Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2003 - 40 - Oratio oecumenica

Oratio oecumenica

Oratio oecumenica

Hálát adunk neked, mennyei Atyánk azért az ígéretért, hogy néped szeméről letörlöd könnyeit. Kérünk téged, hogy ebben a hitben tudjuk hordozni szenvedéseinket. Az Úr Jézus Krisztusért...

Gyülekezet: ...kérünk téged, hallgass meg minket!

Könyörgünk egyházadért, hogy tagjai egységre jussanak minden fontos kérdésben, s így az evangélium jó íze és friss illata érezhető legyen a világban. Az Úr Jézus Krisztusért...

Gyülekezet: ...kérünk téged, hallgass meg minket!

Könyörgünk szolgáidért, az igehirdetőkért, a misszió munkásaiért, a keresztény tanítókért, azokért, akik a szeretetszolgálatban vesznek részt, az egyházi zene művelőiért s mindenkiért, aki a te ügyedben fáradozik, hogy munkájuk által szűnjék a sírás, és növekedjék az öröm. Az Úr Jézus Krisztusért...

Gyülekezet: ...kérünk téged, hallgass meg minket!

Könyörgünk a világért. A népekért és vezetőikért. Azokért, akiknek hatalmat adtál, s azokért, akik mások hatalma alá rendeltettek. Add, hogy akaratod szerint békében és igazságban élhessünk ezen a földön. Az Úr Jézus Krisztusért...

Gyülekezet: ...kérünk téged, hallgass meg minket!

Könyörgünk szeretteinkért, gyógyítsd meg betegeinket, vigasztald a gyászolókat, vidd egyezségre azokat, akik most vitában állnak. Adj erőt a megfáradtaknak, közösséget az egyedül lévőknek, reménységet azoknak, akik zsákutcába jutottak. Add meg az újrakezdés lehetőségét azoknak, akik valamit elrontottak, s használj minket is eszközödül munkádban. Az Úr Jézus Krisztusért...

Gyülekezet: ...kérünk téged, hallgass meg minket!

Végül könyörgünk önmagunkért. Tarts meg minket a hitben mindvégig, s vígy be országodba minden szenttel együtt, hogy együtt dicsérhessünk téged mindenkor az Úr Jézus Krisztus által. Ámen.