Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2004 - 11 - Akik előttünk járnak: a szentek

Egyéb

Hozzászólás a cikkhez

Akik előttünk járnak: a szentek

Egy ismerősöm ajándékozott meg a száz évnél is régebbi könyvvel. Pontosabban csak az első kötetével, amely megmaradt. Egy padláson hevert, egy kis dunántúli falucskában. A címe: Szentek élete.

Most talán sokan azt kérdezik: mit akarunk mi a szentekkel? Hiszen ez olyan „katolikus” dolog… Az ókori egyházüldözések idején a keresztények minden évben megemlékeztek a mártírjaikról, mégpedig a haláluk napján. Ahogyan ők mondták: a mennyei születésnapjukon… Nem akarták, hogy feledésbe menjen a hitvallók neve. Példájukat, életük feláldozására is elegendő hitüket – mint felülmúlhatatlan isteni ajándékot – gyermekeik, unokáik, a jövendő nemzedékek elé állították. Így alakult ki a keresztény naptár… Később, a középkorban már többet akartak a halott hitvallóktól. Úgy hitték, hogy a földön élő egyház őket, a mennyei egyházat kérheti arra, hogy közbenjáróvá legyen érte Isten színe előtt. A reformáció aztán ebben a tekintetben is visszakanyarodott az egyház eredeti tanításához. Az Ágostai hitvallás nem veti el a szentek tiszteletét, hiszen „a szentekről megemlékezhetünk azért, hogy kövessük hitüket és jó cse-ekedeteiket, hivatásunk szerint”; viszont „nem tanítja a Szentírás, hogy a szentekhez fohászkodjunk, és a szentektől kérjünk segítséget” (Ágostai hitvallás). Melanchthon abban is biztos volt, hogy a szentek, miként életükben imádkoztak az egyházért, „ugyanúgy imádkoznak az egyházért a mennyben is” (Apológia). A szentekről tehát nem feledkezhetünk meg, mert azzal az egyház életét szegényítenénk. Evangélikusokként nem közbenjáró, felettünk álló személyeket tisztelünk a szentekben, hanem az anyaszentegyháznak azt a részét, amely már a mennyben van, előttünk jár, és célba érkezett. Miért fontos a szentek példája a mai egyház számára? Mert példaképekkel igencsak rosszul állunk manapság. A fiatalok előtt ott vannak a valóságshow-k immáron több tucatnyi szereplői, akik „önmagukat adják” – értsd: levetkőzik magukról néhány évezred kultúrájának valamennyi gátlását –, közben pedig azt sugallják, hogy az élet értelme: minél kevesebb munkával minél több pénzt szerezni. Ott van a sztár, aki a hatodik élettársával él, és kifejezetten büszke a hódításaira. Ott van a nagyformátumú csaló, aki milliárdokat, számunkra elképzelhetetlen összegeket tett zsebre, és a sztárügyvédek már azon is ágálnak, ha a védencüket házi őrizetben tartják egy-két hétig. Ott van a politikus, aki… de erről már jobb nem is beszélni. Hát helyettük inkább mutassuk meg a következő nemzedékeknek a mi „sztárjainkat”, az egyház szentjeit! Akik nem gátlástalanságból, erkölcstelenségből, pénzhajhászásból, tiszteletlenségből mutattak példát, hanem szeretetből, kitartásból, hűségből, becsületből, és persze mindenekelőtt a megfeszített és feltámadott Krisztus iránti feltétlen hitből. Örülnék, ha majdani gyermekeim és unokáim inkább őrájuk hasonlítanának… Az ókori egyházat szorongatta a világ gyűlölete, szükségük volt hát a szentek erőt adó példájára. Bennünket ugyanígy szorongat a világ, amely nem akar tudomást venni Isten hatalmáról. Nekünk is szükségünk van tehát a szentek példájára. Köszönjük meg Istennek, hogy ember-világunkban is van kikre felnéznünk!

Tubán József (ev. lelkész, Csorna)

Regionális hozzárendelés: Csornai Evangélikus Egyházközség


::Nyomtatható változat::

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster