Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2004 - 11 - ÁDVENT 1. VASÁRNAPJA

Fáklyafény

Hozzászólás a cikkhez

ÁDVENT 1. VASÁRNAPJA

„Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas." (Zak 9,9)

Újra ízlelgetjük a latin szót: Ádvent, advent – eljövetel, megérkezés. Nem akárki jön, király érkezik. Az Isten országának Királya, a messiás Király, a királyok Királya. A korlátlan hatalmú Úr. Próféták sora jövendölt róla. Az ÚR lesz a király az egész földön, hatalma az örök hatalom, amely nem múlik el, és királyi uralma nem semmisül meg.

„Áldott a király, aki az Úr nevében jön” – így fogadja, köszönti őt a virágvasárnapi ujjongó sokaság. A keresztre juttatáskor viszont megtagadják: „nem akarjuk, hogy ez uralkodjék felettünk”. De emberek elvethették, ő „mégis” király marad. Igaz és diadalmas – és mégis alázatos. Jézus személyének titka ez. Igaz, mert mennyei Atyja akaratát mindenestül vállalja és véghezviszi. „Az én eledelem az, hogy Atyám akaratát cselekedjem” – mondja maga Jézus. Alázatos – amikor királynak gúnyolják, kínozzák, akkor sem jött ki szájából álnok, bántó szó. Önmagát áldozza népéért a kereszten. Itt tapos az ősellenség fejére. Így lesz „mégis” diadalmas. Így szerez szabadulást övéinek bűnből, kárhozatból, s ajándékoz békét, bocsánatot, örök életet. A prófécia beteljesedett. A Király megérkezett. Országa nőttön-nő. Ádvent ismét arról beszél, hogy a Krisztus-király sokakhoz meg akar érkezni. Hozzád is. Fogadd őt örömmel, hogy örök birodalmának tagja légy! Úr Jézus Krisztus, igazság és békesség királya, méltó vagy arra, hogy térdet-fejet hajtsunk előtted. Megvalljuk és bánjuk, hogy más hatalmak vonzásának is engedtünk. Segíts, hogy a te uralmad alá kerüljünk, és ott is maradhassunk..

Bárdossy Tibor (ny. ev. lelkész, Irsa)

Regionális hozzárendelés: Irsai Evangélikus Egyházközség


::Nyomtatható változat::

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster