Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2004 - 10 - EGY ŐSI TEMPLOMBAN AZ EGYHÁZ MEGÚJULÁSÁRÓL

Hírek

Hozzászólás a cikkhez

EGY ŐSI TEMPLOMBAN AZ EGYHÁZ MEGÚJULÁSÁRÓL

Egyházmegyei presbiteri csendesnap Nemeskéren

Az egykori Sopron vármegye artikuláris gyülekezete, Nemeskér adott otthont a Győr-Soproni Egyházmegye presbiteri csendesnapjának szeptember 11-én. Jelzésértékű lehet, hogy az ősi templomban – hazánk legrégebbi, eredetileg is evangélikusnak épített templomában – az egyház megújulásának jegyében gyűlhettek össze a gyülekezetek tisztségviselői.

A csendesnap gerincét két előadás alkotta. Fehér Károly Az istentisztelet bibliai története címmel azt mutatta be, hogy milyen régi és milyen gazdag örökséget hordoz a keresztény liturgia. Az Ószövetségben találhatunk Isten által kinyilatkoztatott istentiszteleti rendet, amelyet azonban ma már sehol nem gyakorolnak. Ez nem egy-szerűen a történelem, hanem a történelem Urának ítélete, aki Jézus Krisztusban a li-turgia vonatkozásában is újat kezdett. Erről az újról lépten-nyomon tanúskodnak az Újszövetség irataiban fennmaradt liturgikus töredékek, illetve az istentiszteletre vonatkozó utalások. Ezek nyomán kijelenthetjük, hogy az egyház istentiszteleti élete kezdettől fogva gazdag és változatos volt. A liturgia két fókusza az ige hirdetése és az úrvacsora, ami teljes egészében a kereszténység „specialitása”. Győri Gábor esperes Új lehetőségek a gyülekezet építésében címmel tartott előadást. Jézus közösségéről szólva hangsúlyozta, hogy abban sokaknak helye volt, akár az akkori társadalom egymással ellenséges viszonyban álló rétegeinek is, hiszen Jézus minden emberre igent mond, csak az emberek bűnére mond nemet. Korunkban a hagyományos népegyház bástyája recseg-ropog, ám az újításra törekedő liberalizmus még nem ad helyette megfelelő alapot. A megújulás útján először magának az embernek kell hitben újonnan születnie, aztán a közösségnek, hogy mindenki megtalálja a maga szolgálati helyét a gyülekezetben, és csak azután beszélhetünk új, de még inkább alkalmas eszközökről és lehetőségekről. Az alkalmat szervező Béres László egyházmegyei missziói lelkész elmondta, hogy a két témát azok időszerűsége helyezte a csendesnap középpontjába, hiszen egyházunkban egyrészt nagy vita folyt és folyik a liturgiai megújulással kapcsolatban, másrészt pedig a gyülekezetekben sokan akarnak tenni valamit annak érdekében, hogy újra erőre kapjon az elerőtlenedett egyház. A csendesnapon elhangzottak remélhetőleg mindkét kérdésben adnak némi támpontot. Jankovits Béla esperes értékelése szerint a csendesnap csak részben váltotta be a hozzá fűződő reményeket, hiszen évek óta megfigyelhető, hogy bizonyos gyülekezetek presbiterei egyáltalán nem jelennek meg a hasonló alkalmakon. Örvendetes viszont, hogy ez az alkalom is sokat adott a közösségteremtés és a közösségerősítés tekintetében.

Tubán József (ev. lelkész, Csorna)

Regionális hozzárendelés: Soproni Evangélikus Egyházmegye


::Nyomtatható változat::

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster