EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2005 - 21 - Kihelyezett lelkészi értekezlet Erdélyben

evél&levél

Hozzászólás a cikkhez

Kihelyezett lelkészi értekezlet Erdélyben

Már-már hagyomány, hogy a Kelet-Békési Evangélikus Egyházmegye lelkészei évente kihelyezett ülést tartanak. 2001 szeptemberében Brassó és Négyfalu környékén jártunk. Rövid kihagyás után 2004 márciusában Beregdaróc és környéke következett, idén Kolozsvár mellett döntöttünk.

Május 2-án, az ortodox húsvét ünnepének másnapján léptük át a határt Nagyszalontánál, egy rövid pillantást vetettünk a Csonka-toronyra, és máris a Király-hágón találtuk magunkat, ahonnan átléptünk Erdély földjére. A Boncza-kastélynál tett megálló után Bánffyhunyad református temploma következett, ahol a kazettás mennyezetben, illetve a gyönyörű kalotaszegi varrottasokban gyönyörködhettünk. Szállásra Kolozsvárott, a reformátusok diakóniai központjában leltünk - mindannyiunk megelégedésére. Miután letettük a csomagjainkat, városnézésre indultunk. Sajnos a teológia épültét csak kívülről láthattuk; kárpótolt viszont a Mátyás király szobra körül betemetett "Funar-gödör", illetve a Szent Mihály-templom csöndje.

Vidám estebédünk után nyugovóra tértünk, majd másnap megtartottuk az értekezletet. Kondor Péter esperes áhítatát talán nem véletlenül követte Veres R. Csaba Endre espereshelyettes előadása Nemzet és nemzetiségek a hazai egyháztörténet tükrében és napjainkban címmel.

Az értekezlet után lutheránus testvéreinkhez indultunk. Dr. Kovács Attiláné Kelemen Erzsébet lelkész bemutatta templomukat, majd elindultunk a Házsongárdi temetőbe, ahol egy segítőkész gondnok fogadott bennünket, végigkalauzolva Reményik Sándor sírjától Szenczi Molnár Albert zsoltárfordító nyugvóhelyéig. A következő napon bejártuk a Tordai-hasadékot, ellátogattunk Torockóra, majd - Istennek hála - Gyulafehérvárt, Dévát és Aradot érintve szerencsésen érkeztünk haza.

Veres Csaba (Medgyesegyháza)


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Istentisztelet és kegyesség
Élő víz
A szeretet ereje
Kemény szeretet...
Heti útravaló
Megbízhatónak tartanak?
Egyházunk egy-két hete
Új egyházközség létesült
Pünkösd csendes csodái
Iskolaigazgatókat választottak
Csővári reprodukció
Szubjektív
Új kezdetek pünkösd böjtjében
Keresztutak
Varadinum
Pünkösdhétfői protestáns csendesnap
Svéd-magyar lelkészkonferencia
Evangélikusok
A börtön angyala
Mindenki testvére
e-világ
Változik a klíma...
Keresztény szemmel
Ugrás a biztosba
Mosolygó kék szemek
A hét témája
Bálványosi "csúcs"
Időszerű egyházpolitikai kérdések
Egy elárvult templom sóhajai
Válasz mindig aktuális hitkérdésekre
Prédikáló templomok
Építsünk egy templomot...
evél&levél
Kihelyezett lelkészi értekezlet Erdélyben
A közelmúlt krónikája
"Éretlenségi"
Kránitz Mihály, Bölcskei Gusztáv és Fabiny Tamás pünkösd ünnepéről
Fair play díjas a PRÚSZ elnöke
Megújult a Ferihegyi repülőtér kápolnája
Auschwitzba zsidókkal kell menni!
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Akit a zene mindig elvarázsol
Hit és menedzsment
A vasárnap igéje
Egyedül a Szentháromság Isten
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Szedhet-e gyógyszert a hívő?
Szószóró
Ifjúsági munka a svéd evangélikus egyházban
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2005 21 Kihelyezett lelkészi értekezlet Erdélyben

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster