Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2004 - 1 - Jézus Krisztus jár velünk

Lelki táplálék

Hozzászólás a cikkhez

Jézus Krisztus jár velünk

Bizonyára sokan tapasztalták már, hogy utazás közben milyen gyorsan telik az idő, ha van valaki, akivel beszélgethetünk. A mellettünk ülő, esetleg teljesen ismeretlen ember, nő vagy férfi, idős vagy fiatal, ha jó beszélgetőtársnak bizonyul, szinte elfeledteti velünk azt, hogy utazunk. Észre sem vesszük az idő múlását, az utazással járó kisebb vagy nagyobb kellemetlenségeket, s máris a célnál va-gyunk. Nem is érzékeltük, hogy közben mennyi idő telt el, mert valaki volt velünk, s vele megoszthattuk gondjainkat és örömeinket. Nem kellett belezuhannunk gondjaink, tanácstalanságunk gödrébe, hogy ott vergődjünk segítség nélkül. Az útitárs segített áthidalni az idő ránk tornyosuló terhét, s könnyűvé vált az egyébként elviselhetetlen egyedüllét.

Ha Jézus Krisztus jár velünk, nem járjuk egyedül az élet útját. Márpedig Jézus Krisztus – ígérete (Mt 28,20) szerint – velünk jár, és velünk marad minden napon a világ végezetéig. Milyen sok emberi kapcsolat, barátság, házasság szakad meg, bomlik fel, mert a szeretet meghidegül. Akik valamikor szerették egymást, elfordulnak egymástól, elválnak, sőt nem ritkán egymás ellen fordulnak. Egy valaki bizo-nyosan nem hagy cserben. Jézus Krisztus velünk marad, mert örökkévaló szeretettel szeret minket. Ezt a csodálatos szeretetet megtapasztalva úgy érezzük, hogy elsuhannak felettünk az évek, valójában „évre évek tűnnek el”. Így látva életünk útját, a szívünk hálával telik meg, és boldogan énekel: Nem vagyok egyedül, Jézus Krisztus jár velem. Kegyelme hordoz szüntelen. Ismerjük az apostoli intést: Egymás terhét hordozzátok! (Gal 6,2) Mégis kinek van kedve, ereje, bátorsága mások terhét felvállalni. Elég a magam gondját, terhét hordozni – mondjuk. Egyedül Jézus az, aki magához hívja a terhet hordozókat (Mt 11,28), hogy elvegye, sőt magára vegye életünk terhét, és megszabadítson attól. Még akkor is velünk van, amikor nem látjuk a saját lábnyomaink mellett Jézus lábnyomait. Talán éppen azért, mert akkor – életünk legnehezebb időszakaiban – felemel, s karjában hordoz minket. Ez a hordozó kegyelem csendesíti el szívünk háborgásait, és azután már nem gyötör gond és félelem. Nem félünk többé a holnaptól, s reménységünk van az utolsó napra nézve. Így egész életünkben „Őt szolgáljuk boldogan”. Keresztje győztes, szent jelünk. Mi a bizonysága Krisztus velünk járó, hordozó szeretetének? Emberi gyarlóság: szeretünk mindennek utánajárni, mindenről meggyő-ződni, bizonyosságot szerezni. Krisztus szeretetének bizonysága a kereszt. Az a kereszt hirdeti az Istennek minden értelmet maghaladó szeretetét, ami egykor a Golgotán állt. Ott Krisztus meghalt értünk. Bizonyságát adta annak, hogy saját életénél is jobban szeret minket. Minden kereszt a templomok tornyán vagy oltárán, az utak mentén vagy köztereken felállítva az értünk meghalt és feltámadott Krisztust hirdeti. Győzelmének jele tanúsítja, hogy „az élő Jézus jár velünk”. Fogadjuk szívünkbe a kereszt jelét! Dicsérünk téged, Jézusunk. Az új év küszöbén mi lenne boldogítóbb, mint az a bizonyosság, hogy az előttünk álló úton majd Jézus Krisztus Urunk jár velünk. Nem egyedül kell megbirkóznunk az előttünk álló feladatokkal, nem a magunk erejére támaszkodva harcolunk az ördög, a világ és saját testünk csábító kísértéseivel szemben, hanem a velünk járó Jézus győzelmet hirdető keresztjének erejével. Ezért hát induljunk Túrmezei Erzsébet énekének szavaival: „Nevedben bátran indulunk. Követjük lábad szent nyomát, És minden évünk téged áld.” (EÉ 184)

Vető Béla (nyug. evang. lelkész, Veszprém)

Regionális hozzárendelés: Veszprémi Evangélikus Egyházközség


::Nyomtatható változat::

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster