Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2004 - 10 - Adorjáni Dezső Zoltán

Megkérdeztük

Hozzászólás a cikkhez

Adorjáni Dezső Zoltán

evangélikus lelkészt, a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház megválasztott püspökét,- Püspökként mit tart a legfontosabb feladatának?

Fotó: Jussi Rytkönen
- Soha nem szabad elfeledni, hogy a struktúrák építése mellett az egyháznak és egy püspöknek elsődleges feladata mindig a lelki építés. Tehát úgy építeni új struktúrákat, úgy honosítani meg módszereket, úgy nyitni a világ felé, hogy ne felejtsük el soha, hogy mi az elsődleges feladatunk. Az egyházban minden azért történjék, hogy lelkeket építsünk, hogy a lelki épülést szolgálja. Ez az, aminek én óriási hangsúlyt szeretnék adni. Ne felejtsük el, hogy mi az egyház, a lelkipásztor, a keresztyén ember feladata. Ez nem más, mint Krisztus misszióját komolyan venni a világban, a világ számára érthetővé tenni az evangélium üzenetét.

  • Megvan már a koncepció ehhez? - A gyakorlat lesz az, ami bebizonyítja, hogy a koncepció jó-e. Nem kell valami nagyon merev kánonra gondolni. A gyakorlat mindenképpen meg fogja határozni az építkezést is. Az első dolog, ami fontos egy egyházvezető számára, hogy legyen füle a hallásra, legyen szíve megérteni a dolgokat, gondolkodni tudjon, és legyen nyitott ember. Tehát hallgassa meg a különböző véleményeket is. Én nagyon fontosnak tartom, hogy az egyházunkban honosítsuk meg a kollegiális döntéshozatalt. Azt, hogy ne legyen egy okosabb, mint a többi, hanem együtt legyünk okosak. Hiszen vannak olyan munkaágak, munkaterületek, olyan részletkérdések, amit egy ember nem tudhat, viszont vannak munkatársai. Figyelni kell ezeknek a munkatársaknak a tapasztalatára, véleményére. Tehát nem a struktúra, hanem a realitás fogja meghatározni a koncepciót, illetve a struktúrákat. - Van vezérigéje? - Minden gondotokat őreá vessétek! (1Pt 5,7) – ebből kell szerintem minden keresztény gondolkodónak kiindulni. - A helyi viszonyokat figyelembe véve mire van szüksége az önök egyházá-nak? - Kétségtelen, hogy Erdély, az erdélyi gyülekezetek sajátságos történelmi helyzetben, kontextusban élnek. Számunkra ezért fontos az, hogy megőrizzük az értékes hagyományokat, de természetesen nem kritikátlanul. Másrészt úgy megőrizni a hagyományokat, sajátos identitásunkat, hogy nyitottak legyünk a jövő felé, az újítások felé is. És ebben a dialektikus feszültségben kell nekünk élnünk itt Erdélyben. - Milyen kapcsolatot képzel el a magyarországi anyaegyházzal? - Sokkal jobbat, mint amilyen ma van. Ezt minden szinten sokkal jobban el kell mélyíteni, rendszeressé és rendezetté tenni. Kezdve a teológiai oktatástól a diakóniáig, az egyházkormányzattól a zsinatolásig mindenütt, minden szinten nekünk együtt kell dolgozni. Ez a jövő. Erre kötelez bennünket nemcsak a múlt, hanem a jövő történelme is, ami az Európai Unió lesz. És reménykedünk, hogy valamilyen módon a nemzeti egyesülés, egységesülés az egyházban is meg fog valósulni. - Elődje, Mózes Árpád püspök a keleti egyházkerületnek nevezte Erdélyt. Ön miként értelmezi ezt a megnyilatkozást? - Mózes Árpád valóban a negyedik egyházkerületnek tartotta Erdélyt. Ezt én jó dolognak tartom. Mi egy erdélyi magyar evangélikus egyház vagyunk. Azt azért el kell mondani, hogy vannak szlovák-, németajkú egyháztagjaink és gyülekezeteink, sőt van egy román gyülekezet is. Ettől függetlenül nagy többségében, kilencven százalékban magyar ez az egyház. Az a kérdés, hogy a másik három magyarországi egyházkerület minek tekint bennünket…

(Elhangzott a Kossuth Rádió Az evangélikus egyház félórája c. műsorában 2004. augusztus 16-án.)


::Nyomtatható változat::

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster