Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2004 - 5 - Novotny Zoltán

Megkérdeztük

Hozzászólás a cikkhez

Novotny Zoltán

újságíró főszerkesztőt, a Protestáns Újságíró Szövetség elnökét,
Hogyan és miért jött létre a Protestáns Újságíró Szövetség?

Magyarországon nagyon sok egyházi lap létezik, és az egyházi lapoknál dolgozó újságírók érezték a szükségét annak, hogy egy ilyen szövetség létrejöjjön.

Pontosabban, hogy előbb egy találkozón vegyenek részt, ahol megvitassák Az egyház a médiában, a média az egyházban címmel közös dolgaikat. A találkozó szervezése közben jöttek rá arra, hogy jó lenne többször is találkozniuk, megbeszélni az őket érintő dolgokat, kérdéseket. És miért ne tennék ezt egyesületi vagy szövetségi formában. Ekkor gondoltak arra ? hangsúlyozom, az egyházi újságírók és médiamunkások, ? hogy ugyanakkor a világi sajtóban is vannak olyan újságírók, akik valamilyen módon kötődnek valamelyik protestáns egyházhoz. Tehát úgy lenne teljesebb egy ilyen egyesület, egy ilyen szövetség, ha ők is részt vennének ennek a munkájában. Az ötlet valahonnan innen eredt, és ezen a találkozón írták alá 53-an az alapító szándéknyilatkozatot. Ezen a találkozón reformátusok, evangélikusok, baptisták, metodisták gyűltek össze. Olyan emberek, akiknek a számára fontos az örömhír, a szeretet, a boldogság, a békesség. De ha szakmailag nézzük, akkor a kapcsolattartás, az információcsere, az érdekvédelem, a protestáns értékek és érdekek hatékony megjelenítése mind az egyházi, mind a világi sajtóban. Az alapszabály elkészítésében én csak úgy vettem részt, hogy a már meglévő alapszabályhoz szóltam hozzá. Egy alapszabály elkészítése elsősorban jogi kérdés, jogi procedúra. Tehát ahhoz, hogy az egyesületet bejegyezhessék, különböző formáknak eleget kell tenni egy ilyen alapdokumentumban. Természetesen a Katolikus Újságírók Szövetsége is részt vett azon a korábbi értekezleten, találkozón, elnökük föl is szólalt, és adott jó néhány tanácsot. E pillanatban az alapszabálynak még nincs etikai része. A leendő egyesület alapító tagjainak egy része azt mondta, hogy igenis, legyen egy etikai fejezet ebben az alapszabályunkban. Legyen akár etikai kódex, míg mások azt mondták, hogy a Magyar Újságírók Országos Szövetsége, a Magyar Újságírók Közössége, a Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége, a Sajtószakszervezet és más szervezetek már létrehozták a közös etikai kódexüket. Tehát ha mi megalakulunk, ha létrejön a Protestáns Újságírók Szövetsége, akkor ez a szövetség csatlakozhat a már létező etikai kódexhez. Ilyen előzmények után április 7-én, az Ökumenikus Tanács székházában megalakulhatott ez a szövetség, és merem remélni, hogy ezután tartalmi munkájával össze fogja fogni a református, evangélikus, baptista és metodista újságírókat. Az ember ilyenkor óhatatlanul azt mondja, hogy mindkét oldalról, de tulajdonképpen, ha megnézzük, nincs két oldal. Egy oldal van itt, egy egységnek kell lenni, egy közösségnek, egy kommunikációnak, dialógusnak, és végül is örömnek. Arra is gondoljunk, hogy nemcsak politikusok, komédiások, bűnözők léteznek. Nemcsak az a hír, ha valami rossz történik. Nem áll az egész ország lángokban, hanem arra is kell gondolnunk, azokra is kell gondolnunk, akik másokon segítenek. Hírértéke van ennek is. Cselekvésértéke van ennek is. Tehát valami ilyesmin töpreng, gondolkodik a Protestáns Újságírók Szövetsége

Menyes Gyula (püspöki titkár, Győr)

Regionális hozzárendelés: Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület


::Nyomtatható változat::

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster