Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2004 - 1 - VÍZKERESZT ÜNNEPE UTÁN 3. VASÁRNAP

Fáklyafény

Hozzászólás a cikkhez

VÍZKERESZT ÜNNEPE UTÁN 3. VASÁRNAP

Akkor eljönnek napkeletről és napnyugatról, északról és délről, és asztalhoz telepednek az Isten országában. (Lk 13,29)

Az evangéliumi történetekből megismerhetünk olyan embereket, akiknek fontos volt üdvösségük kérdése. Sőt, ez személyes, egzisztenciális kérdésükké lett. Tudták, az igazi választ Jézus adhatja meg számukra.

A zsidó nép az ősatyák leszármazottaiként abban a biztos tudatban éltek, hogy jogos örökösökként részesednek az üdvösség örömében. De Jézus, a názáreti próféta ki akarta őket józanítani téves önigazságukból. Az idő sürget, igyekezni kell, hogy éberen és készen legyünk Isten uralmának eljövendő napjára. Aki ezt nem ismeri fel, az kimarad Isten országából. Jézust saját népe elutasította, de a pogány világ örömmel fogadta, hogy Istennek velük is van terve. Nekik is szán részt az üdvösségből. Ebben az igében azt vetíti előre Jézus, hogy számunkra is megadatik ez a kegyelem. Nem hitvalló őseink érdeméért, hanem egyedül Krisztusért, személyes Megváltónkért.

Zámolyi Gyula (nyug. evang. lelkész, Mosonmagyaróvár)

Regionális hozzárendelés: Mosonmagyaróvár–Rajka–Hegyeshalom–Levéli Evangélikus Egyházközség


::Nyomtatható változat::

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster