Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2004 - 5 - Kedves Gyerekek!

Gyermekoldal

Hozzászólás a cikkhez

Kedves Gyerekek!

Köszönjük áprilisi rejtvényünk megfejtéseit. A pontszámok állása a következőképpen módosult:

Beledi hittanoscsoport (50) Lébényi hittanosok (20) Kötcsei hittanosok (50) Harkai Ált. Iskola evangélikus hittanosai (40) Deák téri Ált. Iskola ev. hittanosai 4.o. Sopron (40) Deák téri Ált. Iskola ev. hittanosai 2.o. Sopron (40) Lackner K. Ált. Iskola ev. hittanosai 4.o. Sopron (40) Lackner K. Ált. Iskola ev. hittanosai 3.o. Sopron (40) Lackner K. Ált. Iskola ev. hittanosai 2.o. Sopron (40) Rasztovich Katalin, Csorna (50) Vajda Johanna, Ivett és Ráchel, Ajka (50, 50, 50) Antal Renáta, Mencshely (10) Kodolányi Ilona, Mencshely (10) Tölli Máté, Kópháza (50) Tar Zita, Győrújbarát (45) Martikán Erzsébet, Bokod (20) Tóth Eszter, Zalaszentgrót (50) Tapolcai Tamás, Sopronnémeti (50) Balás Eszter, Budapest (50) Nyíri Klaudia, Csorna (40) Szabó Csaba, Nagyveleg (40) Kránicz Zoltán és Orsolya, Felpéc (20) Szebik Huba, Budakeszi (40) Breuer Henrik, Sopron (40) Sólyom Bálint, Szentantalfa (40) Hosszú Rebeka és Bettina, Zalaistvánd (50) Plöchl Patrik, Ágfalva (40) Bokor Csilla és Csongor, Csorna (30) Asbóth Dorina, Rábcakapi (50) Gábor Anna Júlia, Csorna (10) Márkus Bence és Dóra Csorna (10) Neumann Bernát és Kinga Győr (30) Gyurasics József Harka (10) Tarjáni Laura Szilsárkány (10) Erdélyi Hermina Pápa (10) Németh Zoltán Csorna (15)

Kérjük, hogy a beküldési határidőt vegyétek komolyan!

Május, e szép tavaszi hónap egy újabb egyházi ün-nepnek, a pünkösdnek a hónapja. Bizonyára mindnyájan tudjátok, hogy pünkösd a Szentlélek eljövetelének ünnepe. Az Úr Jóel prófétán keresztül így beszél a Bibliában: „Kitöltök lelkemből minden halandóra.” (Jóel 2,28) S amit Mennyei Atyánk réges-régen ígért, az Jézus feltámadása után pünkösdkor teljesedett be. A tanítványok az ötvenedik napon ismét együtt vol-tak. Abba a jeruzsálemi házba nem a félelem, hanem a várakozás és a reménység gyűjtötte őket össze. S ekkor ott különös események játszódtak le, ahogy arról az Apostolok cselekedeteiről írott könyv 2. fejezetében olvashatunk. Eljött a Szentlélek, kiáradt a tanítványokra, s ők hirtelen más emberek lettek. Nem bujkáltak ezután, hanem kiálltak a többi ember elé, akik előtt bizonyságot tettek Krisztusról. Másoknak is bátran hirdették az üdvösség titkát. Isten Szentlelke nemcsak az akkori tanítványokra, hanem ránk is kiárad. Az igehirdetés, a keresztség, a Biblia olvasása mind-mind a Szentlélek eszköze, amely-lyel Istenhez vezet bennünket, hitet ébreszt bennünk. Reménységet ad még a halállal szemben is: az örök élet reménységét. Dicsérjük Istent pünkösdkor is, mert megszentel bennünket, hitet ébreszt bennünk, hogy minden lelki ajándéka a miénk lehessen! A Bibliában számos olyan igeverset találunk, mely a Szentlélekről beszél. E havi rejtvényünk is ilyen bibliai idézetekhez kapcsolódik.

 1. feladat: Egészítsétek ki a hiányos igeverseket a megfelelő szavakkal! Segítségképpen megadtuk a versek bibliai helyét.

„Ti azonban, szeretteim, _______ szentséges hitetekben, imádkozzatok a Szentlélek által.” (Júdás 1, 20) „A rád bízott ________ ________ őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által.” ( 2 Timótheus 1, 14) „Az Úr _______ Krisztus ________, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal!” (2 Korinthus 13, 13) „a __________ pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe ______ az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által.” (Róma 5, 5) „Vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek levő Szentlélek ________?” (1 Korinthus 6, 19) „A reménység _______ pedig töltsön be titeket a hitben teljes _______ és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek által.” (Róma 15, 13)

 1. feladat: Írjátok be a megtalált szavakat a rejtvény megfelelő soraiba! A megvastagított oszlopban egy értelmes szót kaptok megfejtésként.
  2 Tim 1, 14
  Róma 5, 5
  Júdás 1, 20
  1Kor 6, 19
  Róma 5, 13
  2Tim 1, 14
  2Kor 13, 13
  2 Kor 13, 13
  Róma 15, 13
  Róma 5, 5
  3. feladat: Hogy kapcsolódik ez a szó a pünkösd ünnepéhez?

A helyes megfejtést beküldők pontokat gyűjtenek, és félévente kapnak komolyabb és értékesebb jutalmat júniusban, illetve decemberben. Erre egyrészt azért van szükség, mert egyre többen külditek be megfejtéseiteket, és ezáltal a kitartást és a rendszeres részvételt is honorálni tudjuk. Más-részt, mivel gyülekezeti hittanoscsoport is küld be megfejtéseket, őket nem egyénileg, hanem csoportosan szeretnénk megjutalmazni. A jutalom értéke a fél év alatt gyűjtött pontok számától függ.

Beküldési határidő: 2004. június 1. Cím: Dunántúli Harangszó Szerkesztősége 9001 Győr Pf.: 1639 Várjuk megfejtéseiteket, jó fejtörést kívánva! Kata és Vera néni

DUNÁNTÚLI HARANGSZÓ Nyereményszelvény 2004. május

Név, élet-kor:……………………………………………

Lakcím:…………………………………………………

Megfejtést külön lapon küldjétek be!


::Nyomtatható változat::

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster