Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek

Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2004 - 5

5. szám - 2004/05/08

   

Hírek

- Hálaadások ünnepe Bobán
Néhány évvel ezelőtt a bobai evangélikusok alapítványt hoztak létre, hogy ennek támogatásával renoválják 220 éves templomukat. Amikor elkezdték a felújítást, még senki nem gondolta, hogy majd a befejezés utáni hálaadó istentisztelet ... >>

- Egyházkerületi közgyűlés Celldömölkön- Egyházkerületi közgyűlés Celldömölkön
A Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület Közgyűlésének szavazati és tanácskozási joggal rendelkező tagjai ebben az esztendőben április 24-én gyűltek össze, hogy egyházi törvényeink értelmében megtartsák rendes évi közgyűlésüket. Ezúttal a ... >>

- Lelkészbeiktatás és templomszentelés Őrimagyarósdon
Farkas Sándor és családja az Alföld egyik legnagyobb gyülekezetét, a kiskőrösieket maga mögött hagyva indult el egy dunántúli, őrségi kis falu evangélikusainak meghívására. Eddigi lelkészük, Loós Csaba nyugalomba vonulása után a közelmúltban ... >>

Megkérdeztük

Novotny Zoltán
Magyarországon nagyon sok egyházi lap létezik, és az egyházi lapoknál dolgozó újságírók érezték a szükségét annak, hogy egy ilyen szövetség létrejöjjön. >>

Gyermekoldal

Kedves Gyerekek!
Köszönjük áprilisi rejtvényünk megfejtéseit. A pontszámok állása a következőképpen módosult: Beledi hittanoscsoport (50) Lébényi hittanosok (20) Kötcsei hittanosok (50) Harkai Ált. Iskola evangélikus hittanosai (40) Deák téri Ált. Iskola ev. ... >>

Lelki táplálék

Jöjj, Szentlélek!
Gondoljunk arra a kisgyermekre, akit a legjobban szeretünk: gyermekünkre, unokánkra, egy rokon kisgyerekre, szomszéd kisfiúra vagy egy falubeli kislányra, akármelyik gyermekre, akit a legutóbb az utcán láttunk. Képzeljük el, hogy ez a kisgyermek ... >>

Útra indító áldás
A most felolvasott áldásszöveg, az ún. ároni áldás, a Krisztus-hívők istentiszteleteinek végén szokott elhangzani. Az áldás lezárja a szertartást, és útra indítja Isten népét. Hisszük, hogy Istenünk, aki a történelem viharaiban megőrizte ... >>

Aktuális

a KÖRNYEZETVÉDELMI VILÁGNAP jelentőségét aláhúzó rendezvények
Hitvallásaink, s reméljük, hitünk szerint a világot s bennünket is ISTEN teremtett. Ebből következik, hogyan élünk, s hogyan látjuk ezt a világot. Keresztyének vagyunk? Feltámadott, élő Urunk köve-tei és bizonyságtevői? Ezért tizennégy éve egy ... >>


† Nagy Dániel az oroszlányi gyülekezet énekkarának – több évtizeden keresztül – volt karnagya 74 esztendős korában elhunyt Lapunk következő számában emlékezünk meg szolgálatáról. >>

Nyári táborok
**Egyházmegyei zenei tábor 2004 ** Az idei évben is megrendezésre kerül a Győr-Soproni Egyházmegye zenei tábora Rábcakapin. Erre a szervezők sok szeretettel várnak minden érdeklődő, zenét szerető fiatalt. A tábor június 27-én, vasárnap este ... >>

Távolodva az alma matertől
Öt évvel ezelőtt kezdődött... 1999 őszén léptek be a Líceum sötétbarna ajtaján először az akkor kissé riadt, de érdeklődő kisdiákok, akik most felnőttként távoznak. Délutánonként, szombatokon próbáltuk megismerni a felvételi vizsgákon őket, ... >>

A Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület
Eseménynaptára
2004. május 9 és június 13. között

**- Pápa, 2004. május 9. vasárnap – kerületi kórustalálkozó** Egyházkerületünk kórustalálkozót szervez a pápai egyházközségben május 9-én, Cantate vasárnapján. Egyházmegyénként egy kórus képviselteti magát. Így vesz részt az alkalmon a ... >>

Missziói nap az egyházkerületben
Az egyház ezen a földön azoknak az embereknek a közössége, akik az evangéliumnak Krisztusról szóló tiszta tanítását hallják, hiszik és vallják, akikben a Szentlélek az ige és a szentségek által munkálkodik. Természetesen közöttük is akadnak hamis ... >>

Versek

Kikeleti kánta
Fújj, fújj, jó szél,
zöldíts hegyeket,
utakat fehéríts,
teleszórd a levegőt
csicsergő csengőkkel,
hozsannázó harangokkal,
hadd örüljön hát Urunk,
Jézus –

>>

Visszhang

Laikus gondolatok liturgiánkról
A Dunántúli Harangszóban a püspök úr véleményt kért az új liturgiáról. Az Evangélikus Élet február 15-i számában is az új liturgia kapcsán hívták fel egyházunk népét együttgondolkodásra. >>

Liturgia – szembeszélben
A lutheri reformáció területén nem alakult ki első betűtől az utolsóig egységes istentiszteleti rend. Ennél a negatívumnál sokkal fontosabb az a tény, hogy mindenütt érvényesül a reformátori szándék az evangéliumhirdetés és az oltár szentsége ... >>

Egyéb

Rád is várt a JézusHáz!
…különösen, ha tizen- vagy huszonéves, kereső, érdeklődő fiatal vagy. Elsősorban pedig akkor, ha még nem tetted az életedet végleg Jézus kezébe. Sokan vannak a templomba járók között is, akik halogatják a döntést. Még több fiatal viszont alig ... >>

Evangélikus dogmatika dióhéjban 6.
Az előző részben a teremtés végtelen nagy titkáról, a mennyei, láthatatlan és a földi, látható és megismerhető világ végső eredetének számunkra megoldhatatlan kérdéséről szólt hozzánk Isten igéje. Ez a mennyei és földi világ kezdetben „igen jó”, ... >>

Fáklyafény

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE
A próféta megrettent, amikor látomásban megjelent neki Isten. Ma egyre kevesebben ismerik ezt a fajta „istenfélelmet”. Nemcsak az ateistákról van szó, hanem sokszor még rólunk, keresztényekről is. >>

PÜNKÖSD VASÁRNAP
Némely fordításban azt olvassuk „nem hadsereggel” és nem erőszakkal. Tudjuk, hogy a jeruzsálemi templom sok nehézség és csatározás közben épült újjá. Az építők a perzsa királytól kértek segítséget. Az építést ellenzőkkel szemben a világi ... >>

HÚSVÉT ÜNNEPE UTÁNI 6. VASÁRNAP – EXAUDI
Sok helyre mehet az ember, amikor segítségre van szüksége. Talán a szomszédok, az önkormányzat vagy az orvos tud segíteni. Nehezebb esetben a bírósághoz fordulhatunk, vagy még az ombudsman is lehetőség. Ha szerencsénk van, ezeken a helyeken ... >>

HÚSVÉT ÜNNEPE UTÁNI 5. VASÁRNAP – ROGATE
Valaki talán azt mondja, ez csak természetes, amit itt hallunk: Isten nem vonja meg szeretetét tőlünk. Igen, de semmi esetre sem úgy, ahogyan azt a reklámokban halljuk: „ez önnek jár”. Minden alkalommal csoda, hogy Isten meghallgatja ... >>

HÚSVÉT ÜNNEPE UTÁNI 4. VASÁRNAP - CANTATE
Egy új énekeskönyv szerkesztése nehéz feladat. Melyek azok az énekek, melyeket ki kell hagyni, mert egy bizonyos kornak egyoldalú szemléletét tükrözik? >>

Arcképcsarnok

Kazinczy Ferenc – Rát Mátyásról
Ez év áprilisában volt 255 éve annak, hogy Rát János és Raits Zsuzsanna Mátyás nevű fia Győrött meglátta a napvilágot. Kazinczy Ferenc azt írta róla 1810-ben bekövetkezett halála után, hogy „Pázmány és Szenczi Molnár Albert óta egy hazafi sem ... >>

100 éve született id. Dorn Vilmos
Jézus Krisztus Urunk apostola, Pál valószínűleg látta az olimpiai küzdőteret, ahonnan a sportolók világversenyei egykor elindultak. Ezért ír a Krisztustól elhívottak és őt követők „futamának”célegyeneséről, és önmaga megsanyargató ... >>

Régebbi számaink archívuma (1998-tól 2003 októberig)

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster