Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2004 - 11 - Kedves Gyerekek!

Gyermekoldal

Hozzászólás a cikkhez

Kedves Gyerekek!

Köszönjük beküldött megfejtéseiteket. Talán egy kicsit nehéznek bizonyult előző havi rejtvényünk, mert kevesebb megfejtést kaptunk tőletek, mint amennyien be szoktátok küldeni nekünk válaszaitokat.

A pontszámok állása a következőképpen alakult:

Asbóth Dorina, Rábcakapi (50) Hosszú Rebeka és Bettina, Zalaistvánd (30) Beledi hittanoscsoport (50) Rasztovich Katalin, Csorna (50) Tapolcai Tamás, Sopronnémeti (50) Tóth Eszter, Zalaszentgrót (50) Vajda Johanna, Ivett és Ráchel, Ajka (50 50, 50) Tar Zita, Győrújbarát (50) Breuer Henrik, Sopron (10) Deák téri Ált. Iskola ev. hittanosai 2.o. Sopron (10) Deák téri Ált. Iskola ev. hittanosai 4.o. Sopron (10) Harkai Ált. Iskola evangélikus hittanosai (10) Sárvári hittanoscsoport 5.o. (20) Plöchl Patrik, Ágfalva (30) Neumann Bernát és Kinga, Győr (10) Németh Zoltán, Csorna (50) Erdélyi Hermina, Pápa (20) Szabó Katinka, Ravazd (10) Balogh Evelin, Csikvánd (50) Tölli Máté, Kópháza (40) Bálint Brigitta, Magyargencs (20) Kránicz Zoltán és Orsolya, Felpéc (10) Sólyom Bálint, Szentantalfa (20) Tarjáni Nóra, Szilsárkány (10) László Andrea, Csorna (10)

Az ádventi időszakhoz közeledve egyre hűvösebbek a reggelek, és rövidebbek a nappalok. Az elmúlt héten a kora esti órákban nemcsak az utcai lámpák fénye világította be a temetőket, hanem az égő mécsesek lángja is. Halottak napja környékén fénybe öltöztek és benépesültek a temetők. November 2-a a halottakra való emlékezés napja. Kilátogattunk hozzátartozóink sírjához, gyertyát gyújtottunk, koszorút és virágot helyeztünk el az emlékezés jeleként. A halál a földi élet végét jelenti. Az Istenben hívő emberek azonban úgy gondolják, hogy a halál nem pontot tesz életünk mondata után, hanem kettőspontot, hisz van utána folytatás. Ezt pedig az határozza meg, hogy mi van a kettőspont előtt. Üdvösségünk azon múlik, hogy milyen alapra építjük életünket. A biztos alap Jézus Krisztus kell. Ő feláldozta magát értünk, mindnyájunkért, hogy legyőzze a halált, és feltámadásával örök életet ajándékozzon nekünk. Az örömhír számunkra az a bizonyosság, hogy Isten megszabadított bennünket kegyelme által, amelyet Jézus Krisztusban adott nekünk. „Kegyelemből részesültetek a megváltásban, a hit ál-tal, ez tehát nem a magatok érdeme, hanem Isten ajándéka.” (Ef 2,8)

E havi rejtvényünk megfejtéséhez János evangéliumából a 11. fejezet 1–44. versének elolvasására lesz szükségetek.

A táblázat négyzetei a megadott bibliai szakasz egy igeversét rejtik, ahol minden betűt egy szám helyettesít, a fekete négyzetek pedig a szóközöket jelzik. Keressétek meg az olvasott szövegben a meghatározásoknak megfelelő szavakat, majd a számokhoz tartozó betűket írjátok be a táblázatba! Megfejtésként a sorokban folyamatosan összeolvasható igeverset küldjétek be nekünk!

1
2

3
4
5
6
7
8

4

9
10
11
12
13
14
4
15
13
16

1
16

4
17

1
11
10
12
,

4
8
18

19
18
16
17

1
2
20
10
2
2
10
14
,

19
4

14
10
5
19
4
11

18
16
,

1
11
A meghatározások:

Lázár szülőfaluja: 20, 10, 12, 13, 2, 18, 4 Ennyi napja volt Lázár a sírban: 2, 1, 5, 6 Ez a tanítvány szólt társaihoz: 12, 4, 14, 13, 16 Ilyen volt Lázár, mire Jézus odaért a sírbolthoz: 19, 4, 11, 7, 12, 12 Márta így nevezte Jézust (két szó): 18, 16, 12, 10, 2, 9, 18, 4 Ők vigasztalták Máriát: 17, 16, 18, 15, 7, 8 (rövid magánhangzóval írjátok be!) Ilyen ember szemét nyitotta meg Jézus: 3, 4, 8

A helyes megfejtést beküldők pontokat gyűjtenek, és félévente kapnak komolyabb és értékesebb jutalmat júniusban, illetve decemberben. Erre egyrészt azért van szükség, mert egyre töb-ben külditek be megfejtéseiteket, és ezáltal a kitartást és a rendszeres részvételt is honorálni tudjuk. Másrészt, mivel gyü-lekezeti hittanoscsoport is küld be megfejtéseket, őket nem egyénileg, hanem csoportosan szeretnénk megjutalmazni. A jutalom értéke a fél év alatt gyűjtött pontok számától függ.

Beküldési határidő: 2004. november 24. Cím: Dunántúli Harangszó Szerkesztősége 9001 Győr Pf.: 1639 Várjuk megfejtéseiteket, jó fejtörést kívánva! Kata és Vera néni

DUNÁNTÚLI HARANGSZÓ Nyereményszelvény 2004. november

Név, életkor:……………………………………………

Lakcím:…………………………………………………

A megfejtés: ……………………………………………

……………………………………………………………

…………………………………………………………….


::Nyomtatható változat::

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster