Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2004 - 1 - - Vendégszolgálaton a Líceum küldöttsége

Hírek

Hozzászólás a cikkhez

- Vendégszolgálaton a Líceum küldöttsége

November 30-án a Répcelak-Csánigi Egyházközség vendégszeretetét élvezhette a népes líceumi küldöttség, melyben tanár, tanítvány, lelkész is helyet kapott. Fél kilenckor a csánigi imaházban, tízkor pedig a répcelaki templomban hangozhatott Vincze Katalin iskolalelkész szolgálatában az ige. A liturgiában a líceumi diákok szolgáltak, akik közül többen is az egyházközség tagjai.

A küldöttség tagjait ebédre répcelaki családok látták vendégül, akik így közvetlen információkat kaphattak az ősi iskola jelenéről. Ezt követően délután kettőre zsúfolásig megtelt a répcelaki gyüleke-zeti terem, ahol először a Líceumot, az oktatást, tagozatokat, szabadidős foglalkozások színes palettáját, illetve a diákotthont mutatta be Emmer Anikó német-matematika szakos tanár és Reisch György kollégiumvezető lelkész. A bemutatásba a répcelaki és csánigi líceumi öregdiákok is bekapcsolódtak, sőt számítógépes „klip” segítségével a résztvevők előtt sok-sok életkép is felvillant. Ádvent első vasárnapjára a diákság záróáhítattal is készült, a közös éneklésbe pedig Verasztó János helyi lelkész és Szalai Szabolcs zenetanár, öregdiák is besegített. A műsor utáni szeretetvendégség keretében mindenki személyesen is feltehette tanárnak, diáknak kérdéseit. Azt hiszem, hogy ez a nap még sokáig megőrződik mind a gyülekezet tagjainak, mind a résztvevőknek az emlékezetében.

Babics Csaba

Regionális hozzárendelés: Répcelak–Csánigi Evangélikus Egyházközség


::Nyomtatható változat::

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster