Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek

Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2004 - 1

1. szám - 2002/01/07

   

Hírek

Ádventi ünneplés Csornán
Ádvent utolsó napjaiban két alkalommal is ünnepelt a csornai gyülekezet. >>

- Vendégszolgálaton a Líceum küldöttsége
November 30-án a Répcelak-Csánigi Egyházközség vendégszeretetét élvezhette a népes líceumi küldöttség, melyben tanár, tanítvány, lelkész is helyet kapott. Fél kilenckor a csánigi imaházban, tízkor pedig a répcelaki templomban hangozhatott Vincze ... >>

- A Győri szeretetház renoválás utáni felszentelése
Családias, ünnepi istentisztelet keretében szentelte fel Ittzés János, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöke december 13-án a megújult győri Szeretetházat. 1Jn 4,8-11 alapján tartott igehirdetésében hangsúlyozta, hogy ez a közel 90 ... >>

- Lelkészbeiktatás Uraiújfaluban
„Lélektől lélekig kell bejárni az utakat” mondta igehirdetésében Ittzés János, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöke november 29-én Uraiújfaluban. Ezzel részben arra is utalt, hogy a helyi gyülekezet újonnan beiktatott ... >>

- Lelkésziktatás Várpalotán
Jelképértékűnek nevezte Ittzés János püspök igehirdetésében azt az eseményt, hogy az ádvent beköszönte előtt néhány órával Tóth Attila személyében november 29-én délelőtt beiktatták hivatalába a várpalotai gyülekezet 33. lelkészét. >>

Megkérdeztük

Szeverényi János evangélikus lelkészt, a Magyarországi Evangélikus Egyház országos missziói lelkészét
Az evangélizáció és misszió ügye egyházunkban közös felelősség. Erre is vonatkozik a szlogen: egyedül nem megy. Jó, ha a gyülekezetek, egyházmegye, egyházkerület és országos egyház megtermékenyítőleg hatnak egymásra. Gyülekezeti szolgálatom idején ... >>

Könyvbemutató

Hitből hitbe
Az Evangélikus Belmissziói és Baráti Egyesület (EBBE) központi célja, hogy a biblikus lutheri igeértés, gondolkodás éltető medrébe segítse vissza evangélikus gyülekezeteink népét. A közelmúlt és a jelen divatos, vonzó, ámde hitünket, reménységünket ... >>

Gyermekoldal


Mindenek előtt szeretnénk nektek ÁLDOTT, BÉKÉS, BOLDOG ÚJ ÉVET kívánni. Bízunk benne, hogy ebben az évben is megtiszteltek figyelmetekkel bennünket. >>

Lelki táplálék


Isten tőlem azt követeli, s arra tanít, hogy minden dologban szívbéli bizodalommal forduljak hozzá. Milyen halálos komolyan mondja, hogy ő akar az Istenem lenni, s nékem őt Istenemként kell félnem, különben elvesztem örök üdvösségemet. A szívem ... >>

Rekatolizálunk, vagy az örökségünket vesszük kézbe?(Az új liturgia-tervezet elé 1.)
Talán már köztudomású, hogy egyházunk az istentiszteleti élet megújításán fáradozik, azzal a reménységgel, hogy 2005 ádventjének első vasárnapján az oltárra teheti, a lelkészek és gyülekezeti tagjaink kezébe adhatja az istentisztelet megújított ... >>

Jézus Krisztus jár velünk
Bizonyára sokan tapasztalták már, hogy utazás közben milyen gyorsan telik az idő, ha van valaki, akivel beszélgethetünk. A mellettünk ülő, esetleg teljesen ismeretlen ember, nő vagy férfi, idős vagy fiatal, ha jó beszélgetőtársnak bizonyul, szinte ... >>

Jézus Krisztus mondja: „Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el.” (Mk 13,31)
Van úgy, hogy a „minden elmúlik egyszer” az ember számára vigasztalást, bátorítást hordozó üzenet. Mint a második világháború idején született – akkor népszerű – dal sorai: semmi rossz nem tart örökké, mert „egyszer ... >>

Aktuális

A Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület eseménynaptára 2004. január 2. és február 8. között
A Dunántúli Harangszó olvasóinak, egyházkerületünk gyülekezeteinek, minden hittestvérünknek békés, boldog új esztendőt kívánunk 2004 igéjével: Jézus mondja: „Az ég és föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el.” (Mk 13,31) Dr. ... >>

Egyházunk Elnöksége ebben az évben is
kéri gyülekezeti tagjainkat és minden - egyházunk szolgálatát támogató - adózó állampolgárt, hogy adójuk egyházak részére felajánlható 1%-át a Magyarországi Evangélikus Egyház részére ajánlják fel, melynek technikai száma: 0035 Köszönettel az ... >>

Iskoláink

Szakterem avatása Kőszegen
A több mint 100 éve, 1899-ben alapított kőszegi Evangélikus Mezőgazdasági és Kereskedelmi Szakközépiskola, az Oktatási Minisztérium „Iskolai Emlékezet” programja keretében 2003. október 17-én felavatta az ARATÓ ISTVÁN MENNYISÉGTAN ... >>

Versek

A TÁRGY FÖLÖTT
Mert fény van minden tárgy fölött. >>

Visszhang

VALLÁSSZABADSÁG - DE NEKEM IS…!
E z az írás első felindulásomban született. Aki olvassa, így olvassa. Nekem azzal nincsen problémám, hogy hazánkban vallásszabadság van. Hogy megmaradunk-e, az mindenekelőtt úgyis az Úristen kegyelmén múlik. Amit azonban nemrégiben átéltem, az ... >>

Egyéb

Ökumenikus imahét
Az idei ökumenikus imahét előkészítő füzetének anyagát egy szíriai ökumenikus csoport állította össze, a magyar fordítás szintén ökumenikus együttműködés eredménye. Közös imádságunk és könyörgésünk vezérgondolata: „Az én békességemet adom ... >>

Ha hideg a templom...
A legtöbb templom ilyenkor, télvíz idején bizony nagyon hideg. Régen is az volt, de akkor a lakásokban sem volt központi fűtés. Ma kényesebbek is vagyunk, meg igényesebbek is. >>

Evangélikus dogmatika dióhéjban 2.
Isten közvetlen megismerése az ember bűnesete után megromlott és elhomályosult ugyan, de nem szűnt meg teljesen (egyetemes kinyilatkoztatás). Isten – végtelen szeretetéből kiválasztott teremtménye iránt – ezért egy másik „külön kinyilatkoztatásban” ... >>

Pályázatok

Gyurátz Ferenc-díj
A Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület Presbitériuma – a megtárgyalt módosításokkal – a 4/2003/P.sz. határozatával egyhangúlag elfogadta a Gyurátz Ferenc-díj alapítását. A díj odaítélése első ízben 2004 őszén, az egyházkerületi ... >>

Fáklyafény

VÍZKERESZT ÜNNEPE UTÁN UTOLSÓ VASÁRNAP
Vannak életünkben megváltoztathatatlan örök igazságok, amik a világ teremtése óta fennállanak. És vannak olyan jelenségek, amelyek kizárják egymást, és soha sem jelennek meg együtt: világosság és sötétség. >>

VÍZKERESZT ÜNNEPE UTÁN 3. VASÁRNAP
Az evangéliumi történetekből megismerhetünk olyan embereket, akiknek fontos volt üdvösségük kérdése. Sőt, ez személyes, egzisztenciális kérdésükké lett. Tudták, az igazi választ Jézus adhatja meg számukra. >>

VÍZKERESZT ÜNNEPE UTÁN 2. VASÁRNAP
Az letagadhatatlan: a törvény nagy áldás az emberek életében. Sok-sok életet ment meg, ha azt ismerik és megtartják. Hány élet pusztul el naponként az országutakon, mert vagy nem ismerik, vagy nem tartják be az előírt közlekedési törvényt. >>

VÍZKERESZT ÜNNEPE UTÁN 1. VASÁRNAP
Nem mindegy, hogy mi egy ember életének mozgató ereje. Ettől függ, hogy élete áldás lesz-e, vagy pedig teherré lesz önmaga, em-bertársai és Isten számára. S ki ne szeretne áldás lenni? Minden ember életén már az első pillanatra meglátható, mi ... >>

Arcképcsarnok

Arató István
1886. augusztus 20-án született Szegeden. Életpályája szoros összefüggésben volt azzal, hogy pedagógus családból származott. >>

Régebbi számaink archívuma (1998-tól 2003 októberig)

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster