Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2004 - 12 - KARÁCSONY 2. NAPJA

Fáklyafény

Hozzászólás a cikkhez

KARÁCSONY 2. NAPJA

„Az Úrnak minden útja igaz, és minden tette jóságos.” (Zsolt 145,17)

A jóság szeretetből fakadó jóindulat. A zsoltáros Isten tetteit mondja jóságosnak. Karácsonykor is Isten szeretetből fakadó jóindulatával találkozunk. Jézus jászolbölcsőjére azzal a tudattal gondolhatunk, hogy Isten szeretete fektette oda. De miért „rongyos istállóba”? (EÉ 169).

Lelkész látogatott rákos beteget. Az idős asszonynak nem volt már közeli családtagja, távoli rokonoknál élt. A belépő lelkész előtt szabadkozni kezdtek, amiért kitették az istállóba, nem bírva már a rák utolsó stádiumában bomlani kezdő test bűzét, és persze „éppen most akartunk lemenni, rendbe tenni.” A lelkész úgy talált rá, ahogyan elhagyatva feküdt: tehetetlenül, legyektől lepve, mocskában, élő halottként. De szemében megcsillant még a hála, amikor a lelkész vizes ruhát kérve megtörölgette, és látszott, hogy érti még a fülébe mondott néhány igét. Azóta másképp értem, hogy Jézusnak istállóban kellett megszü-letnie. Hiszen akit kiraknak oda, mert már nincs helye sehol, az is maga mellett érezheti. A világ Megváltója megismerte és megszentelte az emberi nyomort. És akinek halálos szegénységben hull ki kezéből felbomló testi élete, még akkor is tudhatja: Jézus velem van. Van-e olyan ember, legyen bár a legnyomorultabb is, aki számára Jézus nem társ? Van-e olyan élethelyzet, amit Jézus ne szentelt volna meg? Lehet-e olyan nehéz óránk, amelyikben elhagyatva lennénk? Isten karácsonyi tette felénk forduló jóságáról tanúskodik.

Zászkaliczky Péter (ny. ev. lelkész, Fót)

Regionális hozzárendelés: Fóti Evangélikus Egyházközség


::Nyomtatható változat::

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster