Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2004 - 1 - Ökumenikus imahét

Egyéb

Hozzászólás a cikkhez

Ökumenikus imahét

2004. január 18-25

Az idei ökumenikus imahét előkészítő füzetének anyagát egy szíriai ökumenikus csoport állította össze, a magyar fordítás szintén ökumenikus együttműködés eredménye. Közös imádságunk és könyörgésünk vezérgondolata: „Az én békességemet adom nektek.”

A béke bibliai fogalma nem csupán a konfliktusok hiányát jelenti, hanem az élet teljességét, a jólétet is magába foglalja. A szétszakadás és az egység hiánya az egyhá-zakban gyengíti azt a képességünket, hogy Krisztus békéjének eszközei, bemutatói legyünk e világban. Ugyanakkor osztozunk a felelősségben egyénileg és közösségileg, az egész világ békessége ügyében. Szolgálatunk tanúságtételt jelent a békéről, mint ahogyan erre hívattattunk el a Szentlélek ihletésével és erősítésével. Együtt kell lennünk azokkal, akik szerte a világon konfliktusok befejezésére vágyakoznak, és akik őszintén vágynak az igazságra, és lehetőséget keresnek arra, hogy jobb mindennapi életet biztosítsanak gyermekeiknek. Az ilyen békét sem erőszak, sem rombolás meg nem teremtheti. Jézus békét ígér szívünkben és értelmünkben is, egyfajta derűs nyugalmat a világ zűrzavara közepén, hogy szeretetéről meggyőződve szabadok legyünk a félelem-től és aggodalomtól, és reménységünk le-gyen a feltámadásban a Krisztus-hívőkkel együtt, hiszen arra hívattat-tunk el, hogy szolgálatába szegődjünk, és így Krisztus békességében osztozzunk, és azt másoknak is átadjuk. A Keresztények Egységét Előmozdító Pápai Tanács (katolikus – Va-tikán) és az Egyházak Világtanácsa Hit és Egyházszer-vezet Bizottsága (protestáns, anglikán, ortodox – Genf) 1968 óta közösen állíttatja össze a januári ökumenikus imahét vezérfonalát. Közös imádságra és igehallgatásra buzdítunk minden Krisztus-hívőt, hogy általa közelebb jussunk egymáshoz Isten gyermekeinek testvéri szeretetében. Ennek szellemében ajánljuk az imahét tematikáját tartalmazó füzetet a plébániák, egyházközségek; gyülekezetek, egyházi intézmények és szervezetek figyelmébe.

Dr. Márkus Mihály református püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa elnöke

Dr. Seregély István érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke

Dr. Márkus Mihály református püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa elnöke Dr. Seregély István érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke


::Nyomtatható változat::

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster