Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2004 - 5 - - Lelkészbeiktatás és templomszentelés Őrimagyarósdon

Hírek

Hozzászólás a cikkhez

- Lelkészbeiktatás és templomszentelés Őrimagyarósdon

Farkas Sándor és családja az Alföld egyik legnagyobb gyülekezetét, a kiskőrösieket maga mögött hagyva indult el egy dunántúli, őrségi kis falu evangélikusainak meghívására. Eddigi lelkészük, Loós Csaba nyugalomba vonulása után a közelmúltban üresedett meg a lelkészi állás. Az ünnepi lelkészbeiktatás április 3-án volt, amelyen a megújult templom újraszenteléséért is hálát adott a gyülekezet.

A zsúfolásig megtelt templomban Ittzés János püspök igehirdetésében 2Tim 1,8-10 alapján arról szólt, hogy ez az ige az ünnep mindkét arcához szól. Egyrészt a lelkészt bátorítja az elhívás bizonyossága felől, másrészt ennek megvalósulását tapasztaljuk a templom megújulásában is. Ez a gyülekezet is fogy. A maga 142 évével ez a gyülekezet még csak kamaszkorú az egyháztörténelemben. A templom sem turistacsalogatóan ősi, de mégis drága az elődök munkájának nyoma. Ebben is egyedül Jézus a mi reménységünk. Ezért ne szégyelljük a templomot, az igehallgatást, a hittant és a reménységünket. Vető István, a Vasi Egyházmegye esperese iktatta be hivatalába Farkas Sándort, aki Fil 2,12-16 igéivel lépett a szószékre. Hangsúlyozta, hogy Jézusról akar itt is bizonyságot tenni, és megtisztelő, hogy ez a kis gyülekezet a lelkipásztorává választotta. Farkas Sán-dor első hivatali szolgálata az volt, hogy beiktassa a gyülekezet új kántorát, Déri Boglárkát. A határon túli testvérgyülekezetek is képviseltették magukat e jeles eseményen. Így volt jelen az ausztriai Eltendorf gyülekezetének énekkara, akik kórusművekkel szolgáltak. A szlovéniai Hodosról is jöttek evangélikusok, de a búcsúzó kiskőrösiek is megtöltöttek egy autóbuszt. Az istentisztelet utáni közgyűlésen Szakály József felügyelő kö-szöntötte a megjelenteket, majd Loós Csaba elköszönő lelkész is-mertette a templomrenoválás menetét. A terv már régen – 1997-ben – megfogalmazódott bennük, amelyet csak kis lépésekben lehetett végrehajtani. Az eltendorfi gyülekezet közel félmillió forintos adománya adta meg a kezdeti lendületet. A vidékfejlesztési minisztériumtól pedig kétmillió forintot nyertek pályázaton. Közben 2001-ben az orgona is javításra szorult. Az összes kiadás 7.236.000 forint volt, amelyhez az őrimagyarósdiak 2.586.000 forinttal járultak hozzá. Külön megköszönte a gyülekezet felügyelőjének munkáját, akinek segítsége nélkül nehéz lett volna megvalósítani a munkálatokat. A köszöntések között Vető István esperes elmondta, hogy a nyári táborok miatt Őrimagyarósd neve fogalommá vált. Kecskeméti Pál, a kiskőrösiek lelkésze pedig hozzátette, hogy más ez a táj, mint az Alföld, de találjon itt is otthonra a most beiktatott lelkész családjával együtt.

Regionális hozzárendelés: ?rimagyarósdi Evangélikus Egyházközség


::Nyomtatható változat::

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster