Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2004 - 3 - BÖJT 3. VASÁRNAPJA – OCULI

Fáklyafény

Hozzászólás a cikkhez

BÖJT 3. VASÁRNAPJA – OCULI

„Aki az eke szarvára teszi a kezét, és hátratekint, nem alkalmas az Isten országára.” (Lk 9,62)

Manapság ritkán látunk olyan embert, aki ökörrel vagy lóval szánt. A szántás ma is kemény munka. Nehéz a barázdát egyenesen tartani. Jézus szavai azonban a mai körülmények között is érvényesek. Annak, aki szánt, előre kell néznie, mindegy, hogy az eke szarvát fogja, vagy a traktor kormánykerekét. Ha nem előre néz, hanem vissza, akkor girbe-gurba lehet a barázda. Ahhoz, hogy valaki az egyenes utat tartsa, olyan tájékozódási pontra van szüksége, amely mindig a szeme előtt van, máskülönben utat téveszthet. Ez az élet minden területére érvényes, emberi kapcsolatainkra is, ám könnyebb megérteni, mint eszerint élni.

Mi szívesen nézünk vissza. Múltunkat alakítgatjuk, magyaráz-zuk, szépítjük, torzítjuk. Melengetjük és el is túlozzuk vélt és valós sérelmeinket, kudarcainkat. És mindig mások a hibások, nem mi. Hamar elveszítjük szemünk elől a célt, eltévesztjük az utat. Jézus megújít. Új célt mutat, és egyenes utat. „Térjetek meg – mondja –, mert egészen közel a mennyek országa.” (Mt 4,17) Indul-jatok el, kezdjétek újra, kezdjétek elölről! Isten országa a végcél, ahova eljuthatunk. Ha Jézusra és az ő országára nézünk, biztos, eltéveszthetetlen támpontunk van. Ez az ország, amelyre az emberi-ség mindig várt, és amelyről a próféták is írtak, és ez itt van közöt-tünk, egészen közel. Egyedül itt van szabadság, megbékélés, kiengesztelődés! A naponkénti újrakezdés lehetőségét Isten adja Jézus Krisztus által. Jézus pedig velünk vándorol az úton. Biztonságban vagyunk

Alpár Gejza (nyug. evang. lelkész, Sopron)

Regionális hozzárendelés: Soproni Evangélikus Egyházközség


::Nyomtatható változat::

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster