Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2004 - 2 - Gyurátz Ferenc Alapítvány a Fiatalok Támogatásáért

Iskoláink

Hozzászólás a cikkhez

Gyurátz Ferenc Alapítvány a Fiatalok Támogatásáért

Gyurátz Ferenc dunántúli püspökünk megelőzte korát, amikor 1899-ben Kőszegen megépíttette és megalapította a Leánynevelő Intézetet. A most létrehozott alapítvány okiratában ezt olvassuk róla: „Gyurátz Ferenc (1841-1925) több évtizeden átívelő pályája alatt gazdag életművet alkotott. Kiváló lelkész, pedagógus, tudós és vezető egyéniség volt. Mint a Dunántúli Evangélikus Egyházkerület püspöke sokat tett egyházáért és hazájáért. Széchenyivel együtt vallotta, hogy a nemzet sorsának alakulásában a nőknek alapvetően fontos szerepük van. Ezért alapította meg a kőszegi Evangélikus Leánynevelő Intézetet 1899-ben, amelynek oktatási és nevelési elvei Gyurátz Ferenc lelkiségét sugározta. Istenfélelem, hazaszeretet, becsület, munka és az egymásért való gondoskodás volt erkölcsi hitvallása.”

Amikor ezt az iskolát félévszázados államosított szolgálata után egyházunk már mint Evangélikus Mezőgazdasági és Kereskedelmi, sőt hamarosan mint Informatikai Szakközépiskolaként visszakapta, igyekeztünk a régi Gyurátz-szellemiséget újra lángra lobbantani, s ebben a tanári kar és az igazgatói vezetés is segítségünkre volt, mert igazából erről közben sem feledkeztek meg, ennek több tanúbizonysága is van. Ekkor hoztak létre a volt Gyurátz Intézet és aztán a leánygimnázium növendékei egy alapítványt is. A Gyurátz-lányok, ahogy ők magukat is nevezik röviden, a tanulók szorgalmának, közösségi és hitéletének fejlesztésére, ösztönzésére hozták azt létre. A konkrét célt a kuratórium tagjai úgy fogalmazták és határozták meg, hogy a támogatásra kiválasztásnál a következőket kell figyelembe venni: egy-egy diák tanulmányi eredménye, magatartása, rászorultsági mértéke és a hitéleti nevelés terén példamutató szerepe. Azt gondolom, ezek olyan alapelvek, amelyek voltaképpen minden egyházi iskolában figyelembe veendők. Hála Istennek, vannak olyan tanulóink, akik megérdemlik ezt a támogatást és ösztönzést, s hozzá kell tennünk, olyanok is vannak, akik erre bizony rá is szorulnak. A kuratórium az osztályfőnökök és a hitoktatók javaslatai alapján minden évben dönt a kérdésben, kit és hogyan támogatunk és ösztönzünk a további haladásra. De éppen itt jelentkezik gondunk is: anyagi lehetőségeink sajnos igen-igen korlátozottak. A volt növendékek és azok hozzátartozói nagyon áldozatosan adakoznak, hordozzák ezt az ügyet, de bizony számuk és teherhordozó képességük évről évre fogyóban van. S ebből következik, hogy bizony a támogatásra fordítható összeg is kevésnek tűnik. Ezért fordulunk most a nyilvánossághoz. Talán olyan volt „gyurátzoshoz”, aki erről még nem tud, de minden evangélikus testvérünkhöz is. Szeretettel kérjük, aki teheti, támogasson bennünket. Tudjuk, hogy sok, egyre több ilyen cél adódik, de talán akadnak olyanok, akiket valóban szíven érint ez a pár sor. S végül nemcsak a „Gyurátz-szellem” ápolásáról van szó, hanem hazánkról és jövőnkről is. Nagy szükség lenne jövőnk alakításához szorgalmas, kiművelt és hívő fiatalokra, majd édesanyákra és édesapákra, akik a „nemzet kertjét szép virágokkal díszítik és művelik”, ahogyan Gyurátz Ferenc az iskola megnyitási ünnepélyén beszédében mondotta. Kérjük tehát Testvéreinket, ha lehet, és módjuk van rá, támogassanak bennünket adományaikkal, hogy mi is támogathassunk arra méltó és rászorult fiatalokat. Bankszámlaszámunk: OTP. Kőszeg. 11747051-20103246 Csekkünk is van, és bárkinek kérésére azt is küldeni tudjuk. Ha pedig valaki pénzesutalványon küldené adományát, a címünk: Evangélikus Mezőgazdasági és Kereskedelmi Szakközépiskola, 9730 Kőszeg, Árpád tér 1. Ez esetben rá kellene írni az utalványra ezt is: Gyurátz Alapítvány. Természetesen az alapítvány minden adományt igazolni is tud, s így az adóalapba is beszámítható.

Keveházi László (nyug. evang. lelkész, Kőszeg)

Regionális hozzárendelés: K?szegi Evangélikus Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium


::Nyomtatható változat::

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster