák? Valóban azok, és csendet is parancsolnak maguk körül, hiszen ők beszélnek – halkan, suttogva, csak úgy, ahogy egy hittel, végtelen szeretettel megformált, megálmodott szobor, dombormű, falikép szólhat a hozzájuk áhítattal, értő lélekkel közeledőhöz. Ilyen csendes csodák az oly sokáig méltatlanul némaságra ítélt Szervátiusz Jenő szobrászművész alkotásai, melyekből a neves alkotó születésének 100. évfordulóján rendeztek kiállítást a Vármegye Galériában. Kis töredékét képezik egy művészi életműnek, de mégis csodálatos hűséggel mutatják be egy kisebbségben élő nép nyomasztó gondjai közepette is megtartott hitét, szülőföldjéhez, magyarságához való ragaszkodását: élni akarását, a hétköznapok örömének megtalálását a munkában, az ünnepek, a hagyományok őrzésében, tiszteletében. >>

14. Bach-hét Budapesten
Ebben az évben tizennegyedik alkalommal rendezték meg a Deák téri templomban az immár hagyományos Bach-hetet. A rangos egyházzenei eseményt – melyet a Budapesten élő külföldiek is számon tartanak – a múlt század utolsó évtizedében sikerült hagyománnyá érlelni. A vissza-visszatérő és az újonnan bekapcsolódó résztvevők az „ötödik evangélista” zenéjén keresztül szívesen fogadják be az isteni szeretet ajándékát, melyhez hozzásegítenek a zene közben elhangzó meditációk is. Idén Isten igéjének üzenetét a Hegyi beszéd boldogmondásai alapján szólaltatták meg a templom lelkészei. >>

A vasárnap igéje

Titok?
Az élet olyan, mint egy nagy társasjáték. Az emberiség egyik fele féltve őrzi a titkot, a másik fele mindenáron meg akarja szerezni. A politikusok törvényt hoznak az államtitok megvédésére, a kémek pedig azon ügyeskednek, hogy hozzáférjenek. Üzletemberek nem árulják el az adásvétel összegét, míg a sajtó és az ellenérdekelt fél a korrupciótól sem riad vissza, hogy megszerezze a számára fontos információt. Különböző termékeket gyártó cégek és családok titokban tartják az előállítás technológiáját, annak részleteit, a konkurensek pedig mindent elkövetnek a termék összetételének megszerzéséért. Az elektronika világában felhasználói nevek és jelszavak őrzik a különböző rendszereket, hogy avatatlanok ne juthassanak információkhoz. Az ún. hekkerek pedig azon mesterkednek, hogy kijátsszák a legbonyolultabb védelmi rendszert is. >>

Oratio oecumenica

Oratio oecumenica
Az alább közölt általános könyörgő imádságot szeretettel ajánljuk minden gyülekezet figyelmébe, bátorítva a gyülekezeti lelkészeket arra, hogy az istentisztelet liturgiájának alakításakor számoljanak a rovatunk nyújtotta lehetőséggel is. >>

E számunk tartalma
Napról napra
ÚJ NAP - ÚJ KEGYELEM
Liturgikus sarok
Az ambó
Élő víz
"Önök kérték..."
Egyházunk egy-két hete
Erdélyi hét Mosonmagyaróváron
Kondoros
Hagyományteremtő kezdeményezés
Missziói nap Békéscsabán
Keresztutak
Misina püspök Nyíregyházán
Vándorlásaink
Tanúságtételünk Európában
Keresztény-zsidó konferencia Grazban
Zarándoklat a reformáció szülőhelyén
Pünkösd közeli élmények Szlovákiában
Pünkösdi istentisztelet Nyíregyházán
Tót atyafiak
Evangélikusok
In memoriam Molnár Rudolf
Márta néni
Találkozó
Pályám emlékezete
e-világ
Új, merész úton az egyház
Keresztény szemmel
A hit: magánügy?
Hiányos falfirka
Egy paptanár monológja
Keresd a nőt! De mihez kezdjünk vele?
A hét témája
Áldássá kell lennetek
Kultúrkörök
Jörg Zink: Feltámadás. Útban a fény felé
A felvilágosodás korának magyar irodalma és a szabadkőművesség
Szervátiusz Jenőre emlékeztünk
14. Bach-hét Budapesten
A vasárnap igéje
Titok?
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2003 24

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster