Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2004 - 10 - SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 21. VASÁRNAP

Fáklyafény

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 21. VASÁRNAP

„Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat jóval!" (Rm 12,21)

A sérelmét háromszorosan visszafizető Lúdas Matyi történetén, s a „fogat fogért, szemet szemért” ószövetségi tételén nevelkedtünk. Magától értődőnek tűnik, hogy a sérelmet megtoroljuk, a bűnt bűnnel viszonozzuk, hiszen: „amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten!”

„Aki visszaüt, annak nincs igaza!” – mondja egy elgondolkodtató régi szállóige. S valahol annak az egykori tanárnak is igaza lehet, aki ezt mondta: „úgy látszik, a verekedés mindig a második ütésnél kezdődik!” Ő ezt azért mondta, mert az első pofont egyik diákja sem vállalta. S ha nincs visszaütés, ha nincs bosszúállás, a verekedés el sem kezdődött volna. Vannak sokan, akik nem ütnek vissza! Gyengék vagy gyávák, s nem tudnak, nem mernek bosszút állni. Esetleg a minden áron békességet elvét vallják. Igaz, megfizetik az árat: a meg nem érdemelten kapott testi vagy lelki sebek lassan gyógyulnak, vagy soha. Urunk egy egészen más utat mutat és szorgalmaz. Ha visszaütsz, ez azt jelenti, hogy a gonosz legyőzött. Ha nem ütsz vissza, sőt a bántást jóval viszonzod, nemcsak a rosszat győzöd le, de önmagadat is. Így tett velünk Urunk, amikor a kereszten nemcsak az őt csúfolókért, de az őt cserbenhagyó és megtagadó tanítványaiért is imádkozott. Hiszem, hogy értünk is! Uram! Nemcsak tanítottál minket az ellenség szeretetére, de te valóban szeretted és szereted ellenségeidet, s vársz sokak megtérésére! Add szívünkbe Lelked gyümölcsét, az igaz szeretet!

Zászkaliczky Pál (nyug. ev. lelkész, Fót)

Regionális hozzárendelés: Fóti Evangélikus Egyházközség

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster