Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2004 - 10 - SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 18. VASÁRNAP

Fáklyafény

Hozzászólás a cikkhez

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 18. VASÁRNAP

„Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, sze-resse a testvérét is!” (1Jn 4,21)

A „szeretett tanítványnak”, János apostolnak ez a mondata sok ember ellenkezését vívta ki. Hogyan parancsolhatja Isten a szeretetet?! – kérdezik lépten-nyomon.

A válasz egyszerűnek tűnik: Istent – ha akarnánk – sem tudnánk megelőzni a szeretetben, mert ő a szeretet Istene, sőt ő maga a szere-tet. Hozzánk való szeretetét abban mutatta meg, hogy „Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk.” (Rm 5,8). S aki így szeret minket, feltételek nélkül, annak lekötelezettjei vagyunk. Őt parancsa nélkül is hálásan kell viszontszeretnünk! Parancsa pedig éppen azoknak szól, akik készek erre a viszontszeretetre. Ezzel az Úr tovább hárítja az őt illető kötelezett-ségünket. Mintha azt kérdezné tőlünk: „Szeretni akarsz? Törleszteni akarsz adósságodból? Szeresd hát rajtam kívül felebarátaidat! A magányost, a megnemértettet, a félrelököttet, a támasz nélkül ma-radt öreget..., vagy éppen a sikerest, az ünnepeltet, aki körül tolong-nak a hízelkedők, de egyetlen igaz barátja, őszinte testvére sincs!” „És szeresd családod tagjait, a legközelebb állókat, a vér szerin-ti testvért, az anyóst és az apóst..., te tudod legjobban, kire gondo-lok!” – „De hát Uram, ő egyáltalán nem szeretetre méltó, megbán-tott, kisemmizett, rajtam taposott..., nem érdemli meg szeretetemet!” „Te sem érdemed szerint kaptad és kapod áldásaimat, a mindennapi kenyeret és bűneid bocsánatát. Veled sem vagyok személyválogató! Amivel elhalmozlak, csupa meg nem érdemelt kegyelem!” – Ezek után melyikünk merne tovább vitázni az Úrral? Uram, legyőztél, igazad van, egyedül neked van igazad! Méltatlan vagyok szeretetedre, nem érdemlem meg, hogy gyermekednek nevezz, s te mégis szeretsz! Indíts hát személyválogatás nélküli szeretetre társaim, testvéreim felé. Ajándékozz meg mindehhez őszinte készséggel!

Zászkaliczky Pál (nyug. ev. lelkész, Fót)

Regionális hozzárendelés: Fóti Evangélikus Egyházközség


::Nyomtatható változat::

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster