Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2004 - 2 - HETVENED VASÁRNAPJA

Fáklyafény

Hozzászólás a cikkhez

HETVENED VASÁRNAPJA

Nem a magunk igaz tetteiben, hanem a te nagy irgalmadban bízva visszük eléd könyörgéseinket. (Dán 9,18)

Hetvened vasárnapja új kezdet. Erre emlékeztet a liturgia is, mely ádventtől vízkereszt ünnepe utáni utolsó vasárnapig azonos volt. Most új kezdődik. Előremutat. A vasárnap azt jelzi: hetven nap múlva húsvét.

Imádsággal indulunk ennek az időszaknak. Dániel imádsága így lehet számunkra is az alázat és a reménység imádsága az új kezdetnél. Két szó nyer hangsúlyt: NEM - HANEM. Az első az ember alázatára, a második az Úrban való reménységre utal. Az alázat imádsága ez. „Nem a magunk igaz tetteiben…” „Igaz” tetteimet? Ezeket viszem az Úr elé? Vannak? „Azért tehát ti is, ha teljesítettétek mindazt, amit parancsoltak néktek, mondjátok ezt: Haszontalan szolgák vagyunk, azt tettük, ami kötelességünk volt.” (Lk 17,10) - Az alázat imádsága ez: „NEM a magunk igaz tetteiben…” Így folytatódik az imádság: „HANEM a te nagy irgalmadban bízva visszük eléd könyörgéseinket.” Nekem is ez a reménységem. Dániel sem utalt „igaz tetteire”, hűségére, állhatatosságára - pedig voltak ilyenek, de tudta, Isten cselekedte mindazt az életében. Később így olvassuk: „Uram, hallgass meg, bocsáss meg… önmagadért, Istenem.” (19.v.) Így lehet áldássá az új kezdetben is imádságunkban az alázat NEM szava és a reménység HANEM bizodalma.

Varga György (nyug. evang. lelkész, Pápa)

Regionális hozzárendelés: Pápai Evangélikus Egyházközség


::Nyomtatható változat::

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster