Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2005 - 21 - Kihelyezett lelkészi értekezlet Erdélyben

evél&levél

Kihelyezett lelkészi értekezlet Erdélyben

Már-már hagyomány, hogy a Kelet-Békési Evangélikus Egyházmegye lelkészei évente kihelyezett ülést tartanak. 2001 szeptemberében Brassó és Négyfalu környékén jártunk. Rövid kihagyás után 2004 márciusában Beregdaróc és környéke következett, idén Kolozsvár mellett döntöttünk.

Május 2-án, az ortodox húsvét ünnepének másnapján léptük át a határt Nagyszalontánál, egy rövid pillantást vetettünk a Csonka-toronyra, és máris a Király-hágón találtuk magunkat, ahonnan átléptünk Erdély földjére. A Boncza-kastélynál tett megálló után Bánffyhunyad református temploma következett, ahol a kazettás mennyezetben, illetve a gyönyörű kalotaszegi varrottasokban gyönyörködhettünk. Szállásra Kolozsvárott, a reformátusok diakóniai központjában leltünk - mindannyiunk megelégedésére. Miután letettük a csomagjainkat, városnézésre indultunk. Sajnos a teológia épültét csak kívülről láthattuk; kárpótolt viszont a Mátyás király szobra körül betemetett "Funar-gödör", illetve a Szent Mihály-templom csöndje.

Vidám estebédünk után nyugovóra tértünk, majd másnap megtartottuk az értekezletet. Kondor Péter esperes áhítatát talán nem véletlenül követte Veres R. Csaba Endre espereshelyettes előadása Nemzet és nemzetiségek a hazai egyháztörténet tükrében és napjainkban címmel.

Az értekezlet után lutheránus testvéreinkhez indultunk. Dr. Kovács Attiláné Kelemen Erzsébet lelkész bemutatta templomukat, majd elindultunk a Házsongárdi temetőbe, ahol egy segítőkész gondnok fogadott bennünket, végigkalauzolva Reményik Sándor sírjától Szenczi Molnár Albert zsoltárfordító nyugvóhelyéig. A következő napon bejártuk a Tordai-hasadékot, ellátogattunk Torockóra, majd - Istennek hála - Gyulafehérvárt, Dévát és Aradot érintve szerencsésen érkeztünk haza.

Veres Csaba (Medgyesegyháza)