Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2004 - 1 - Szeverényi János evangélikus lelkészt, a Magyarországi Evangélikus Egyház országos missziói lelkészét

Megkérdeztük

Hozzászólás a cikkhez

Szeverényi János evangélikus lelkészt, a Magyarországi Evangélikus Egyház országos missziói lelkészét

Missziói munkájában milyen feladatot szán egyházkerületünknek?

Az evangélizáció és misszió ügye egyházunkban közös felelősség. Erre is vonatkozik a szlogen: egyedül nem megy. Jó, ha a gyülekezetek, egyházmegye, egyházkerület és országos egyház megtermékenyítőleg hatnak egymásra. Gyülekezeti szolgálatom idején több, máshol látott ötletet próbáltam megvalósítani. Nem baj, ha lelkesít egy jó példa, és arra sarkall, hogy én is kipróbáljam.

A kérdésre válaszolva fontos megjegyezni, hogy a gyülekezeteknek van egy egészséges autonómiájuk, de úgy is mondhatnánk, hogy felelősségük. Ha helyben nincs missziós elkötelezettség, „kívülről” nem sokat tehetünk. Az elmúlt néhány hónap tapasztalata alapján örömmel mondhatom, hogy jóízű közös szolgálataink voltak Dunántúlon is: Sopronban, Várpalotán, Győrben, a Vasi Egyházmegyében. Két helyen is tartottunk evangélizációs és missziós napokat. Ez annyit jelent, hogy az evangélizáció mellett a településen több más alkalmat is szerveztünk, például óvodában, hajléktalanszállón, iskolában, kultúrházban. Jutott idő családlátogatásokra is. Öröm az is, hogy több esetben ökumenikus összefogás volt az alkalmak mögött. Különleges tapasztalatom volt Sopronban, hogy az alkalom előtt az ősi templom sekrestyéjében imádkozott öt-hat felekezet képviselője, akik a szervezésben és a szolgálatokban is részt vettek. Ébredési imakörökről hallottam a városban. Meggyőződésem, hogy a jövő útja az ökumenikus összefogás. Az egyházkerületnek van missziós lelkésze, Verasztó János Répcelakon, akivel régi, jó testvéri kapcsolatom van. Tartottunk is már megbeszélést. Úgy látom, hogy előbb-utóbb szükséges lesz a kerületi lelkészeket is függetleníteni, mivel igen sok a feladat, munka, és ezt gyülekezeti lekötöttség mellett nagyon nehéz végezni. Addig is, amit lehet, megteszünk. Egyik legfontosabb esemény a kerületi missziós nap lesz. Jó lenne a népfőiskolai munkát elkezdeni. Felajánlom segítségemet azoknak a kollegáknak, akik a cigánymissziót szeretnék elkezdeni. Jó, hogy a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerületben elkezdődött a munkatársképzés. Ezen a területen is összefogásra van szükség. A valamikori dunántúli belmissziói munkaprogramokból készített az Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesület (EBBE) egy válogatást, amit kiadott, és eljuttatott a lelkészi hivatalokba. Szeretnénk a munkát folytatni, és jó lenne, ha dunántúli lelkészek is írnának az új, készülő könyvbe, amit már az Evangélikus Missziói Központ és az EBBE fog közösen kiadni. Várjuk a jelzéseket, ötleteket. A missziói szolgálat emberi feltétele a megtérés, az Istentől kapott kegyelem elfogadása és annak erejéből való élés. Könyörüljön rajtunk az Úr!

Menyes Gyula (püspöki titkár, Győr)

Regionális hozzárendelés: Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület


::Nyomtatható változat::

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster