Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2004 - 10 - Kedves Gyerekek! Kedves Gyerekek! Kedves Gyerekek! Kedves Gyerekek! Kedves Gyerekek!

Gyermekoldal

Hozzászólás a cikkhez

Kedves Gyerekek! Kedves Gyerekek! Kedves Gyerekek! Kedves Gyerekek! Kedves Gyerekek!

Köszönjük beküldött megfejtéseiteket. Elmúlt havi rejt-vényünkben öt bibliai hegy nevét rejtette a feladat, amelyhez egy-egy fontos esemény kapcsolódik: Jézus mennybemenetele az Olajfák hegyéhez, az özönvíz és Noé bárkája az Ararát hegyéhez, a Tízparancsolat a Sínai hegyhez, Ábrahám próbatétele a Morija hegyéhez, és Jézus kereszthalála a Golgota hegyéhez kapcsolódik.

Talán egy kicsit nehéznek bizonyult előző havi rejtvényünk, mert kevesebb megfejtést kaptunk tőletek, de az is lehetséges, hogy a szeptemberi iskolakezdés foglalt le benneteket. A pontszámok állása a következőképpen alakult:

Asbóth Dorina, Rábcakapi (40) Hosszú Rebeka és Bettina, Zalaistvánd (30) Beledi hittanoscsoport (40) Rasztovich Katalin, Csorna (40) Tapolcai Tamás, Sopronnémeti (40) Tóth Eszter, Zalaszentgrót (40) Vajda Johanna, Ivett és Ráchel, Ajka (40, 40, 40) Tar Zita, Győrújbarát (40) Breuer Henrik, Sopron (10) Deák téri Ált. Iskola ev. hittanosai 2.o. Sopron (10) Deák téri Ált. Iskola ev. hittanosai 4.o. Sopron (10) Harkai Ált. Iskola evangélikus hittanosai (10) Sárvári hittanoscsoport 5.o. (10) Plöchl Patrik, Ágfalva (20) Neumann Bernát és Kinga, Győr (10) Németh Zoltán, Csorna (40) Erdélyi Hermina, Pápa (10) Szabó Katinka, Ravazd (10) Balogh Evelin, Csikvánd (40) Tölli Máté, Kópháza (30) Bálint Brigitta, Magyargencs (20) Kránicz Zoltán és Orsolya, Felpéc (10) Sólyom Bálint, Szentantalfa (20)

Már egy hónapja megkezdődött az új tanév. A nyári pihe-nést felváltotta az óráról órára, a napról napra való készülés, a tanulás. Ebben a tanévben is új lehetőségek nyílnak meg számotokra, melyek kihívásokat is rejtenek magukban. Na-gyon fontos, hogy ezekben a helyzetekben a helyes utat meg-lássátok. A helyes út megtalálásához pedig van, akit megszó-líthatunk, van, akit segítségül hívhatunk, hívhattok. A középkor végén, több mint 500 évvel ezelőtt élt egy fiatalember, aki az erfurti egyetemen tanult. Luther Mártonnak hívták. 1505 nyarán hirtelen tett fogadalmának eleget téve belépett az Ágostonos-rendiek kolostorába. Nagyon sokat olvasta a Bibliát. Szívvellélekkel tanulmányozta. Már a szentírástudományok doktora volt a wittenbergi egyetemen, amikor a Rómaiakhoz írt levél tanulmányozása közben rádöbbent, hogy az eddig ismert igazságosan ítélő Isten szelíd, kegyelmes Atyánk, akit megszólíthatunk, aki szeretetével átölel bennünket. Ezzel az új felismeréssel szívében észrevette, hogy az akkori papok tanítása és élete mennyire eltér attól, amit Jézus tanított, ezért igyekezett megújítani, megreformálni az egyház tanítását és életét.

E havi rejtvényünk megfejtéséhez olvassátok el János evangéliumának 3. fejezetéből az első 21 verset.

  1. feladat: A megadott betűkből rakj ki értelmes szót, amivel az elolvasott igeszakaszban is találkoz-tál.

 aieufsrz:  eéLlk:  áeéiobglnystzt:  aEeibfmr:  üöüdlvz:

Írjátok meg nekünk a kirakott szavakat!

  1. feladat: Keressétek meg ezeknek a szavaknak a jelentését, és melléjük ezt is írjátok meg nekünk.
  2. feladat: Határoljátok el egymástól az alábbi betű-folyamban található értelmes szavakat, és az így kapott igét keressétek meg a kijelölt igeszakaszban. Írjátok meg nekünk, hol található meg ezt ponto-san.

MERTÚGYSZERETTEISTENAVILÁGOTHOGYEGYSZÜLÖTTFIÁTADTAHOGYAKIHISZŐBENNEELNEVESSZENHANEMÖRÖKÉLETELEGYEN.

A helyes megfejtést beküldők pontokat gyűjtenek, és félévente kapnak komolyabb és értékesebb jutalmat júniusban, illetve decemberben. Erre egyrészt azért van szükség, mert egyre töb-ben külditek be megfejtéseiteket, és ezáltal a kitartást és a rend-szeres részvételt is honorálni tudjuk. Másrészt, mivel gyüleke-zeti hittanoscsoport is küld be megfejtéseket, őket nem egyéni-leg, hanem csoportosan szeretnénk megjutalmazni. A jutalom értéke a fél év alatt gyűjtött pontok számától függ.

Beküldési határidő: 2004. október 28. Cím: Dunántúli Harangszó Szerkesztősége 9001 Győr Pf.: 1639 Várjuk megfejtéseiteket, jó fejtörést kívánva! Kata és Vera néni

DUNÁNTÚLI HARANGSZÓ Nyereményszelvény 2004. február

Név, életkor:……………………………………………

Lakcím:…………………………………………………

A megfejtést külön lapon küldjétek be!


::Nyomtatható változat::

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster