Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2004 - 1 - Szakterem avatása Kőszegen

Iskoláink

Hozzászólás a cikkhez

Szakterem avatása Kőszegen

A több mint 100 éve, 1899-ben alapított kőszegi Evangélikus Mezőgazdasági és Kereskedelmi Szakközépiskola, az Oktatási Minisztérium „Iskolai Emlékezet” programja keretében 2003. október 17-én felavatta az ARATÓ ISTVÁN MENNYISÉGTAN SZAKTERMET.

Magyarországon Arató István volt az első, aki felismerte, hogy a tanítást nem osztálytermekben, hanem olyan külön helyiségekben szervezzék, amelyek az egyes tárgyak tanításának megfelelően vannak berendezve és felszerelve. Az elképzelése jól illeszkedett az 1928. évi miniszteri rendelethez, mely szerint a természettudományi tárgyak minden óráját külön termekben kell megtartani. A „szakterem-rendszer” tehát nem volt más, mint következetes keresztülvitele annak a fejlődési folyamatnak, amely az egyes tárgyakra nézve már addig is kialakult. Arató István a mennyiségtan-tantermet a következőképpen képzelte el és valósította meg: Padok helyett asztalok és székek várták a tanulókat, hiszen az asztalokon a mértani szerkesztések sokkal jobban készíthetők el, mint padokban. A tanulókkal szemben az egész fal hosszát tábla foglalta el, körülötte ízléses rendben a falra akasztva körzők, vonalzók, háromszögek és szögmérő. A tábla előtt nem volt tanári asztal, csupán egy, a tábla egész hosszának megfelelő egy méter széles dobogó. A tábla feletti polcon mértani testek sora állt. Egyik oldalon a logaritmustábla, az oldalfalon grafikonok. Egy üvegezett szekrény egészítette ki a felszerelést a különféle geometriai szemléltető eszközökkel. Végül egy Bolyai-arckép igyekezett némi otthonosságot vinni a terembe. Minden tanteremhez választott egy „jelmondatot” is. A mennyiségtan tanteremé így hangzott: „A mathézis nyitja fel a szemet az örök törvényszerűség meglátására.” A szaktantermet az egykori igazgató elképzeléseihez hasonlóan alakították ki, csupán a tábla feletti polc megvalósítása maradt el, a mértani testek nehézkes meg-közelítése miatt. A szakterem avatásán jelen volt dr. Arató József, az iskola egykori igazgatójának fia is. Az iskolának visszahozta azt a szobrot, mely egykor a „Vallástan-tantermet” díszítette. A porcelánszobor Arató István haláláig a dolgozószoba „ereklyéje” volt, s kérésére, halála után is kitüntetett helyet foglalt el a család életében, fia íróasztalát díszítette. Elérkezettnek látta tehát a pillanatot, hogy a szobor visszakerülhessen oda, ahonnét származott. Úgy fogalmazott, ennél jobb lehetőséget és alkalmat erre nem is találhatott volna. Mostantól az iskola emlékszobájában kap helyet. A felavatott szakterem az iskola új arculatát képezi, erősíti a hagyományok őrzését, és jó alapot teremt a természettudományi tárgyak tanításához és tanulásához. Mindez fontos az iskola számára, annál is inkább, mert a 2004-es tanévtől kívánják elindítani az informatika szakmacsoportos képzésüket is. Természetesen remélik, hogy a jövőben ugyanilyen ünnepélyes keretek között avathatnak újabb és újabb szaktantermeket.

Király Csaba (iskolaigazgató, Kőszeg)

Regionális hozzárendelés: K?szegi Evangélikus Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium


::Nyomtatható változat::

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster