EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2003 - 40 - Oratio oecumenica

Oratio oecumenica

Hozzászólás a cikkhez

Oratio oecumenica

Hálát adunk neked, mennyei Atyánk azért az ígéretért, hogy néped szeméről letörlöd könnyeit. Kérünk téged, hogy ebben a hitben tudjuk hordozni szenvedéseinket. Az Úr Jézus Krisztusért...

Gyülekezet: ...kérünk téged, hallgass meg minket!

Könyörgünk egyházadért, hogy tagjai egységre jussanak minden fontos kérdésben, s így az evangélium jó íze és friss illata érezhető legyen a világban. Az Úr Jézus Krisztusért...

Gyülekezet: ...kérünk téged, hallgass meg minket!

Könyörgünk szolgáidért, az igehirdetőkért, a misszió munkásaiért, a keresztény tanítókért, azokért, akik a szeretetszolgálatban vesznek részt, az egyházi zene művelőiért s mindenkiért, aki a te ügyedben fáradozik, hogy munkájuk által szűnjék a sírás, és növekedjék az öröm. Az Úr Jézus Krisztusért...

Gyülekezet: ...kérünk téged, hallgass meg minket!

Könyörgünk a világért. A népekért és vezetőikért. Azokért, akiknek hatalmat adtál, s azokért, akik mások hatalma alá rendeltettek. Add, hogy akaratod szerint békében és igazságban élhessünk ezen a földön. Az Úr Jézus Krisztusért...

Gyülekezet: ...kérünk téged, hallgass meg minket!

Könyörgünk szeretteinkért, gyógyítsd meg betegeinket, vigasztald a gyászolókat, vidd egyezségre azokat, akik most vitában állnak. Adj erőt a megfáradtaknak, közösséget az egyedül lévőknek, reménységet azoknak, akik zsákutcába jutottak. Add meg az újrakezdés lehetőségét azoknak, akik valamit elrontottak, s használj minket is eszközödül munkádban. Az Úr Jézus Krisztusért...

Gyülekezet: ...kérünk téged, hallgass meg minket!

Végül könyörgünk önmagunkért. Tarts meg minket a hitben mindvégig, s vígy be országodba minden szenttel együtt, hogy együtt dicsérhessünk téged mindenkor az Úr Jézus Krisztus által. Ámen.


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Az egyháznak állandó reformációra van szüksége!
Élő víz
Csak ne Isten nélkül!
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Rengeteg mondanivalónk volt
Szépülő épületek, ébredő remények Csurgón
A Podmaniczky-Vigyázó családra emlékeztünk
Nem mese ez, gyermek...
Harmóniában Istennel és embertársainkkal
Régi-új parókia Gyönkön
"Jöjjetek vissza - de ne egyedül!"
Hálaadás zeneszóval Medgyesegyházán
Keresztutak
Absztinencia - hitből
Megyei segítség az egyházaknak Bács-Kiskunban
Testvérek közt Berekfürdőn
Ökumenikus zene a faluért
Evangélikusok
Csendesnap - oklevélosztással
Esperes a Bakony mélyén
Nyugatról Délre
Az egyház jövőképe
Épül az evangélikus óvoda Cellben
Kitüntetés a "leghűségesebb operatőrnek"
Közép-Európa legnagyobb evangélikus templomának története
Olvassuk Luthert - a reformáció havában (is)!
e-világ
Kereszténység és környezetvédelem
A génsebészet lehet Istennek tetsző tudomány!
Az agyafúrt erő hit nélkül mit sem ér
Keresztény szemmel
Húsleves
S. O. S.
Átörökítem a génállományomat
Torkosság
Tiszteld a gyermeket is!
A hét témája
Magyar harangok
Harangszó délben
Mit mondanak a harangok?
A millenium évének értékes hagyatéka
Részlet a Magyar harangok. Déli harangszó a Magyar Rádióban című könyvből
Haranghúzás birkózókkal
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
A megbékélés kultúrájának teológiai alapvetése
Most ismét Apokalipszis most
A vasárnap igéje
Fehér hollók
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2003 40 Oratio oecumenica

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster