Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2004 - 5 - PÜNKÖSD VASÁRNAP

Fáklyafény

Hozzászólás a cikkhez

PÜNKÖSD VASÁRNAP

„Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel, mondja a Seregek Ura.” (Zak 4,6)

Némely fordításban azt olvassuk „nem hadsereggel” és nem erőszakkal. Tudjuk, hogy a jeruzsálemi templom sok nehézség és csatározás közben épült újjá. Az építők a perzsa királytól kértek segítséget. Az építést ellenzőkkel szemben a világi hatalom segítségére számítottak. Ekkor mondja az Úr: Nem hatalommal, hanem lelkem-mel.

Bizonyos értelemben egy ellentmondás van ebben a kijelentés-ben, hiszen Isten Lelke a legnagyobb erő, teremtő, életet adó hatalom. Prófétai szó szól itt arról, hogy az igazi templomot nem emberi igyekezet fogja felépíteni, hanem maga Isten. Jézus is szólt arról, hogy bármilyen szép is a templom, romba fog dőlni, de felépül az ő testének temploma, az egyház. Érezzük ezeknek a szavaknak súlyát? Ma, amikor nemcsak épületek dőlnek romba, hanem egész keresztény kultúránkat és jövőnket is veszély fenyegeti, így szól Jézus: „Az Úr Lelke van rajtam, hogy hirdessem az Úr kedves esztendejét.” Ez az igazi erő a világban.

Szilas Attila (nyug. evang. lelkész, Zirc)


::Nyomtatható változat::

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster