Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2004 - 11 - SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN UTOLSÓ ELŐTTI VASÁRNAP

Fáklyafény

Hozzászólás a cikkhez

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN UTOLSÓ ELŐTTI VASÁRNAP

„Mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus íté-lőszéke elé.” (2Kor 5,10)

Emberi felismerés, hogy jön a halál, viszont isteni kinyilatkoztatás, hogy jön az ítélet. A tudományos világképbe, a közgondolkodásba, elképzeléseinkbe nem illik bele az ember egyetemleges megítélése. A Szentírás összecsengő tanúságtétele alapján azonban csendben el kell fogadnunk, hogy Isten mond végső ítéletet rólunk. Mindnyájan oda fogunk állni Krisztus ítélőszéke elé.

Nem tudjuk elkerülni, nem lehet elbújni előle, mint ahogyan a földi bírósági idézéseket megkísérlik egyesek kijátszani. Az isteni „kell” minden élőt és feltámasztott halottat odaállít. Krisztus ítélőszéke előtt megtörténik a nagy leleplezés. Minden nyilvánvaló lesz. Amit itt a földön igyekszünk emberek előtt rejtegetni és takargatni, ott napfényre kerül, ott álarcaink lehullanak és nem lesz helye a színlelésnek. Itt még Isten előtt is igyekeztünk kimagyarázkodni, ott elnémul szavunk. Bár az ég s föld bírája már most is átlát bennünket, és sok mindent megítél bennünk, ezt még nem mindig akarjuk elfogadni. Az ítéletet Isten Krisztussal mondatja ki, és ő nem emberi mértékkel ítél. Hálásak lehetünk, hogy ő lesz a bíró, aki már itt járt földünkön, hogy elkészítse számunkra a kegyelmet. Ő maga szenvedte el megérdemelt büntetésünket a kereszten. Ő az, aki esedezik érettünk, „kimondhatatlan” fohászkodással. Ő az, aki majd így szólhat akkor is: Atyám, ez az ember nagy bűnös volt, de elfogadta áldozatomat. Ezért könyörülj rajta. De van nekem ilyen elfogadható hitem? Komolyan veszem-e hitvallásunk ismétlődő figyelmeztető szavát: „Krisztus […] eljön ítélni élőket és holtakat”? Élem-e hitemet, hogy majd valóban ked-ves lehessek Istennek? Krisztus Urunk, hálát adunk, hogy te ülsz bele a bírói székbe, aki már itt jártál a földön mint békéltető. Bocsáss meg, hogy sokszor nem hallgattunk figyelmeztető szavadra. Segíts, hogy megálljunk a hitben és ítéletben.

Bárdossy Tibor (ny. ev. lelkész, Irsa)

Regionális hozzárendelés: Irsai Evangélikus Egyházközség


::Nyomtatható változat::

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster