Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek

Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2004 - 2

2. szám - 2004/02/08

   

Hírek

- Szeretetotthon-bővítés Gyenesdiáson
A gyenesdiási Kapernaum intézmény neve sokunk számára a nyarat idézi fel, amikor ifjúsági konferenciák, családi nyaralások keretében felejthetetlen napokat tölthettünk a Balaton partján. Talán kevésbé köztudott, hogy egyházunk egyik szeretetotthona ... >>

- Ökumenikus istentisztelet Bécsben
Az egyetemes imahét nyitónapján - január 18-án - a Bécsben élő magyar nyelvű gyülekezetek ökumenikus istentiszteletet szerveztek a Lindengasse-i evangélikus templomban. Az ünnepi alkalmon igét hirdetett Ittzés János, a Nyugati (Dunántúli) ... >>

- Az ökumenikus imahét megnyitó istentisztelete Győrben
Az ökumenikus imahét győri megnyitó istentisztelete a bazilikában volt január 19-én este. A házigazda, Pápai Lajos győri római katolikus megyéspüspök köszöntötte a megjelenteket. Igét hirdetett Ittzés János, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus ... >>

- Lelkészi műhelymunka, kísérletképpen - külön
A benne szolgáló lelkészek számát tekintve egyházunk egyik legnépesebb egyházmegyéje, a Győr-Soproni Egyházmegye lelkészi munkaközössége január 14-én kísérletképpen két helyszínen, párhuzamosan tartotta ülését. Míg a Győr környéki gyülekezetek ... >>

- A Fraternitás Evangélikus Lelkészek Közössége tagjai által szervezett nyilvános programok
A tavaly ősszel Pusztavámon tartott első összejövetel után 2004. január 17-én Nemeskéren volt a második olyan gyülekezeti rendezvényünk, melyet az alkoholbetegek és más lelki betegségben élők gyógyítása érdekében szerveztünk. Kezdő és záró ... >>

Megkérdeztük

Lehel László evangélikus lelkészt, a Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat igazgatóját
Gyakorlati munkánk két alappilléren nyugszik. Szerte a világban - szakmailag felkészülten és hozzáértéssel - humanitárius segítséget nyújtunk katasztrófák esetén, itthon pedig a protestáns és ortodox egyházak kinyújtott karjaként különböző jellegű ... >>

Gyermekoldal

Kedves Gyerekek!
Köszönjük januári rejtvényünk megfejtéseit. A pontszámok állása a következőképpen módosult: >>

Lelki táplálék

Szeretsz-e engem?
Jézus így válaszolt: „Ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet; azt pedig az én Atyám is szeretni fogja, és elmegyünk hozzá, és szállást készítünk magunknak nála. Aki nem szeret engem, nem tartja meg az én igémet. Az az ige pedig, ... >>

Elfelejtett ünnepeink
A keresztyén naptárban január-február fordulóján két olyan ünnepet is találunk, amelyekről manapság hajlamosak vagyunk elfeledkezni. Január 25-én emlékezik az egyház Pál apostol megtérésére. Pál Krisztus követőit üldöző buzgó farizeus volt, akit ... >>

Az istentisztelet biblikus nyomairól
Az istentisztelet kérdésével foglalkozva magától értődő természetességgel nyúlunk a Biblia után. Nem lennénk keresztények, ha nem volna izgalmas számunkra, mit mond a Szentírás, különösen is az Újtestamentum az istentiszteletről. Meglepetés ér ... >>

Célpontban
„Ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi; magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön: nem tér vissza hozzám ... >>

Aktuális

A Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület eseménynaptára 2004. február 9. és március 7. között
A FRATERNITÁS Evangélikus Lelkészek Közössége tagjai által szervezett nyilvános programok Alkoholbetegek és más lelki betegségben élők gyógyítása érdekében szervezett pusztavámi és nemeskéri csendesnapok után a következő ilyen jellegű ... >>


Egyházunk Elnöksége ebben az évben is kéri gyülekezeti tagjainkat és minden - egyházunk szolgálatát támogató - adózó állampolgárt, hogy adójuk egyházak részére felajánlható 1%-át a Magyarországi Evangélikus Egyház részére ajánlják fel, melynek ... >>

Egyházkerületünk az internet országútján
http://nyugat.lutheran.hu >>

Iskoláink

Gyurátz Ferenc Alapítvány a Fiatalok Támogatásáért
Gyurátz Ferenc dunántúli püspökünk megelőzte korát, amikor 1899-ben Kőszegen megépíttette és megalapította a Leánynevelő Intézetet. A most létrehozott alapítvány okiratában ezt olvassuk róla: „Gyurátz Ferenc (1841-1925) több évtizeden átívelő ... >>

Versek

FEBRUÁRI ÓDA
Jaj, mily gödörbe buktat e február,
mily mély homályba? Csillagaim hunyó
világa hamvad. Földre ver le
szörnyü betegség.

Sorsom, mely eddig tétova ködbe bújt,
egyszerre itt van, szőnyeges és meleg
szobámba sétál, mint a ... >>

Egyéb

Evangélikus dogmatika dióhéjban3.
A Názáreti Jézus, Isten Fia, földi élete és tanítása, kereszthalála és feltámadása teljessé és befejezetté tette Isten kinyilatkoztatását földi világunkban. Az azóta eltelt kétezer esztendő ennek a kinyilatkoztatásnak, Isten igéjének a küzdelmes ... >>

„...igen nagy örömmel örvendeztek” (Mt 2,10)
Lovászpatonától mintegy 200 kilométerre egy határon túli kicsiny faluban evangélikus hittestvéreink élnek. Hétről hétre összegyűlnek templomukban Isten dicséretére, igéjének hallgatására. Régi énekeskönyvükből magyarul énekelnek, hitüket az Apostoli ... >>

Hogyan pásztorolható a ma embere?
Ismertem néhány pásztort gyerekkoromban. Ráérős, lassú, nyugodt emberek voltak. Emlékszem, egyszer hogy megcsodáltam a pásztor szépen faragott botját, meg azt, ahogy beszél: egyszerű, rövid tőmondatokban fogalmazott. Az akol, a birkák, a kutya, a ... >>

Fáklyafény

BÖJT 1. VASÁRNAPJA - INVOCAVIT
Határozott kijelentés: AZÉRT. Egy megkezdett gondolatsort folytat az apostol. Kíváncsian várjuk, mit is vezet be ezzel a szóval: AZÉRT. Két kifejezés párhuzamára figyelünk: MIÉRT - AZÉRT. Arra a kérdésre adja meg a választ: MIÉRT jelent meg az Isten ... >>

HETVENED VASÁRNAPJA
Hetvened vasárnapja új kezdet. Erre emlékeztet a liturgia is, mely ádventtől vízkereszt ünnepe utáni utolsó vasárnapig azonos volt. Most új kezdődik. Előremutat. A vasárnap azt jelzi: hetven nap múlva húsvét. >>

ÖTVENED VASÁRNAPJA
MOST. A múlt heti igében erre a szóra figyeltünk: MA. Ennek a hétnek az igéjében ez a szó hangsúlyos: MOST. Akkor az apostol intett, itt Jézus mondja. >>

HATVANAD VASÁRNAPJA
MA. Tapasztaltuk milyen nagy jelentősége, intése van ennek a szónak a mindennapi életben. Csütörtökön látogattam idős asszonytestvérünket a kórházban. Nyugodtan beszélgettünk kérdéseiről, gyülekezetükről, aztán ige és imádság mellett csendesedtünk ... >>

Régebbi számaink archívuma (1998-tól 2003 októberig)

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster