Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2004 - 1 - Arató István

Arcképcsarnok

Hozzászólás a cikkhez

Arató István

1886. augusztus 20-án született Szegeden. Életpályája szoros összefüggésben volt azzal, hogy pedagógus családból származott.

Középiskoláit a szegedi Állami Reáliskolában és a mezőtúri Református Gimnáziumban végezte. Egyetemi tanulmányait a budapesti, majd Németországban a greisfwaldi és göttingeni tudományegyetemeken folytatta, így 1909-ben szerzett mennyiségtan-természettan tantárgyakból tanári oklevelet. A diploma megszerzése után a kőszegi felsőbb leányiskolába kapott tanári kinevezést, majd 1916-ban – alig 30 évesen – egy évre az iskola megbízott igazgatója, egy évvel később már kinevezett igazgatója lett. Igazgatói tevékenységének első reformjaként történt meg a felsőbb le-ányiskolának leánygimnáziummá, majd leánylíceummá való átszervezése. Az ő előterjesztésére engedélyezte az intézet egyházi főhatósága az 1934/35-ös tanévtől az iskolában a „szakterem-rendszernek”, az internátusban pedig a „napközi iskola” elvének bevezetését. 1939-ben főtanácsosi címben részesült. 1941-ben megjelent „Természettan” című tankönyve. 1941/1942-ben megbízást kapott a szombathelyi tankerület gimnáziumaiban a természettan szakfelügyeletére. A nehéz háborús viszonyok között az intézet mellé gazdaságot szervezett a bentlakó növendékek élelmezése céljából. Arató István javaslatára az intézet 1945-ben új tagozattal: mezőgazdasági leányközépiskolával bővült. 1945. évi nyugalomba vonulása után tanárként és szakfelügyelőként dolgozott 1963-ig. Nyugdíjasként is a fizikatanítás korszerűsítésével foglalkozott. 1974-ben Budapesten hunyt el, a kőszegi temetőben helyezték örök nyugalomra.

Regionális hozzárendelés: K?szegi Evangélikus Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium


::Nyomtatható változat::

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster