Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2004 - 1 - Hitből hitbe

Könyvbemutató

Hozzászólás a cikkhez

Hitből hitbe

Belmissziói munkaprogram

Az Evangélikus Belmissziói és Baráti Egyesület (EBBE) központi célja, hogy a biblikus lutheri igeértés, gondolkodás éltető medrébe segítse vissza evangélikus gyülekezeteink népét. A közelmúlt és a jelen divatos, vonzó, ámde hitünket, reménységünket könnyen hamis vágányra terelő teológiai irányzatainak hangzavarában nagy szükségünk van a tiszta hangra, amelyben megismeri a nyáj az ő pásztorát, Krisztusát.

A Belmissziói munkaprogram összeállítói az 1924-1948 között a Dunántúli Egyházkerület kiadásában megjelentetett Belmissziói munkaprogramokat hasz-nálták forrásul. Meglepő, hogy több mint fél évszázad elmúltával is mennyire friss, élő és lelkesítő írások ezek! Régiek hitvallása a ma is élő Krisztusról szól. Ő az, aki összeköt minket valóságos és eleven lelki közösségben, mely teret és időt is képes átívelni. Mit találunk a könyvben? Ádventi, böjti, nagyheti, reformáció heti igehirdetés-sorozatok vázlatát és azok igényes rövid kidolgozását. Helyet kapott a presbiterek és az ifjúság számára készült tematika is. Kinek ajánljuk a könyvet? Lelkész és nem lelkész testvéreinknek egyaránt. Gyülekezeteink lelkész és nem lelkész szolgálattévői gyakran élik át annak nyomorúságát, hogy sem időnk, sem lelki erőnk nem elég arra, hogy a gyülekezeti élet rendszeresen visszatérő, ünnepkörökhöz vagy különböző csoportokhoz igazodó alkalmai számára programot, sorozattervet készítsünk. A munkaprogram nem dolgozhat helyettünk, de segíthet nekünk, mederbe terelve gondolatainkat, és mintát ad a folytatáshoz. Szórványhelyzetünkben gyakori, hogy amikor az anyagyülekezetben igehirdetés-sorozatot tartanak, a szórványgyülekezetek kimaradnak, mert a lelkész nem lehet jelen egyszerre több helyen. A munkaprogram rövid gondolatébresztőinek segítségével bátran vállalhatják nem lelkész gyülekezeti tagok, hogy áhítaton, bibliaköri beszélgetésen gyűjtsék egybe a szórványgyülekezet tagjait. Nagyon fontos és szép szolgálat ez! Mai, sok tekintetben különleges korunkban is egy igazi kincse van az egyháznak: a Krisztusról szóló evangélium: az evangélium igéje, melyben maga Krisztus van jelen, cselekszik, teremt és megerősít hitet, reményt, szeretetet a Szentlélek által. Ebben erősödjön a kiadvány minden olvasója, használója!

Kovács László (evang. lelkész, Dunakeszi)

Regionális hozzárendelés: Dunakeszi Evangélikus Egyházközség


::Nyomtatható változat::

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster