Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2004 - 5 - Rád is várt a JézusHáz!

Egyéb

Hozzászólás a cikkhez

Rád is várt a JézusHáz!

…különösen, ha tizen- vagy huszonéves, kereső, érdeklődő fiatal vagy. Elsősorban pedig akkor, ha még nem tetted az életedet végleg Jézus kezébe. Sokan vannak a templomba járók között is, akik halogatják a döntést. Még több fiatal viszont alig hallott még Jézusról, és a keresztyéneket visszahúzódó, unalmas életű őskori kövületeknek véli. Ezért vidámsággal, sok fiatalos zenével, Jézushoz talált érdekes emberek életpéldáival próbált hitéről és öröméről bizonyságot tenni a JézusHáz rendezvény csapata március 17 és 21 között, sok száz fiatal előtt Berlinben.

Ezt az alkalmat közvetítették műhold segítségével Európa országaiba, s közel ötven magyarországi és erdélyi helyszínre is. Sopronban a Vas-Villa aulája adott helyet az evangélizációnak. Aki tíz-tizenkét hetet dolgozott egy bonyolult rendezvény elők-szítésén, a végén nagyon boldog, hogy végül sikerült, baj nélkül megvalósult. Mi is fellélegeztünk, de lényeges, hogy tisztában legyünk azzal, hogy itt a siker nem emberi siker lehet. És az emberi kudarc sem döntő, az ÚR azt is felhasználhatja az ő akarata szerint. A szívekben a munkát a Szentlélek végzi, és külön kegyelem, ha abból valamit megpillanthatunk. Kértünk visszajelzést a résztvevőktől, és érzékelhetjük, hogy az alkalmak minden vitatható részlete, emberi gyöngesége mellett gyümölcsöt teremtek. Fiatalok közösségre lelhettek, kérdésekkel küszködőknek segítséget adhattunk, lelki terheket hordozók ima-támogatást kapnak. Én személy szerint még a vitáknak is örülök, segíthetnek megértésre jutni. Sokan átérezték ennek az ügynek a fontosságát, és támogatták, lelkileg és anyagilag, amit e helyen is nagyon-nagyon köszönünk. Számomra azonban a JézusHáz legfontosabb tanulsága egy nagy negatívum. A hírmunkánk központi célja az volt, hogy a templomba járókat közvetítőként megnyerjük. Nem arra, hogy maguk jöjjenek el, hanem hogy hozzanak, biztassanak, hívjanak, küldjenek olyan fiatalokat, akiket szeretnének Jézus közelében tudni. Akik sorsát a szívükön viselik, akikért különben gyakorta imádkoznak. Vagy akikre panaszkodnak, mert „Istentől elrugaszkodottak”. Most talán nagyszerű alkalom lett volna a keserű szavakon túllépni. Sajnos, sokan nem értették meg ezt a közvetett hívogatást. Sajnos, sokakat nem éget a szánalom a Jézust nélkülözők iránt, noha ennél tragikusabb nélkülözés nincs. Pedig ezt meg kell értenünk: a missziói parancs mindnyájunknak szól! Akár látjuk az eredményeket, akár nem. De ha nem vagyunk vakok ezt meglátni, persze láthatjuk is: legföljebb két nemzedéken belül egyházunk elsivatagosodik, ha a misszió feladatát nem vállaljuk föl mindnyájan. Felelősek vagyunk az „elfajult nemzedékért”. És nekünk is meg kell szánnunk őket — együtt Jézussal.

Hegyi Péter (presbiter, Sopron)

Regionális hozzárendelés: Soproni Evangélikus Egyházközség


::Nyomtatható változat::

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster