Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek

Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2004 - 11

11. szám - 2004/11/15

   

Hírek

- Gyülekezeti ifjúsági ház és parókiaszentelés Ménfőcsanakon
A közigazgatásilag Győrhöz tartozó Ménfőcsanakon élő evangélikusok 1850-ben építettek iskolát tanítólakással. Templomot pedig később, csak 1959-ben emeltek. A parókiaépítés akkoriban elmaradt. A gyülekezet régi álma valósult meg október 23-án, ... >>

- Hálaadás Nagykanizsán
Amelyik egyházközségünknek nincsen gyülekezeti otthona, ott sürgetően érzik ennek hiányát a hívek – hangsúlyozta Ittzés János püspök azon a hálaadó istentiszteleten, amelyet október 24-én tartottak Nagykanizsán a megújult gyülekezeti otthon ... >>

- Új épületszárny szentelése a soproni Líceumban
2001. február 9-én helyezték el az alapkövét, és 2004. október 21-én fel is avatták a soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium (Líceum) és Kollégium elkészült új épületszárnyát. A nagyszabású építkezést a düsseldorfi Hermann Niermann ... >>

- Lelkészbeiktatás Nemescsóban
Az osztrák határ közelében fekvő Nemescsó a vasi egyházmegye egyik legnagyobb területén élő evangélikusságot gondozó lelkipásztorok székhelye. Az elmúlt évtizedekben a nagyszámú szolgálatok megfelelő ellátásának reményében a püspökök ... >>

- Gyülekezeti ház szentelése Súron
Éppen negyed évszázaddal ezelőtt – harminchat évi súri lelkészi szolgálattal a háta mögött – költözött el a kis bakonyaljai településről Jakab Miklós, az utolsó helyben lakó lelkipásztor. Most újra lelkipásztort várhatnak a gyülekezetbe, ... >>

- Templomszentelési ünnep Veszprémgalsán
Veszprémgalsán a legutóbbi népszámlálásnál mindössze tizenöten vallották magukat evangélikusnak. Ennek ellenére október 10-én mégis ünnepi istentiszteletre gyűltek össze a hívek és a vendégek, amikor a közelmúltban renovált templomuk felépítésének ... >>

- Orgonaszentelés Győrben
A Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület presbitériuma október 2-án Győrben, az egyházkerület székhelyén tartotta őszi gyűlését. Ittzés János püspök az együttlétet megnyitó istentisztelet keretében szentelte fel a székház kápolnájába ... >>

Megkérdeztük

Mészáros Tamás
Ha egy bemutatkozásnál elhangzik a munkám, szinte kivétel nélkül, csak annyi hangzik el a kezdeti meglepődés után: És hogy bírod?! Nem mindig adódik lehetőség, hogy részletesen elmondjam, nemcsak egészségügyi végzettségem teszi „könnyebbé” munkámat. ... >>

Gyermekoldal

Kedves Gyerekek!
Köszönjük beküldött megfejtéseiteket. Talán egy kicsit nehéznek bizonyult előző havi rejtvényünk, mert kevesebb megfejtést kaptunk tőletek, mint amennyien be szoktátok küldeni nekünk válaszaitokat. >>

Lelki táplálék

Évgyűrűk (1Kor 13,9-13)
Nemrégiben egy hálaadó ökumenikus istentiszteleten szolgálatra kértek fel. A győrsági általános iskolában ötven évvel ezelőtt végzett öregdiákok tartottak találkozót és úgy döntöttek, hogy istentiszteleten szeretnének hálát adni a találkozásért, a ... >>

„Uram, ments meg minket, elveszünk!” (Mt 8,25 b)
Az egyházi szimbolika talán legszebb képe az egyház hajója. Egy-egy nagyszabású egyházi ünnepségen az ember zászlóshajónak látja az egyház hajóját, díszlobogókkal ékesítve. Máskor tengeralattjárónak képzelnénk, amely aknák között próbál haladni, az ... >>

Aktuális

A Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület
eseménytára
2004. november 7. és december 5. között

-** Gecse, 2004. november 7. vasárnap ** renoválás utáni hálaadás
Parókia- és templomrenoválás utáni hálaadó istentisztelet tartanak november 7-én a gecsei gyülekezetben. A 10 órakor kezdődő ünnepség szolgálatát Ittzés János, a Nyugati ... >>

Megemlékezés
a győri gyülekezet
a győri Öregtemplomban
2004. november 6-án (szombaton) du. 3-kor
kezdődő zenés áhítaton a
100 esztendővel ezelőtt született

Ittzés Mihályra.

Szeretettel hívjuk ... >>

Egyháztörténet

Evangélikus †emetők Sopronban
A beszámolóm célja, hogy megmutassam, milyen események, milyen természeti és területi kérdések határozták meg egyházunk életét temetőinkkel kapcsolatosan. A soproni gyülekezet fontosnak tartja, hogy a következő nemzedékek megértsék az evangélikus ... >>

Versek

Halotti beszéd

Látjátok, feleim, szem'tekkel, mik vagyunk.
Por és hamu vagyunk.
Emlékeink szétesnek, mint régi szövetek.
Össze tudod még rakni a Margit-szigetet?
>>

Egyéb

Házas Hétvége mozgalom egyházunk szervezésében
Húsz éve szolgál a történelmi Magyarország területén a katolikus egyház szervezésében a Házas Hétvége (HHV) mozgalom. Számos vegyesházasságban élő házaspár, így evangélikusok is részt vesznek ezeken az alkalmakon. Most viszont először fordult elő, ... >>

Te szél voltál, én pedig fű...
Jó néhány esztendeje történt, amikor újra elkezdhettük az iskolákban a hitoktatást, hogy néhányan a vasi egyházmegyéből úgy éreztük, nem vagyunk kellően felkészülve a hitoktatás feladatára. Nem voltak hittankönyvek, szemléltetőeszközök, és mindenki ... >>

Az istentisztelet megújulásának nagy korszakai VI.
A második világháború, majd az azt követő évek feledtetni ugyan nem tudták, de gyakorlatilag lehetetlenné tették, hogy az előző, istentiszteleti életünk szempontjából nagyon izgalmas és ígéretes kezdeményezések folytatódjanak és beérjenek. A külső ... >>

Akik előttünk járnak: a szentek
Egy ismerősöm ajándékozott meg a száz évnél is régebbi könyvvel. Pontosabban csak az első kötetével, amely megmaradt. Egy padláson hevert, egy kis dunántúli falucskában. A címe: Szentek élete. >>

Evangélikus dogmatika dióhéjban 12.
Az előző részben a Názáreti Jézus történeti személyének, az Isten-embernek a csodálatos titkáról volt szó. Forduljunk most az ettől elválaszthatatlan másik kérdéshez: mi volt a végső oka annak, hogy Isten Fia a Názáreti Jézusban emberré lett? Annak, ... >>

Pályázatok

D. Kapi Béla születésének 125. évfordulója alkalmából.

A Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület Elnöksége pályázatot ír ki D. Kapi Béla születésének 125. évfordulója alkalmából. A pályázónak 30-35 oldal (kb. 60 ezer karakter) terjedelemben kell elkészítenie dolgozatát A Harangszó, az evangélikus ... >>

Fáklyafény

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 22. VASÁRNAP
Minden kegyelem, amit Isten tett értünk. Luther szótára szerint „Isten az igaz bíró, nem büntet és ítél minket bűneink szerint, amint megérdemelnénk, hanem kegyelmez. Büntetésünket helyettünk az ártatlan Krisztus szenvedi el. Isten pedig mint ... >>

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN UTOLSÓ ELŐTTI VASÁRNAP
Emberi felismerés, hogy jön a halál, viszont isteni kinyilatkoztatás, hogy jön az ítélet. A tudományos világképbe, a közgondolkodásba, elképzeléseinkbe nem illik bele az ember egyetemleges megítélése. A Szentírás összecsengő tanúságtétele alapján ... >>

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN UTOLSÓ (ÖRÖKÉLET) VASÁRNAP
Legyetek készen! – így hallhatjuk ki röviden igénk üzenetét. Legyünk készen a visszatérő Krisztus fogadására. Ne halogassuk a készülést azzal az önámítással, hogy ráérünk még, úgyis később jön. Sajnálatos hiány keresztyén hitünkben a ... >>

ÁDVENT 1. VASÁRNAPJA
Újra ízlelgetjük a latin szót: Ádvent, advent – eljövetel, megérkezés. Nem akárki jön, király érkezik. Az Isten országának Királya, a messiás Király, a királyok Királya. A korlátlan hatalmú Úr. Próféták sora jövendölt róla. Az ÚR lesz a király az ... >>

Arcképcsarnok

190 éve született Karsay Sándor, az utolsó dunántúli szuperintendens
„Emlékezzetek meg a régi időkről, gondoljátok meg minden nemzedéknek esztendeit.” (5Móz 32,7) Bizonyos, hogy a megemlékezést a gyökereknél kell elkezdeni, a Karsay névből kell kiindulni. Kázmér Miklós Krassóról írt cikkében a Karsay ... >>

Régebbi számaink archívuma (1998-tól 2003 októberig)

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster